Audyt organizacyjny

Konieczność stałego przeglądu procesów organizacji jest zapisana w wielu modelach i teoriach efektywnego funkcjonowania firm. Audyt jest np. standardowym działaniem oceny jakości organizacji przewidzianym w normach ISO. Inna sprawa, że zbyt często koncentruje się na badaniu dokumentacji, ale to już kwestia umiejętności audytowania, a nie samej idei audytów wewnętrznych. Również filozofia ciągłego doskonalenia (continus improvement) mówi wprost o potrzebie stałego sprawdzania organizacji. Nie wchodząc w szczegóły tej metody zarządzania, warto zauważyć, że u jej podstaw leży postulat cyklicznego przeglądania wszystkich procesów w firmie, po to by sprawdzić, czy nie można ich wykonywać po prostu lepiej. Swego rodzaju audytem jest także controlling oraz zrównoważona karta wyników. W pierwszym przypadku chodzi o zarządzanie przedsiębiorstwem przez cele finansowe i podpowiadanie rozwiązań w razie odchyleń od planowanych wyników. W drugim przypadku dwie spośród czterech perspektyw mierzenia organizacji (perspektywa procesów wewnętrznych oraz rozwoju organizacji) pokrywają się w swoim zakresie z tym, czym zajmuje się audyt organizacyjny. Tak więc idea audytowania organizacji nie jest nowa, choć sam audyt organizacyjny, jako osobna metoda wspierająca zarządzanie, jest stosunkowa świeża.


czytaj cały artykuł

Pozostałe artykuły

Weź to na klatę

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Zasoby, kapitał czy koszty – controlling personalny w perspektywie teorii kapitału społecznego

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Jak zamienić idee ZZL na konkretne korzyści?

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Porady nie od parady, czyli Assessment Center for dummies

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Komunikacja controllera – czyli jak jasno i czytelnie zaprezentować sprawozdanie

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Controlling personalny czyli kapitał ludzki pod lupą ekonomii

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj