INTRASTAT. Zmiany w 2019 r. Co warto wiedzieć, by nie byłaby to praca uciążliwa.

18.01.2019 Poznań

  • produkcja-lean-manufacturing-gra-symulacja
  • motywacja-motywowanie-pracownik
  • _DSC4175

Miejsce


ul. Towarowa 35, Budynek Delty

Data


18.01.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


890 zł + 23% VAT *

Koszt udziału w 1 dniowym szkoleniu

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch podczas szkoleń. 

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICVhttp://www.icv.pl)

Dofinansowanie:
Wystarczą 3 proste kroki, by pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na szkolenie Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – dowiedz się więcej.

Opis

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, a więc w sposób praktyczny - na opracowanym do tego celu przykładzie, na podbudowie teoretycznej wyjaśnionej w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Szkolenie będzie również zawierało zmiany jakie niesie 2019 r., również będą omówione planowane zmiany systemu INTRASTAT: SIMSTAT-REDESING.

Służby finansowo-księgowe odpowiedzialne w każdej firmie za przesyłanie zgłoszeń INTRASTAT po spełnieniu odpowiednich warunków.

Podmioty gospodarcze trudniące się zawodowo wypełnianiem zgłoszeń INTRASTAT w imieniu podmiotów zobowiązanych do przesyłania tych zgłoszeń,

Kadra kierownicza firm, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie pozwoli zapoznać się z kompendium wiedzy od A do Z odnośnie ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze, bo od tego czasu zgłaszać możecie już sami nie bojąc się o negatywne konsekwencje popełnianych błędów.

Poznanie przepisów i zasad sporządzania zgłoszenia INTRASTAT.

Uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszenia INTRASTAT. Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia.

Jak wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy deklaracją VAT a zgłoszeniem INTRASTAT pole nr 6 w trakcie kontroli celno-skarbowej.

Rady praktyczne jak przygotować swój własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT.

Jak nie bać się taryfikacji towarów.

Podstawy prawne: zarówno unijne jak i krajowe dotyczące zgłoszenia INTRASTAT.

Podstawowe pojęcia i definicje: m.in. towary unijne, przedstawiciel, progi statystyczne: podstawowy, szczegółowy.

Obowiązek sprawozdawczy

  • obrót handlowy w Unii Europejskiej podlegajacy zgłoszeniu do systemu INTRASTAT;
  • sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego;
  • moment powstania obowiązku sprawozdawczego.

Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku sprawozdawczego.

Terminy, postać i forma oraz miejsce składania zgłoszenia INTRASTAT.

Zakres informacji objętych zgłoszeniem INTRASTAT.

Zasady sporządzania zgłoszenia INTRASTAT z uwzględnieniem praktycznych wskazówek ułatwiających:

wypełnienie poszczególnych pól zgłoszenia. Zwrócenie szczególnej uwagi na:

wypełnienie pola 13 – kod rodzaju transakcji

dla czasowego wywozu lub przywozu towarów, leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, kradzieży towaru,

zwrotu towaru, zniszczenia towaru, przywozu i wywozu towarów po uszlachetnianiu, rekompensaty za towary, które nie podlegają zwrotowi;

wypełnienie pola 14 – kod towaru

stosując proste metody taryfikacji m.in. w oparciu o bazę EBTI (wyszukiwarkę WIT-ów) aż po 6 ORINS (6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej);

wypełnienie pola 18 – ilość w uzupełniajacej jednostce miary.

wypełnienie pola 19 –  wartość fakturowa w PLN, w tym wyjaśnienie najistotniejszej kwestii zgłoszenia INTRASTAT –

jak zaoszczędzić czas na jego wypełnianie.

Korekta zgłoszenia INTRASTAT, co należy rozumieć pod pojęciami: zastąpienie, zmiana, dodanie, anulowanie. Jakie są wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia.

Rejestracja i aktualizacja danych w SISC. Rejestracja uproszczona.

Przesłanie zgłoszenia INTRASTAT.

Najczęściej spotykane błędy w wypełnianiu zgłoszenia INTRASTAT.

Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący INTRASTAT.

Zmiany jakie niesie rok 2019 w odniesieniu do zgłoszenia INTRASTAT.

Panel dyskusyjny.

mgr inż. Andrzej Wąsik

Ekspert i wykładowca celny, prowadzący własną Kancelarię Celną. Zajmuje się prowadzeniem kursów dotyczących cła jak również szkoleń dotyczących branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Działalność związaną z tą tematyką prowadzi od 1993 roku. Zaczynał od organizacji i prowadzenia szkoleń agentów celnych. Jest twórcą najskuteczniejszej metody nauczania przepisów celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Ta „uniwersalna metoda nauczania” zagwarantowała jego kursantom najwyższą zdawalność na egzaminie państwowym. Okazała się najskuteczniejsza. W chwili obecnej egzaminów już nie ma. Zainteresowanie jednak kursem nie słabnie, dlatego jest on ciągle unowocześniany i wzbogacany np. o specjalnie opracowane zadania praktyczne, które są odzwierciedleniem codziennych spraw jakie spotyka w pracy agent celny czy też specjalista d/s celnych. Uczestnikami kursów są nie tylko osoby zaczynające naukę od zera, ale również już pracujące w zawodzie. Przeszkolił tysiące osób w tym zawodzie. Sam jest czynnym agentem celnym. Jest w stanie pomóc i rozwiązać każdy problem związany z cłem.

Oprócz kształcenia w zawodzie agenta celnego zajmuje się również kształceniem w zawodach spedytora i logistyka według nowej formuły egzaminów zawodowych. Zajęcia na tych kursach cechuje nowatorskie podejście do trudnych zagadnień oraz rozwiązywanie skomplikowanych codziennych problemów zawodowych.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika