UCZESTNIK ZDOBYWA PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI „MODUŁU KALKULACJE” PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER® W OBSZARZE KALKULACJI ORAZ ANALIZY KOSZTÓW I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

DOCTOR COSTER® - Modeling Basics

07-08.12.2017 Poznań

  • T_Zielinski_Controlling
  • T_Zielinski_Rachunek_Kosztow

Miejsce


Poznań

Data


07-08.12.2017

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


2490 zł + 23% VAT   *

*Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch.

Kosz szkolenia nie obejmuje: dla zainteresowanych możliwość przystąpienia do egzaminu Doctor Coster Modeling Basics – odpłata dodatkowa za egzamin 490 zł

Promocje:

20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu (cena po rabacie – 1992 zł)

30% Dla klientów ABC Akademii korzystających  z oprogramowania Doctor Coster® przygotowaliśmy 30% rabat (cena po rabacie – 1743 zł)

 

Opis szkolenia

SZKOLENIE SKUPIA SIĘ NA PRZEKAZANIU PRAKTYCZNEJ WIEDZY UMOŻLIWIAJĄCEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE "MODUŁU KALKULACJE" PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER®

Logo DC Kalkulacje

Formuła szkolenia polega na realizowaniu praktycznych ćwiczeń w module kalkulacyjnym Doctor Coster® KALKULACJE.

Szkolenie kładzie nacisk na aktywny udział uczestników przygotowując jednocześnie do samodzielnej obsługi modułu Doctor Coster® - KALKULACJE w zakresie kalkulacji i analizy kosztów i rentowności produktów oraz klientów.

Czas szkolenia obejmuje 2 dni szkoleniowe:
o    pierwszy dzień projektowanie zaawansowanych modeli rachunku kosztów
o    drugi dzień zaawansowane symulacje i analiza wyników.

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz dostęp do pomocy oprogramowania (Doctor Coster® - Video Center oraz klasyczny Help).
Dla zapewnienia wysokiej efektywności szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnicy mają możliwość weryfikacji zdobytych umiejętności podczas egzaminu. W przypadku pozytywnego wyniku przyznawany jest certyfikat.

Szkolenie skierowanie jest do pracowników firm z wszystkich branż rozpoczynających lub zainteresowanych pracą z zaawansowanym modułem KALKULACJE platformy zarządczo – controllingowej Doctor Coster®.

UCZESTNIK ZDOBYWA PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI MODUŁU KALKULACJE PLATFORMY ZARZĄDCZO – CONTROLLINGOWEJ DOCTOR COSTER® W OBSZARZE KALKULACJI ORAZ ANALIZY KOSZTÓW I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

  • Projektowanie i modyfikowanie struktury rachunku kosztów oraz ścieżek alokacji kosztów,
  • Zasilanie modelu w dane operacyjne i finansowe z plików MS Excel,
  • Zaawansowane symulacje,
  • Analiza i interpretacja generowanej informacji wynikowej.

02

ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

1.Samodzielne zaprojektowanie ścieżek alokacji kosztów:
•    sprzedanych produktów i grup produktowych,
•    sprzedanych usług i grup usług,
•    obsługi klientów i segmentów klientów,
•    zarządzania przedsiębiorstwem.

2.Modyfikowanie istniejących ścieżek alokacji kosztów.

3.Interpretowanie danych operacyjnych i finansowych generowanych w Doctor Coster® KALKULACJE.

4.Śledzenie wykonywanych rozliczeń.

5.Przygotowanie plików MS Excel do importu danych do oprogramowania.

6.Importowanie danych do oprogramowania z plików MS Excel.

7.Eksportowanie całego modelu rachunku kosztów lub jego poszczególnych elementów do pliku MS Excel.

8.Bazując na bibliotece kokpitów menadżerskich modułu Doctor Coster® DASHBOARDS wyszukiwanie i interpretowanie danych operacyjnych i finansowych o:
•    kosztach i wykorzystaniu zasobów,
•    kosztach i efektywności działań sprzedażowych, logistycznych, marketingowych oraz usług wewnętrznych w obszarze sprzedaży,
•    kosztach i zyskowności produktów / usług i grup produktowych / usługowych,
•    kosztach i zyskowności klientów i segmentów klientów,
•    kosztach i zyskowności całego przedsiębiorstwa.

9.Korzystanie z zestawu pomocy oprogramowania:
•    Doctor Coster® Video Center,
•    Help Doctor Coster® Kalkulacje.

DOCTOR COSTER® KALKULACJE

1.    ZAPOZNANIE ZE STRUKTURĄ MODELU RACHUNKU KOSZTÓW I INTERPRETOWANIE PREZENTOWANYCH DANYCH:

a.    Moduł zasobów,
b.    Moduł działań,
c.    Moduł obiektów kosztowych.
d.    Śledzenie ścieżek rozliczania kosztów.

2.    TWORZENIE PIERWSZEGO (UPROSZCZONEGO) MODELU RACHUNKU KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNIKĄ WPROWADZANIA DANYCH BEZPOŚREDNIO DO OPROGRAMOWANIA:

a.    Poznanie mechanizmu dodawania obiektów grupowania kosztów (zasobów, działań, obiektów kosztowych),
b.    Określanie zmienności kosztów w oprogramowaniu,
c.    Rozliczanie kosztów sprzedaży między obiektami grupowania kosztów.

3.    TWORZENIE ROZBUDOWANEGO MODELU RACHUNKU KOSZTÓW NA PODSTAWIE CASE STUDY PRZYKŁADOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (GUTTERPIPE – PRODUKCJA):

a.   Przygotowanie plików MS Excel do importu,
b.   Importowanie danych z plików MS Excel do oprogramowania,
c.   Identyfikacja/importowanie struktury modelu  rachunku kosztów:
•    Zasobów i komórek organizacyjnych,
•    Działań i procesów,
•    Klientów i segmentów klientów,
•    Sprzedanych produktów i grup produktowych,
•    Świadczonych usług i grup usług.
d.    Definiowanie nośników kosztów zasobów, działań, obiektów kosztowych (w tym nośniki oparte na standardach np. czasowych),
e.    Modelowanie ścieżek rozliczania kosztów.

4.    ANALIZA I WYSZUKIWANIE KONKRETNYCH DANYCH W OPARCIU O ZESTAW KOKPITÓW MENADŻERSKICH Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW:

a.    Rentowność (z rozdzielczością do sprzedanych produktów, świadczonych usług, grup produktowych/usługowych, klientów i segmentów klientów):
•    Analiza rentowności,
•    Analiza kosztów,
•    Analiza przychodów.
b.     Działania i procesy sprzedażowe oraz zarządcze:
•    Analiza kosztów i stawek,
•    Analiza zmienności,
•    Symulacja rozliczenia kosztów niewykorzystanych na działania.
c.    Zasoby, komórki organizacyjne, piony organizacyjne:
•    Analiza kosztów rodzajowych,
•    Analiza kosztów i stawek,
•    Analiza zmienności,
•    Analiza wykorzystania kosztów.

5.    SYMULACJA WPŁYWU ZMIAN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW NA SPOSÓB PREZENTOWANIA GENEROWANEJ INFORMACJI WYNIKOWEJ.

Pudełko Doctor Coster

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych do faktury

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika