Odkrywanie prawdy o kosztach i zyskach podmiotu ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku to kolejny krok zmierzający do prawidłowej kalkulacji kosztów pacjenta. Z tego też względu szkolenie jest odpowiedzą na zapotrzebowanie na taki rachunek kosztów, który w pełny i poprawny sposób skalkuluje koszty zasobów, procedur medycznych i pacjentów.

Controlling kosztów w szpitalu

16-17.05.2019 Poznań

 • blok-operacyjny-koszty
 • szpital-koszty-controlling
 • szpital-koszty
 • szpital-koszty

Miejsce


Ul. Towarowa 35, Budynek Delty

Data


16-17.05.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1290 zł netto + 23% VAT* *

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

* W przypadku finansowania ze środków publicznych możliwość zwolnienia z podatku VAT

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch podczas szkoleń.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Dofinansowanie:
Wystarczą 3 proste kroki, by pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na szkolenie Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – dowiedz się więcej.

Trener / trenerzy

dr Anna Anders,
Trener, praktyk, ekspert - ochrona zdrowia
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

 Controlling kosztów w szpitalu (nowy standard rachunku kosztów oraz zasobowo-procesowy rachunek kosztów)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku to kolejny krok zmierzający do prawidłowej kalkulacji kosztów pacjenta. Z tego też względu szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na taki rachunek kosztów, który w pełny i poprawny sposób skalkuluje koszty zasobów, procedur medycznych, pacjentów oraz JGP.
Szkolenie podzielone jest na część merytoryczną oraz warsztatową, w ramach której realizowane są ćwiczenia warsztatowe. Pierwsze z nich, EuroMed S.A., prezentuje zasady wyodrębniania zasobów, procedur medycznych, działań pomocniczych oraz pacjentów wraz z wizualizacją przepływu kosztów. Drugie ćwiczenie dotyczy określania stopnia wykorzystania zasobów oraz kalkulacji kosztów wykorzystanych i niewykorzystanych. Trzecie ćwiczenie prezentuje metodę kalkulacji kosztów procedur medycznych.

 Ćwiczenia realizowane są metodą „Learning by design”.

Learning by design

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:

 • zajmujące się kalkulacją kosztów leczenia pacjentów
 • chcące poznać podstawowe wytyczne nowego standardu rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku
 • chcące poznać zasady i korzyści zasobowo-procesowego podejścia do wyceny zasobów, procedur i pacjentów (JGP)
 • chcące zmienić stosowane zasady kalkulacji kosztów pacjenta w swoim podmiocie
 • chcące wprowadzić zmiany w raportowaniu finansowym i operacyjnym.

1. Procesy czy koszty? – oto jest pytanie…

2. Zarządzanie kosztami
Osoby zajmujące się ewidencją kosztów i kalkulacją kosztów leczenia pacjentów powinny być wyposażone w wiedzę z zakresu rachunku kosztów umożliwiającą dostarczenie poprawnej i pełnej informacji o kosztach i „przychodach” (poziomie refundacji) podmiotu.

3. Tradycyjny a nowoczesny rachunek kosztów w szpitalu
Sposób prezentacji informacji kosztowej ma znaczenie. Zdecydowana większość szpitali stosuje tradycyjne rachunki kosztów, koncentrujące się na arbitralnym rozliczaniu kosztów, co skutkuje brakiem rzetelnej informacji o kosztach leczenia pacjenta i rozbieżnościami pomiędzy kalkulacjami podmiotu a wytycznymi płatnika (NFZ). Nowoczesne rachunki kosztów, kładące nacisk na szczegółowość informacji wejściowej i przyczynowo–skutkowe zasady rozliczeń dają możliwość poznania faktycznych kosztów leczenia pacjentów. Co więcej, forma prezentacji elementów składowych, zasad rozliczeń i wyników jest łatwo zrozumiała przez szerokie grono pracowników.

4. Rachunek kosztów zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku – wprowadzenie

 • Zasady identyfikacji i gromadzenia kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo – księgowym
 • Zasady kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym
 • Załącznik 1 do rozporządzenia – omówienie
 • Załącznik 2 do rozporządzenia – omówienie
 • Załącznik 3 do rozporządzenia – omówienie

5. Struktura zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) w szpitalu

 • Dlaczego zasobowo-procesowe podejście do kosztów jest promowane przez uznane międzynarodowe organizacje zrzeszające księgowych i controllerów?
 • Elementy zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Przyczynowo-skutkowe zasady rozliczeń

6. Case: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (warsztat)
Ćwiczenie „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w EuroMed S.A.” to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo-skutkowy rachunek kosztów przykładowego szpitala. Podczas ćwiczenia omawiane są zasady wyodrębniania zasobów, procedur medycznych oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania zaawansowanego rachunku kosztów oraz jego potencjał menedżerski.

7. Wprowadzenie do rozliczania i kalkulacji kosztów pacjenta w ZPRK/RCA

 • Stałe i zmienne bezpośrednie elementy kosztowe szpitala
 • Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów zasobów oraz działań/ procedur medycznych
 • Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów oraz „rentowności” świadczeń opieki zdrowotnej (JGP)

8. Ćwiczenie – Poziomy dostępności i wykorzystania (zużycia) zasobów oraz problem gotowości

9. Ćwiczenie – Kalkulacja kosztów procedur medycznych z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów

anna-anders

dr Anna Anders

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Trener, Praktyk, Ekspert

Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiada za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.
Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach
o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym.
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.

Szkolenie cechowało się wysokim poziomem merytorycznym, aktywizującą formą zajęć oraz dobrą atmosferą. Profesjonalizm i zaangażowanie dr Anny Anders zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenie przeprowadzone zostało w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, oparte na przykładach i poparte jednocześnie wyczerpującym komentarzem.
Med-Polonia Sp. z o.o.
Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, wykorzystując praktyczne przykłady. Prezentowane treści okazały się bardzo przydatne w pracy zawodowej. Trenera przeprowadzającego szkolenie, dr Annę Anders, uczestnicy odebrali jako osobę komunikatywną, dobrze przygotowaną do zajęć
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Świetny wykładowca. Profesjonalne podejście do tematu. Znakomite przygotowanie.
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
Oceniamy szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Dobrze przygotowanie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Przejrzyste i czytelne materiały szkoleniowe, przemiła atmosfera oraz profesjonalizm wykładowcy
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie
Szkolenie oceniamy pozytywnie pod względem znajomości tematu przez trenerkę oraz możliwości zadawania nieograniczonej liczby pytań. Trenerkę szkolenia, dr Annę Anders, oceniamy jako osobę przystępnie przekazującą wiedzę, tworzącą miłą atmosferę. Doceniamy również praktyczną stronę szkolenia
SP ZZOZ w Gryficach
Pozytywne nastawienie do słuchaczy. Profesjonalizm w temacie szkolenia.
Osoba bardzo kompetentna, przekazująca wiedzę w sposób przystępny.
Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika