W trakcie szkolenia omawiane są następujące rodzaje procedur celnych:

 • Wywóz
 • Dopuszczenie do obrotu
 • Tranzyt
 • Skład celny
 • Przetwarzanie pod kontrolą
 • Uszlachetnianie czynne oraz bierne
 • Odprawa czasowa

Cła i procedury celne (praktyczny warsztat, prowadzący - Agent Celny)

19.10.2018 Poznań

cla

Miejsce


Budynek Delta, ul. Towarowa 35

Data


19.10.2018

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


890 zł + 23% VAT *

Koszt szkolenia obejmuje udział w jednodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch.

Trener / trenerzy

Elżbieta Diering,
Trener, Praktyk, Agent Celny
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie prowadzone jest przez trenera z praktycznym doświadczeniem procedur Urzędu Celnego. Szkolenie obejmuje nowe systemy celne oraz instrukcje w zakresie czynności realizowanych przez podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą.

Wymiar praktyczny szkolenia bazuje na dwudziestoletnim doświadczeniu praktycznym trenera w zawodzie Agenta Celnego w zakresie współpracy podmiotów gospodarczych z Urzędami Celnymi.

Adresatami tego szkolenia są specjaliści do spraw celnych w firmach produkcyjnych i branży TSL.

1. Obrót z zagranicą

 • Wywóz
 • Dopuszczenie do obrotu
 • Tranzyt i gwarancje tranzytowe
 • Procedury celne

2. Procedura uproszczona

 • Dokumenty wymagane przez Urząd Celny do wprowadzenia procedury uproszczonej
 • Pozwolenie do Urzędu Celnego
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami wobec skarbu państwa
 • Miejsce uznane
 • Kwestionariusz dotyczący sprowadzanych towarów

3. Procedura uproszczona c.d.

 • Rejestr procedury uproszczonej
 • Wyłączenia dla procedury uproszczonej
 • Powiadomienia do UC
 • Zgłoszenie uzupełniające do UC

4. Współpraca z Agencjami Celnymi

 • Upoważnienie dla AC
 • EORI
 • Zakres odpowiedzialności AC

5. Urząd Celny

 • Systemy celne
 • Celina WEB CEL
 • Celina OPUS
 • ECS
 • SZPROT

6. Magazyn celny – procedura czasowego składowania

 • Jaka jest różnica między magazynem celnym a składem celnym
 • Magazynowanie towarów na podstawie pozwolenia z UC
 • Rejestr magazynu celnego

7. Taryfikacja towarów

 • Z czego składa się taryfa celna?
 • Strona UC – ISZTAR
 • Stawki celne (antydumping, kontyngenty)
 • Stawki VAT

8. Pochodzenie towarów

 • EUR 1 – EUR 1 retrospektywnie
 • ATR
 • Świadectwo pochodzenia
 • Form A
 • Deklaracja na fakturze do 6000 EUR

9. Inne działania z Urzędem Celnym

 • Zwolnienia z należności celnych
 • Składanie wniosków do UC
 • Odprawy scentralizowane
 • Odprawy fiskalne na terenie Unii
 • Deklaracja CE
 • Sanepid

Elżbieta Diering

Prowadząca szkolenie posiada uprawnienia Agenta Celnego potwierdzone egzaminem państwowym od 1997 roku.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości – kierunek Logistyka. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie wywozu, dopuszczenia do obrotu, procedury uproszczonej oraz wszelkich procedur gospodarczych.

Od 1996 roku jest aktywnie zawiązana z tematyką ceł i procedur celnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych oraz logistycznych.

Posiada dwudziestoletnią praktykę zarówno w firmach produkcyjnych jak i w Agencjach Celnych oraz w wiodącej firmie transportowo – spedycyjnej na stanowisku zastępcy kierownika Agencji Celnych w zakresie ceł i podatków w transporcie morskim, drogowym oraz lotniczym.

Posiada ukończony państwowy egzamin: Agent Celny. Szkolenia z zakresu procedur celnych, deklaracji CE/

Zna programy do obsługi celnej takie jak: InterLan, Winsad, MCS – biegle, ECS, Celina weń oraz opus, NCTS – biegle.

Trenerka jest w stałym kontakcie z Urzędami Celnymi oraz Izbami Celnymi na terenie całego kraju.

Posiada praktyczną wiedzę na temat:

 • Wywozu
 • Dopuszczenia do obrotu
 • Procedury uproszczonej z art. 33a
 • Tranzytu
 • Składu celnego
 • Przetwarzania pod kontrolą
 • Uszlachetnienia czynnego oraz biernego
 • Odprawy czasowej
 • Nowych udogodnień wprowadzonych przez UC (odprawa scentralizowana)

Prywatnie miłośniczka zwierząt.  Mama dwójki dzieci oraz pupila rodzinnego Berneńczyka – Fidzi.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika