Profitability modeling and optimization – jak zaawansowany rachunek kosztów pozwala controllerom być partnerem biznesowym menedżera.

04-05.04.2019 Trojanów

4-5.04 LUBLIN

Miejsce


Talaria Resort & Spa, Trojanów 158, 08-455 Trojanów

Data


04-05.04.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


650 zł/ 800 zł/ 1750 zł/ 1900 zł *

Ceny dla Członków ICV:

Spotkanie 650 zł*
Spotkanie + Hotel 800 zł**

Ceny dla pozostałych osób:

Spotkanie 1750 zł*
Spotkanie + Hotel 1900 zł**

* Ceny netto (zostanie doliczony 23% VAT)

** Dotyczy zakwaterowania w pokoju dwuosobowym, dopłata do pokoju jednoosobowego 70 zł netto

Opis

Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) zorganizowana jest wokół grup roboczych.

Członkowie ICV spotykają się regularnie, kilka razy w roku, w ramach prac ponad 60 Regionalnych Grup Roboczych ICV w Polsce i Europie. Spotkania te są dla naszych Członków platformą wymiany wiedzy, praktycznych doświadczeń oraz kontaktów.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów ICV wraz z Akademią Controllingu (Partner i wyłączny przedstawiciel ICV w Polsce) serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ICV.

Tematyka spotkania Grupy roboczej ICV zorientowana jest na obszar merytoryczny „profitability modeling and optimization”.
Celem będzie wspólna dyskusja z praktykami, członkami ICV na temat jakości prowadzonych w ich przedsiębiorstwach rachunków kosztów oraz przesłanek i potrzeb jego doskonalenia.

Jako odniesienie do prowadzonej dyskusji przedstawiona i dyskutowana będzie koncepcja zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK). ZPRK to przejaw najnowszego przyczynowo-skutkowego podejścia do rachunku kosztów. Koncepcja ZPRK stanowi podstawę zaawansowanych systemów controllingowych dostarczając prawidłowych informacji zarządczych wspierających:
• Zarządzanie kosztami i wykorzystaniem zasobów,
• Zarządzanie kosztami i efektywnością procesów,
• Zarządzanie kosztami i rentownością produktów i usług,
• Zarządzanie kosztami i rentownością klientów.

 

Dla kogo organizujemy spotkanie ICV?

Spotkanie ICV poświęcone tematyce Robotic Process Automation adresowane jest do Członków ICV oraz tych wszystkich osób spoza Stowarzyszenia, które zainteresowane są zrozumieniem jak RPA może zmienić ich organizację. Będzie to również doskonała okazja do podniesienia swoich kompetencji oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami i narzędziami RPA.

Na spotkanie w szczególności zapraszamy trzy grupy osób:  CONTROLLERÓW, FINANSISTÓW I MENEDŻERÓW

Controlling - Kreujemy Przyszłość (4)

DLA CZŁONKÓW ICV:

Członkowie ICV mają atrakcyjne warunki uczestnictwa w spotkaniach swojego Stowarzyszenia.

JEŻELI NIE JESTEŚ CZŁONKIEM ICV

to zapoznaj się z warunkami  członkostwa (przejdź do >>). Członkostwo w ICV opłacalne jest dla Twojego rozwoju oraz dla Twojej firmy!!!

DLA CONTROLLERÓW i FINANSISTÓW:

  • Controllerzy
  • Dyrektorzy Finansowi (CFO)
  • Główni Księgowi
  • Analitycy

DLA MENEDŻERÓW:

  • Członkowie zarządów
  • Dyrektorzy Zarządzający (CEO)
  • Dyrektorzy i kierownicy działów operacyjnych
  • Członkowie rad nadzorczych

Zgodnie ze światowymi trendami
Aktualnie koncepcja ZPRK to najbardziej kompleksowe, przyczynowo-skutkowe i zaawansowane podejście do rachunku kosztów, które wpisuje się w najnowsze rekomendacje uznanych organizacji controllerów (jak np. ICV, IMA), księgowych (IFAC) czy przedsiębiorstw (CAM-I). Oznacza to, że na spotkaniu ICV dyskutowane będą koncepcje, które odniosły sukcesy i są rozpowszechniana w najlepszych gospodarkach świata.

Gwarancja jakości – „bez eksperymentów”
Koncepcja ZPRK znalazła również uznanie w świecie uniwersyteckim i została wprowadzona do programów nauczania na studiach podyplomowych najlepszych polskich uczelni jak: SGH, UEP, UŁ, SGGW, US. Dowodzi to przede wszystkim wysokiej jakości koncepcji ZPRK oraz metodycznego jej usystematyzowania.

Od autora, z pierwszej ręki
Wiodącym ekspertem spotkania Grupy roboczej ICV jest praktyk dr Tomasz M. Zieliński, który jest autorem koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów. Ponadto jest reprezentantem i dyrektorem zarządzającym w Polsce największego na świecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), co gwarantuje uczestnikom odniesienie do najlepszych na świecie standardów procesów controllingowych. Dr Tomasz M. Zieliński posiada praktyczne doświadczenia we wdrażaniu rachunków kosztów i systemów controllingowych w przedsiębiorstwach z wielu branż. Opracowane przez niego podejście do ZPRK stosują zarówno przedsiębiorstwa z największych grup kapitałowych w Polsce, koncerny międzynarodowe oraz firmy rodzinne, np.: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (POLCARD), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Blachotrapez, Profim, Sun Garden, COM40, L-Correct, Correct, Rejs, Radmot, Spomlek, Lumag, Komputronik, U-Jędrusia, Masterpress, Euro-Tax.pl, Kupiec i inne.

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka
Spotkanie Grupy Roboczych ICV ma charakter bardzo praktyczny i opiera się na wielu casach i analizach przypadków zaczerpniętych za branż produkcyjnych, usługowych i handlowych. Podejście to pozwali uczestnikom spotkania na spojrzenie na problem controllingu i rachunku kosztów z różnych perspektyw.

DZIEŃ 1

1. Powitanie i przedstawienie uczestników oraz omówienie aktualności ICV GLOBAL, ICV POLSKA – Omówienie bieżących spraw, które są aktualnie ważne w Stowarzyszeniu

2. Profitability modeling and optimization – dyskusja o najnowszych światowych trendach w obszarze rachunku i kalkulacji kosztów – Prezentacja merytoryczna założeń zaawansowanych koncepcji rachunków kosztów jak: GPK, ABC, RCA, RPCA/ZPRK

3. Istota zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), jako wspólnego języka controllerów z menedżerami – case study przedsiębiorstwa

• Jak przedstawiać informacje kosztowe w sposób zrozumiały dla menedżerów?
• Jakie nowe możliwości daje digitalizacja w prowadzeniu zaawansowanych rachunków kosztów?
• Etapy procesu wdrażania zaawansowanego rachunku kosztów.

4. Uroczysta kolacja, integracja i networking

DZIEŃ 2

1. Cost modeling. Praktyczne modelowanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów na przykładzie procesów produkcyjnych i usługowych. Warsztaty i praca zespołowa.

2. Profitability optimization. Omówienie praktycznych przykładów kalkulacji kosztów: zasobów, procesów, produktów i klientów z dyskusją na temat wykorzystania tych informacji do optymalizacji kosztów i rentowności przedsiębiorstwa.

3. Dyskusja merytoryczna w podgrupach – round tables:

• Jak wykorzystać informacje o kosztach i wykorzystaniu zasobów do zarządzania kosztami?
• Jak wykorzystać informacje o kosztach procesów do ich usprawniania i optymalizacji?
• Jak używać informacji o kosztach obsługi klientów do zarządzania ich rentownością?
• Jak wykorzystać informacje o kosztach i rentowności produktów i usług do zarządzania ich rentownością?

4. Sprawy organizacyjne Grupy Roboczej oraz praca w podgrupach nad przyszłymi tematami spotkań

dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Delegat na Polskę International Association of Controllers (ICV) – Internationaler Controller Verein
Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – producenta platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®
Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademia Controllingu Sp. z o.o.
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.
Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.
Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika