Istotą controllingu jest orientacja na przyszłość oraz ścisła współpraca menedżerów z controllerami. Proces controllingowy jest kluczowym procesem zarządczym, który prowadzi do budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Celem naszego Stowarzyszenia jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazanie
ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.

Spotkanie Regionalnego Koła Praktyków Controllingu

28.06.2018 Gdańsk

  • T_Zielinski_Rachunek_Kosztow
  • zarządzanie-rozwiązywanie-konflikt-komunikacja-bariera
  • Road Show ABC Akademia 8

Miejsce


Hotel Novotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1

Data


28.06.2018

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY *

*udział w spotkaniu jest bezpłatny

Trener / trenerzy

dr Tomasz M. Zieliński,
Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis szkolenia

Drodzy Przyjaciele ICV, pasjonaci i entuzjaści controllingu i rachunkowości zarządczej,

Myśląc o dalszym rozwoju ICV POLSKA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów), wzmocnieniu jego roli w kształtowaniu controllingu w Polsce oraz integracji NASZEGO środowiska, przygotowaliśmy szereg ciekawych i ważnych spotkań, na których nie może Ciebie zabraknąć!

Zaczynamy nowy etap działalności ICV POLSKA!

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, do których chcemy zaprosić również Ciebie. Przygotowane konferencje będą nieodpłatne i zastąpią tegoroczne, wiosenne spotkania kół regionalnych. Celem tych wydarzeń będzie przekazanie najważniejszych założeń i planów ICV POLSKA do roku 2020.

Chcemy zapewnić Ci możliwości rozwoju, prestiż uczestnictwa i gwarancję zdobycia światowych kompetencji, promowanych przez największe w Europie Stowarzyszenie Controllerów - ICV. Zależy nam, żebyś wiedział jak wpływać na swój rozwój zawodowy i osobisty, podążać określoną ścieżką kariery oraz zdobyć przewagę i znaczące kontakty. Ponadto poznasz plan działań oraz korzyści, jakie niesie ze sobą bycie członkiem ICV POLSKA.

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Prezentacja International Association of Controllers (ICV – Internationaler Controller Verein) – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

10:15 – 11:15 Filozofia Controllingu według ICV: Misja Controllingu, Proces Controllingu, 10 zasad Controllingu oraz kompetencje controllerów – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

11:15 – 11:45 Strategia ICV POLSKA – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:15 PANEL DYSKUSYJNY – success stories i korzyści z uczestnictwa w ICV POLSKA – Lider Regionu ICV POLSKA oraz wybrani Członkowie ICV POLSKA (3 osoby)

13:15 – 13:30 Jak zdobyć niezbędną wiedzę by zostać certyfikowanym controllerem – Marta Elimer Akademia Controllingu Sp. z o.o. (partner strategiczny i organizator ICV POLSKA)

13:30 – 13:45 Jakie korzyści zyskasz z uczestnictwa w ICV POLSKA – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

13:45– 14:00 Zaproszenie na Kongres ICV POLSKA – 3-4 grudnia 2018, Poznań – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

14:00 – 15:00 Rozmowy kuluarowe, networking. Zakończenie konferencji

tomasz-zielisnki

dr Tomasz M. Zieliński

Jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce. Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady dr Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące edukacyjnie niezbędne i dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów. Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach z wielu branż.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych do faktury

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika