Istotą controllingu jest orientacja na przyszłość oraz ścisła współpraca menedżerów z controllerami. Proces controllingowy jest kluczowym procesem zarządczym, który prowadzi do budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji.

Celem naszego Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazanie ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.

dr Tomasz M. Zieliński
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

Spotkanie Regionalnych Grup Roboczych ICV POLSKA - "Controlling - Kreujemy Przyszłość"- bezpłatne

07.09.2018 Lublin

 • Controlling - Kreujemy Przyszłość (4) 640
 • 640px × 350px – Projekt bez tytułu sa
 • Controlling - Kreujemy Przyszłość (2) 640
 • 640px × 350px – Projekt bez tytułu e

Miejsce


Lublin, Hotel Wieniawski, Sądowa 6

Data


07.09.2018

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY *

*podczas wypełniania zgłoszenia pole związane z kosztem uczestnictwa należy pozostawić puste!

Trener / trenerzy

dr Tomasz M. Zieliński,
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA
Elżbieta Gąsiorek,
Lider Grupy Roboczej ICV Katowice - Kraków
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Obraz1dDrodzy Przyjaciele ICV, pasjonaci oraz entuzjaści controllingu i rachunkowości zarządczej,

Myśląc o dalszym rozwoju ICV POLSKA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów), wzmocnieniu jego roli w kształtowaniu controllingu w Polsce oraz integracji NASZEGO środowiska, przygotowaliśmy szereg ciekawych i ważnych spotkań, na których nie może Ciebie zabraknąć!

Zaczynamy nowy etap działalności ICV POLSKA!

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, do których chcemy zaprosić również Ciebie. Przygotowane konferencje będą nieodpłatne i zastąpią tegoroczne, jesienne spotkania części Regionalnych Grup Roboczych ICV POLSKA. Celem tych wydarzeń będzie przekazanie najważniejszych założeń i planów ICV POLSKA do roku 2020.

Chcemy zapewnić Ci możliwości rozwoju, prestiż uczestnictwa i gwarancję zdobycia światowych kompetencji, promowanych przez największe w Europie Stowarzyszenie Controllerów - ICV. Zależy nam, żebyś wiedział jak wpływać na swój rozwój zawodowy i osobisty, podążać określoną ścieżką kariery oraz zdobyć przewagę i znaczące kontakty. Ponadto poznasz plan działań oraz korzyści, jakie niesie ze sobą bycie członkiem ICV POLSKA.

Dla kogo organizujemy spotkanie ICV

Spotkanie ICV adresowane jest do aktualnych Członków ICV oraz tych wszystkich osób spoza Stowarzyszenia, które są zainteresowane członkostwem i własnym rozwojem w największym Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV).

Ponadto będzie to doskonała okazja do zrozumienia jaką rolę powinni pełnić controllerzy oraz jak nowoczesny controlling może zmienić działanie wielu organizacji.

Na spotkanie w szczególności zapraszamy trzy grupy osób:  CONTROLLERÓW, FINANSISTÓW I MENEDŻERÓW

Controlling - Kreujemy Przyszłość (4)

DLA CZŁONKÓW ICV:

Zapraszamy aktualnych członków do zapoznania się z planami działań ICV POLSKA.

oraz

DLA CONTROLLERÓW i FINANSISTÓW:

 • Controllerzy
 • Dyrektorzy Finansowi (CFO)
 • Główni Księgowi
 • Analitycy

DLA MENEDŻERÓW:

 • Członkowie zarządów
 • Dyrektorzy Zarządzający (CEO)
 • Dyrektorzy i kierownicy działów operacyjnych
 • Członkowie rad nadzorczych

PAINT-Roll-up-41-1024x371

Udział w spotkaniu to doskonała okazja na m.in. :

 • poznanie działań i strategii Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV),
 • zdobycie wiedzy o najnowszych kierunkach rozwoju controllingu oraz pożądanych kompetencjach controllerów,
 • pozyskanie informacji w jaki sposób zdobyć niezbędną wiedzę i zostać certyfikowanym controllerem,
 • wysłuchanie inspirującego panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział doświadczenie członkowie ICV,
 • zdobycie cennych kontaktów, wymianę doświadczeń w trakcie sesji networkingowej.,

1-1024x318

Controlling to proces zarządczy

Spotkanie ICV to również doskonała okazja do wspólnego zapoznania się przez menedżerów oraz controllerów z wizją rozwoju controllingu zarządczego promowanego przez International Association of Controllers (ICV).

Filozofia controllingu ICV wyraźnie pokazuje, że controlling to wspólne zadanie menedżerów i controllerów.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną aktualne i najważniejsze stanowiska ICV (ICV statements):

 • Misja Controllingu,
 • Proces Controllingu,
 • 10 zasad Controllingu
 • Kompetencje controllerów

Controlling - manager plus controller

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Prezentacja International Association of Controllers (ICV – Internationaler Controller Verein) – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

10:15 – 11:15 Filozofia Controllingu według ICV: Misja Controllingu, Proces Controllingu, 10 zasad Controllingu oraz kompetencje controllerów – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

11:15 – 11:45 Strategia ICV POLSKA – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:15 PANEL DYSKUSYJNY – success stories i korzyści z uczestnictwa w ICV POLSKA – Lider Regionu ICV POLSKA oraz wybrani Członkowie ICV POLSKA (3 osoby)

13:15 – 13:30 Jak zdobyć niezbędną wiedzę by zostać certyfikowanym controllerem – Marta Elimer Akademia Controllingu Sp. z o.o. (partner strategiczny i organizator ICV POLSKA)

13:30 – 13:45 Jakie korzyści zyskasz z uczestnictwa w ICV POLSKA – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

13:45– 14:00 Zaproszenie na Kongres ICV POLSKA – 3-4 grudnia 2018, Poznań – dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV Polska

14:00 – 15:00 Rozmowy kuluarowe, networking. Zakończenie konferencji

1-1-1024x552

dr-T.M.Zieliski-foto-150x150

dr Tomasz M. Zieliński

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY ICV POLSKA

Delegat na Polskę International Association 
of Controllers (ICV) – Internationaler Controller Verein

Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – producenta platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.

Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.

Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence.

 

Ela

Elżbieta Gąsiorek

Lider Grupy Roboczej ICV Katowice – Kraków

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika