Komunikacja i perswazja w pracy controllerów i księgowych

23-24.05.2018 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181b

Data


23-24.05.2018

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1250 zł + 23% VAT *

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.

Promocje:
Promocja 20%: Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu

Trener / trenerzy

dr Paweł Błaszkiewicz,
Trener umiejętności menedżerskich
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis szkolenia

Stereotyp zawodowców zajmujących się liczbami opisuje ich jako osoby raczej mało komunikatywne. Analiza wskaźników i zmian w procentach na pierwszy rzut oka rzeczywiście nie daje pola do krasomówczych wypowiedzi. Jednak za arkuszami i wykresami kryją się niezwykle ważne rozmowy, w których ważna jest umiejętność słuchania, analizy informacji, prezentowania wniosków a nawet motywowania do podjęcia decyzji. Controller, jak każdy specjalista, uzyskuje wyniki w swojej pracy nie tylko dzięki posiadanej wiedzy. Ważne są również umiejętności osobiste, które decydują o autorytecie, karierze czy po prostu o efektywności współpracy.

Szkolenie adresowane jest do:

 1. Dyrektorów Finansowych
 2. Dyrektorów Controllingu
 3. Głównych Księgowych
 4. Controllerów
 5. Analityków Kosztów
 6. Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 7. Kadry kierowniczej i menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach

Cele szkolenia:

 • Poznanie technik i narzędzi dotyczących komunikowania, przydatnych w pracy finansistów.
 • Metody budowania autorytetu i rozwijania zasad partnerskiej współpracy z klientami wewnętrznymi.
 • Ćwiczenie umiejętności uzyskiwania różnych efektów rozmowy (pozyskanie informacji, wzrost wiedzy, ukierunkowanie rozmówcy na temat).
 • Rozpoznanie trudnych sytuacji w czasie rozmów z klientem wewnętrznym i przygotowanie działań, które pomogą lepiej się do nich przygotować.
 • Rozwój umiejętności stosowania różnych stylów komunikowania.
 • Praca z prezentacjami, zestawieniami, wykresami.
 • Stosowanie różnych technik zwiększających uwagę odbiorców prezentacji.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania w różnych sytuacjach.

Moduł szkolenia – zawartość merytoryczna

Komunikacja w pracy

Modele komunikacji interpersonalnej.
Dwie płaszczyzny komunikacji – treściowa i stosunku – budowanie wizerunku osoby pewnej siebie i jednocześnie nastawionej na współpracę.

Mechanizmy psychologiczne w procesie komunikacji
Selekcja, ocena i interpretacja informacji.
Nastawienie do rozmówcy.

Przepływ informacji
Procesy wpływające na zakłócenia w procesie przepływu informacji.
Działania zapobiegające zniekształceniem w procesie przekazania informacji.

Bariery komunikacyjne w czasie rozmowy
Typowe komunikaty utrudniające porozumienie.
Lista zwrotów zamykających możliwość skutecznej komunikacji.
Filtry percepcyjne w procesie przepływu informacji.
Różnice w stylach komunikacji – test różnic interpersonalnych.

Gry interpersonalne, jako zagrożenie w komunikacji (analiza socjotechnik i diagnoza gier interpersonalnych stosowanych w komunikacji w czasie spotkań).

Asertywność w rozmowie – czyli jak przedstawić swoje stanowisko/ocenę?
Rola pokazywanej postawy i nastawienia w czasie przekazywania ważnych informacji.
Wpływanie na innych poprzez informację zwrotną. Wzmacnianie swojego autorytetu w oczach klienta wewnętrznego.
Przyczyny stresu związanego z rozmową i sposoby na jego pokonanie.

Trudne sytuacje w komunikacji
Przyczyny i źródła trudnych sytuacji.
Sposoby wyjścia.

Podsumowanie i wnioski
Pytania kontrolne.

Dr Paweł Błaszkiewicz

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W pracy doktorskiej zajmował się problematyką motywacji do pracy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, podyplomowe studia z doradztwa personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku. Wykładowca na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej.

Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.

Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu). Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy).
Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Opracowuje narzędzia personalne oraz zarządza projektami zmiany organizacyjnej. Kierownik merytoryczny programów szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (ogólnopolskie cykle szkoleń).

Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych.

Trener tzw. umiejętności społecznych. Opracowuje szczegółowe programy rozwoju kompetencji dla pracowników w ramach sesji diagnozy kompetencji (assessment center/ development center).
Od 2001 roku realizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla: Avans, Agalight S.A., Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika, Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Synthos Oświęcim, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

W sumie przeprowadził ponad 300 warsztatów w czasie 15 lat pracy trenerskiej. W tym ponad 1000 godzin z obszaru zarządzania zespołem i motywowania pracowników.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych do faktury

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika