IBCS® with SUCCESS Successful Reports, Presentations and Dashboards - UNDERSTAND + APPLY

25-27.11.2019 Warszawa

poster_excerpt

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181B

Data


25-27.11.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


7699,50 zł netto + 23% VAT *

Koszt udziału w 3 dniowym szkoleniu

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w trzydniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch podczas szkoleń.

Dofinansowanie:

Wystarczą 3 proste kroki, by pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

Edyta Szarska,
IBCS Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Trzydniowe warsztaty pozwalają nauczyć się stosować formułę IBCS® SUCCESS w praktyce. Szkolenie to zawiera wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń bez użycia komputerów.

Szkolenie jest dedykowane osobom, które na co dzień zajmują się przygotowaniem raportów zarządczych. Uczestnikami są najczęściej osoby zarządzające finansami i controllingiem, controllerzy, analitycy, jak i konsultanci pracujący w projektach związanych z raportowaniem.

.

Warsztat kształtujący umiejętność zastosowania formuły SUCCESS wg IBCS® w praktyce to czas, kiedy uczestnicy zderzają się z faktem, że to co jest proste w odbiorze, wcale nie jest łatwe w przygotowaniu. Ćwiczenia z projektowania raportów zgodnie z IBCS® to graficzne przedstawienie komunikatów, tak aby były one zrozumiane zgodnie z percepcją odbiorców szybko i jednoznacznie.

Szkolenie ma na celu zgłębianie 98 zasad koncepcyjnych, percepcyjnych i semantycznych dla łatwiejszego tworzenia i lepszego rozumienia raportów i prezentacji zarządczych z wykorzystaniem wielu przykładów i ćwiczeń. Uczestnicy mogą na koniec zdać test, który pozwoli na uzyskanie certyfikatu: IBCS® Certified Analyst.

PROGRAM DZIEŃ  1 – 25.11.2019

08:30 Rejestracja uczestników i przekazanie materiałów

09:00 Wprowadzenie: Podstawy komunikacji biznesowej

 • Raporty zarządcze: Raporty powinny raportować coś interesującego
 • Prezentacje: Kultura PowerPoint musi być podana w wątpliwość
 • Formuła SUCCESS wg International Business Communication Standards (IBCS®)

11:00 SAY: Przekazuj komunikat

 • Skup się na przekazie
 • Wykrywaj, wyjaśniaj lub sugeruj
 • Uzasadniaj komunikat

11:30 STRUCTURE: Organizuj zawartość

 • Użyj zgodnych, niezachodzących na siebie i wyczerpujących elementów
 • Zbuduj hierarchiczną strukturę
 • Pokaż logikę struktury

12:00 EXPRESS: Dobierz odpowiednią wizualizację

 • Użyj właściwych typów wykresów
 • Dodawaj porównania i odchylenia
 • Wyjaśniaj przyczyny

13:30 EXPRESS: Dobierz odpowiednią wizualizację (ciąg dalszy)

 • Zmień niewłaściwe typy wykresów

14:00 SIMPLIFY: Unikaj bałaganu

 • Unikaj hałasu
 • Unikaj wszystkiego co zbędne

14:30 CONDENSE: Zwiększaj zagęszczenie informacji

 • Oczyść przestrzeń
 • Dodaj dane, element I obiekty

15:30 CHECK: Zapewnij wizualną integralność

 • Unikaj zmanipulowanych elementów
 • Używaj jednakowej skali

16:00 UNIFY: Zastosuj ujednolicone oznaczenia

 • Ujednolić terminologię
 • Ujednolić wizualizacje

16:30 Podsumowanie

 • Zastosowanie w praktyce
 • Kolejne kroki

17:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

PROGRAM DZIEŃ 2 – 26.11.2019

09:00 Wprowadzenie do praktycznego stosowania standardów raportowania I prezentowania

 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia: formuła SUCCESS wg IBCS®
 • Cel i przegląd zagadnień warsztatu

09:45 Przekazuj komunikat (SAY)

 • Opracowanie zasad budowania fabuły, stosowanie odpowiednich sformułowań i wyróżnianie komunikatów
 • Indywidualne ćwiczenia dotyczące formułowania przekazu

11:00 Organizuj zawartość (STRUCTURE)

 • Opracowanie reguł dla spójnej, wzajemnie wykluczającej się i zbiorczo wyczerpującej struktury
 • Ćwiczenie grupowe nad poprawą słabo ustrukturyzowanego tekstu

13:30 Dobierz odpowiednią wizualizację (EXPRESS)

 • Opracowanie zasad właściwego wyboru wykresów i typów tabel
 • Ćwiczenie grupowe z wykorzystaniem studium przypadku

15:30 Unikaj bałaganu (SIMPLIFY)

 • Opracowanie reguł dla oczyszczania wzroca
 • Indywidualne ćwiczenia usuwania bałaganu z wykresów i tabel

16:15 Zwiększaj zagęszczenie informacji (CONDENSE)

 • Opracowanie zasad dodawania danych i elementów do wykresów i tabel oraz obiektów do ekranów i stron
 • Ćwiczenie grupowe z wykorzystaniem studium przypadku

17:00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia

PROGRAM DZIEŃ 3 – 27.11.2019

09:00 Zapewnij wizualną integralność (CHECK)

 • Opracowanie zasad unikania mylących wizualizacji, w szczególności niewłaściwego skalowania
 • Dyskusja na temat właściwego skalowania dla typowych wyzwań z życia biznesowego

11:00 Zastosuj ujednolicone oznaczenia (UNIFY)

 • Opracowanie reguł dla spójnych oznaczeń semantycznych
 • Ćwiczenie: Wspólny projekt wykresu zgodnego z IBCS®

12:00 Tworzenie podręcznika oznaczeń dla korporacji

 • Opracowanie zawartości i treści oznaczeń raportów korporacyjnych
 • Przykład: Podręcznik oznaczeń HICHERT + FAISST IBCS®

13:30 Studium przypadków

 • Ćwiczenia grupowe: Projektowanie stron raportu przekazującego odpowiednie komunikaty
 • Prezentacja wyników

16:00 Umożliwienie adaptacji standardów IBCS® w organizacjach

 • Opracowanie wymagań dotyczących zastosowania standardów w praktyce organizacji
 • Podsumowanie i perspektywy

17:00 Zakończenie szkolenia

Edyta Szarska

IBCS_Logo_GREY_long_RGB

 

 

IBCS_CERTIFIED_TRAINER_oh_2500_mediumIBCS_CERTIFIED_CONSULTANT_oH_medium

Prezes firmy Controlling Partner, IBCS Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute. Koncentruje się na wprowadzeniu standardów IBCS® na polskim rynku. Jej zawodowa wizja to praca nad ciągłym podwyższaniem poziomu świadomości na temat controllingu poprzez dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami dla top menedżerów. Uczestniczy w tworzeniu kultury szybkiej i jasnej informacji dla podejmowania decyzji. Wie, że najwięcej można dostać dając i dzieląc się.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika