Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji

06-07.06.2019 Warszawa

  • szkolenia-produkcja-controlling
  • prezentacja-wystąpienie-skuteczna-sprzedaż
  • _DSC4170

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa

Data


06-07.06.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1490 zł netto + 23 %VAT *

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch podczas szkoleń.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Dofinansowanie:
Wystarczą 3 proste kroki, by pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na szkolenie Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – dowiedz się więcej.

Trener / trenerzy

Krzysztof Szymański,
Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach z kilkudziesięciu wdrożeń nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA w przedsiębiorstwach produkcyjnych z różnych sektorów, w szczególności takich jak produkcja spożywcza, meblarska, motoryzacyjna, produkcja wyrobów metalowych oraz z tworzyw sztucznych, produkcja oraz montaż podzespołów i urządzeń elektronicznych. Podczas szkolenia poruszane są tematy związane zarówno z projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rachunków kosztów w obszarze produkcji, kalkulacją kosztu wytworzenia produktów, ewidencją kosztów bezpośrednich produkcji, kalkulacją i rozliczaniem kosztów pośrednich, ewidencją operacji produkcyjnych, jak i wykorzystaniem informacji dostarczanych przez rachunek kosztów do zarządzania efektywnością funkcjonowania wydziałów produkcyjnych.

Główną częścią szkolenia jest praktyczny Case „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego”. Podczas tego ćwiczenia uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów firmy produkcyjnej. Omawiane są zasady wyodrębniania centrów kosztów zasobów (maszyn, linii produkcyjnych, budynków, zespołów pracowniczych), działań oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Na praktycznych przykładach wyjaśniana oraz projektowana jest metoda kalkulowania kosztu wytworzenia produktów, wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, rozliczania kosztów wydziałów pomocniczych.
Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć przedsiębiorstwom produkcyjnym.

Znajomość rekomendowanych na świecie koncepcji rachunków kosztów pozwoli uczestnikom tego szkolenia w sposób praktyczny i samodzielny projektować, wdrażać i rozwijać nowoczesne rachunki kosztów w obszarze produkcji we własnych przedsiębiorstwach.

Oferowane szkolenie dostarcza odpowiedzi na pytania:

1. Jakich informacji dostarcza nowoczesny rachunek kosztów produkcji w porównaniu z informacjami, jakie generuje tradycyjny rachunek kosztów?
2. Jak prawidłowo ewidencjonowane powinny być koszty zasobów produkcyjnych (centrów kosztów zasobów) i jak to wpływa na poprawną kalkulację kosztów działań/procesów wytwórczych, produktów, grup produktowych?
3. Jakie są warianty kalkulowania technicznego kosztu wytworzenia produktów i których z nich jest rekomendowany?
4. W jaki sposób kalkulować koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych zgodnie z wytycznymi Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej?
5. Jak uwzględniać koszty wydziałów pomocniczych, takich jak utrzymanie ruchu, w koszcie wytworzenia produktu?
6. Jakie informacje z obszaru kosztów i efektywności są poszukiwane przez menedżerów produkcji? Jaka powinna być ich forma prezentacji?
7. Od jakich zmian, w obecnym rachunku kosztów wytworzenia produktów, zacząć chcąc wykorzystać potencjał zasobowo-procesowego rachunku kosztów?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu :

1. Samodzielnego projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów, takich jak:

  • Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK)
  • Resource Consumption Accounting (RCA)
  • Activity Based Costing (ABC)
  • Grenzplankostenrechnung (GPK)
  • Time Driven ABC
  • Rachunek kosztów stałych i zmiennych
  • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów

2. Projektowania Centrów Kosztów Zasobów jako podstawy do wykonywania zaawansowanej kalkulacji kosztów
3. Kalkulowania kosztu wytworzenia produktów
4. Wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
5. Rozliczania kosztów wydziałów bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych
6. Ewidencji informacji kosztowych oraz operacyjnych w obszarze produkcji
7. Prezentowania informacji wspierających zarządzanie efektywnością produkcji
8. Realizacji wdrożeń najnowszych koncepcji rachunku kosztów w dużych i średnich polskich firmach

Krzysztof Szymański

krzysztof-szymanski-640x350

Jeden z najlepszych specjalistów posiadający praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu i wdrażaniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów w obszarze logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i logistycznych.

Jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw  oraz Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw.

Od ponad 14 lat bierze udział, jako menedżer projektów, w kilkudziesięciu projektach związanych z wdrożeniami systemów zarządzania kosztami, sprzedażą oraz logistyką w przedsiębiorstwach z wielu branż. Znajduje się w czołówce specjalistów posiadających praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu i wdrażaniu systemów do zarządzania kosztami logistyki w polskich przedsiębiorstwach.

Do profesjonalnych obszarów działania Krzysztofa Szymańskiego należą:  projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania kosztami procesów (Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Activity Based Costing/Management, Activity Based Budgeting); projektowanie i wdrażanie systemów klasy Business Intelligence wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności w obszarach sprzedaży, logistyki oraz produkcji; projektowanie i wdrażanie systemów wspierających procesy budżetowania w przedsiębiorstwach; projektowanie i wdrażanie oprogramowania wspierającego podejmowanie decyzji, w szczególności rozwiązań opartych na koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów; projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów według Miejsc Powstawania Kosztów z wykorzystaniem zasobowego ujęcia kosztów.

Realizował projekty szkoleniowe i wdrożeniowe dla takich przedsiębiorstw jak:

Energa , Cargill Polska, Jurajska, Budmat, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Dyrup, Torfarm, Budmat, Tubądzin, ORLEN, Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna, Magna Automotive, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Żywiec-Zdrój, CAT LC Polska, CENTRALA FARMACEUTYCZNA „”CEFARM”, Volkswagen Motor Polska, DPD Polska, TPV Displays, TESCO  POLSKA, Poczta Polska i inne

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika