Znajomość nowoczesnych narzędzi HR, zasad rekrutacji, mentoringu i współpracy z zarządem stawia pracownika działu personalnego na pozycji HR Business Partnera.

Szkolenia Kadry – Human Resources

Celem szkoleń Akademii Controllingu z obszaru HR jest przekazanie uczestnikom:

Znajomość nowoczesnych narzędzi HR, zasad rekrutacji, mentoringu i współpracy z zarządem stawia pracownika działu personalnego na pozycji HR Business Partnera.

Proces edukacyjny naszych szkoleń składa się z następujących elementów:

  1. Badanie potrzeb i stworzenie dedykowanego projektu szkoleniowego (etap realizowany przy szkoleniach zamkniętych)
  2. Realizacja szkolenia / projektu szkoleniowego.
  3. Proces Follow – up (tj. proces dalszego rozwoju uczestników po szkoleniu):
    1. Trwający do 14 tygodni proces Follow-Up, którego celem jest utrwalenie zdobytej w trakcie całego cyklu szkoleniowego wiedzy. Proces ten składa się z multimedialnych pigułek wiedzy, check-list, dodatkowego kontaktu z trenerem, zadań do wykonania.
    2. Uczestnicy dostają dostęp do bazy filmów edukacyjnych (baza VideoCenter).
    3. Uczestnikom przekazywane są dodatkowe materiały edukacyjne, celem utrwalenia zdobytej wiedzy w postaci artykułów, case studies.

Artykuły

Fight for a deadline

autor:
Lazarski, A.
Czytaj

Zasoby, kapitał czy koszty – controlling personalny w perspektywie teorii kapitału społecznego

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Jak zamienić idee ZZL na konkretne korzyści?

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Audyt organizacyjny

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Porady nie od parady, czyli Assessment Center for dummies

autor:
dr Paweł Błaszkiewicz
Czytaj

Najbliższe wydarzenia - Kadry - Human Resources

Szkolenia zamknięte