Aktualnie funkcjonujące rachunki kosztów w szpitalach nie są w stanie sprostać rosnącym potrzebom osób zarządzających w zakresie kontroli i pomiaru kosztów funkcjonowania podmiotu

Szkolenia ochrona zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku to kolejny krok zmierzający do prawidłowej kalkulacji kosztów pacjenta. Z tego też względu nasze szkolenia są odpowiedzą na zapotrzebowanie na taki rachunek kosztów, który w pełny i poprawny sposób skalkuluje koszty zasobów, koszty procedur medycznych i koszty leczenia pacjentów. Rachunek ten musi udzielać odpowiedzi na nurtujące Zarządy pytania, z obszaru kalkulacji kosztów i rentowności podmiotów ochrony zdrowia. W szczególności, rachunek ten powinien również wspomagać realizację wymagań narzucanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w obszarze wycen.

Szkolenia Akademia Controllingu podzielone jest na część merytoryczną oraz warsztatową, w ramach której realizowane są casy (ćwiczenia). Po szkoleniach realizowany jest proces follow-up.

Proces edukacyjny naszych szkoleń składa się z następujących elementów:

  1. Badanie potrzeb i stworzenie dedykowanego projektu szkoleniowego (etap realizowany przy szkoleniach zamkniętych)
  2. Realizacja szkolenia / projektu szkoleniowego.
  3. Proces Follow – up (tj. proces dalszego rozwoju uczestników po szkoleniu):
    1. Trwający do 14 tygodni proces Follow-Up, którego celem jest utrwalenie zdobytej w trakcie całego cyklu szkoleniowego wiedzy. Proces ten składa się z multimedialnych pigułek wiedzy, check-list, dodatkowego kontaktu z trenerem, zadań do wykonania.
    2. Uczestnicy dostają dostęp do bazy filmów edukacyjnych (baza VideoCenter).
    3. Uczestnikom przekazywane są dodatkowe materiałów edukacyjnych, celem utrwalenia zdobytej wiedzy w postaci artykułów, case studies.

Tematyka szkoleń dla pracowników podmiotów ochrony zdrowia:

Artykuły

Najbliższe wydarzenia - Ochrona zdrowia

Szkolenia zamknięte