Szkolenia z obszaru Produkcji to połączenie wiedzy merytorycznej, doświadczenia praktycznego trenerów oraz ćwiczeń mających na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenia Produkcja

Szkolenia Akademii Controllingu z obszaru Produkcja obejmują następujące zagadnienia, ważne z punktu widzenia pracowników odpowiedzialnych za prawidłowy i efektywny sposób funkcjonowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie:

Szkolenia z obszaru Produkcji to połączenie wiedzy merytorycznej, doświadczenia praktycznego trenerów oraz ćwiczeń mających na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Proces edukacyjny naszych szkoleń składa się z następujących elementów:

  1. Badanie potrzeb i stworzenie dedykowanego projektu szkoleniowego (etap realizowany przy szkoleniach zamkniętych)
  2. Realizacja szkolenia / projektu szkoleniowego.
  3. Proces Follow – up (tj. proces dalszego rozwoju uczestników po szkoleniu):
    1. Trwający do 14 tygodni proces Follow-Up, którego celem jest utrwalenie zdobytej w trakcie całego cyklu szkoleniowego wiedzy. Proces ten składa się z multimedialnych pigułek wiedzy, check-list, dodatkowego kontaktu z trenerem, zadań do wykonania.
    2. Uczestnicy dostają dostęp do bazy filmów edukacyjnych (baza VideoCenter).
    3. Uczestnikom przekazywane są dodatkowe materiały edukacyjne, celem utrwalenia zdobytej wiedzy w postaci artykułów, case studies.

Artykuły

Zasobowo – Procesowy Rachunek Kosztów (RPCA/RCA) w przedsiębiorstwie Lumag Sp. z o.o.

autor:
Beata Rusek, Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wdrożenie Zasobowo – Procesowego Rachunku Kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym SPOMLEK

autor:
Monika Burczaniuk
Czytaj

Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów (RCA) w przedsiębiorstwie

autor:
dr Anna Anders, dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Podejście systemowe w teorii organizacji i zarządzania

autor:
dr Anna Anders
Czytaj

Model 12 Poziomów Dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Powtarzalność procesów sprzeczna z unikalnością projektów? Czyli miejsce project management w logistyce

autor:
Lazarski, A., Hussain, Z.,
Czytaj

„Krzywe wieloryba” zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Advantages and limitations of the quantitative data analysis of the coaching performance and results. Is coaching really effective? Are surveys conducted after the coaching sessions representing the best tool to gather data?

autor:
Lazarski, A.
Czytaj

Zarządzanie i kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Fight for a deadline

autor:
Lazarski, A.
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań, cykl AS Easy As ABC

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Influence of motivation factors on tasks duration estimation process – is Goldratt always correct?

autor:
Lazarski, A.
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Limitations of the Theory of Constraints and Goldratt concept in optimizing project portfolios

autor:
Lazarski, A.
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Magazyn a szczyty sprzedażowe

autor:
dr inż. Adam Redmer
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności produktów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło (As Easy As ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Powolne przełamywanie dystansu konsumenta do innowacyjnych produktów

autor:
Piotr Kwiatek, dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Najbliższe wydarzenia - Produkcja

Szkolenia zamknięte