Ponad 2000 uczestników uznało konferencje firmy ABC Akademia za inspirujące, motywujące, edukacyjnie niezbędne oraz dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów.

Konferencja Edycja 44: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa – Poznań

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Konferencja controllingowa koszty
 • s2

Miejsce


Poznań, Multikino Galeria Malta, ul. Maltańska 1, piętro II

Data


21.06.2017

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

UWAGA: Udział pierwszych 4 osób z jednego przedsiębiorstwa w konferencji jest BEZPŁATNY. Koszt udziału piątej i kolejnych osób z tej samej firmy jest odpłatny i wynosi 399 zł netto + 23% VAT za osobę.

Uwaga, potwierdzenie rejestracji:
Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne dopiero po potwierdzeniu rejestracji przez ABC Akademia. Potwierdzenia wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail. Potwierdzenia wysyłane są wyłącznie na służbowe adresy e-mail. Brak potwierdzenia mailowego oznacza odmowę rejestracji przez ABC Akademia.
W uzasadnionych przypadkach, ABC Akademia zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w konferencji bez podania przyczyn.

Prowadzący

dr Tomasz M. Zieliński,
Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o.
zapisz się pobierz katalog pdf

Opis konferencji

Podczas konferencji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem – poznaj wady tradycyjnego rachunku kosztów, nadal stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!
 • Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie – zapoznaj się z koncepcją nowoczesnego ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW
 • Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – zobacz jak w kilka minut wykonywane są najbardziej zaawansowane kalkulacje i rozliczenia podczas prezentacji i na stanowiskach demonstracyjnych
 • Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów – przekonaj się jak skutecznie, w nowatorski sposób wdrożyć business intelligence w Twojej firmie, w oparciu o kokpity menedżerskie Doctor Coster® DASHBOARDS (Powered by QlikView)

doctor-coster-small   qlik-logo

Adresatami konferencji są przedstawiciele biznesu oraz sektora publicznego, w szczególności:

 • Dyrektorzy Generalni i Właściciele przedsiębiorstw,
 • Członkowie Zarządów i Menedżerowie najwyższego szczebla kierowniczego,
 • Dyrektorzy i Kierownicy Controllingu,
 • Dyrektorzy Finansowi,
 • Główni Księgowi,
 • Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
 • Kadra naukowa wyższych uczelni,
 • Studenci studiów podyplomowych z zakresu controllingu.

Tradycyjne rachunki kosztów w znacznym stopniu ignorują coraz bardziej precyzyjne potrzeby informacyjne kadry zarządzającej i nie są w stanie już dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach.

Podczas konferencji zaprezentowany będzie zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów (resource consumption accounting), który jest najnowszą światową koncepcją controllingową, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez największe globalne stowarzyszenia: controllerów IMA, księgowych IFAC i przedsiębiorstw CAM-I.

Wdrażanie koncepcji ZPRK realizowane jest z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych (Doctor Coster®) wspierających tworzenie wieloetapowych modeli rachunku kosztów z wykorzystaniem koncepcji reaktywności i przypisywalności, zapewniających zachowanie rozdzielczości kosztów oraz umożliwiających raportowanie kosztów i rentowności w ujęciu wieloblokowych i wielostopniowych marż pokrycia kosztów. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrożeniowe koncepcji ZPRK z wykorzystaniem zaawansowanej platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Podczas konferencji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem?
 • Jakie koncepcje rachunku kosztów są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRK/ABC/RCA/GPK)?
 • Jakie są wady tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw!!!?
 • Czym jest platforma zarządczo-controllingowa DOCTOR COSTER® – jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów?
 • Jakie są różnice pomiędzy platformą zarządczo – controllingową DOCTOR COSTER® narzędziami do budżetowania, systemami Business Intelligence i systemami ERP?
 • Jakie możliwości menedżerskie i zarządcze niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów?

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:10 Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) – istota, zastosowania i korzyści – dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prawie 100 lat temu opracowano założenia tradycyjnego rachunku kosztów, który niestety nadal stosowany jest przez zdecydowaną większość (75%) polskich przedsiębiorstw, a istotny dla zarządzania podział na koszty stałe i zmienne uzyskuje nieco ponad 20% firm [Zieliński T.M. 2012]. Aktualnie na świecie odchodzi się od tradycyjnego rachunku kosztów na rzecz bardziej zaawansowanych, przyczynowo-skutkowych koncepcji controllingowych jak ZPRK/RCA/GPK/ABC. Rachunki te stają się podstawą do zarządzania controllingowego nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Podczas wykładu omówiona zostanie najbardziej zaawansowana, najnowsza koncepcja zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) oraz korzyści wynikające z jej wdrażania.

11:10 – 11:40 Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK oraz Doctor Coster® – Krzysztof Szymański, ABC Akademia

Wdrażanie zaawansowanych systemów pomiarów kosztów i rentowności w przedsiębiorstwach to duże wyzwanie organizacyjne. Wyzwanie to dotyczy zarówno sfery Informatycznej jak i przełamania obaw i barier organizacyjnych.  Krzysztof Szymański, jeden z najbardziej doświadczonych Project Managerów wdrażających zaawansowane systemy controllingowe przedstawi doświadczenia wdrożeniowe zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych.

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:45 Doctor Coster® – platforma zarządczo-controllingowa a wdrażanie nowoczesnego rachunku kosztów – dr Tomasz M. Zieliński, ABC Akademia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doctor Coster® to platforma zarządczo-controllingowa zorientowana na wsparcie procesów zarządczych przedsiębiorstwa, która w odróżnieniu od systemów operacyjnych klasy ERP, CRM, WMS, stawia na efektywne dostarczanie kluczowych informacji finansowych i operacyjnych wspierających osiąganie doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. W czasie wykładu zaprezentowane zostaną kluczowe funkcjonalności Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence and Analytics (BI & A) oraz przestawione zostaną korzyści płynące z wdrażania gotowych platform zarządczo-controllingowych jak Doctor Coster®.

12:45 – 13:45 Panel ekspertów „Systemy Business Intelligence a wdrażanie ZPRK” 

Przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni oraz ABC Akademia podzielą się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami związanymi z wdrażaniem Systemów klasy BI oraz ZPRK. Uczestnikami dotychczasowych paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele takich Firm jak LOTOS Kolej, First Data, Profim, CUF, Spomlek, Business Global Consulting Polska. Podczas panelu wystąpią:

 • Przemek Zabłudowski, OEM Manager Eastern Europe, QLIK
 • Piotr Iwański, Wiceprezes w HANPLAST
 • Krzysztof Szymański, Wiceprezes w ABC AKADEMIA
 • Panel poprowadzi: dr Tomasz M. Zieliński

13:45 – 13:55 Akademia Controllingu – programy szkoleniowe ZPRK i Doctor Coster®

13:55 – 14:00 Podsumowanie konferencji

14:00 – 14:30 Rozmowy oraz indywidualne konsultacje z doradcami ABC Akademia

Po zakończeniu zapraszamy do indywidualnych konsultacji z doradcami ABC Akademia dotyczącymi wdrażania zaawansowanego controllingu oraz platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

dr T.M.Zieliński - foto

dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.

 • Prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RCA w Polsce,
 • Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość,
 • Ekspert w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością,
 • Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN Laboratorium, Lotos Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (Polcard), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spomlek, Kupiec i inne,
 • Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Łódzkim oraz firm szkoleniowych.

krzysztof-szymanski-640x350

Krzysztof Szymański, Wiceprezes Zarządu ABC Akademia Sp z o.o.

 • Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RCA w Polsce,
 • Jeden z najlepszych specjalistów posiadający praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu i wdrażaniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów w obszarze logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i logistycznych,
 • Jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw  oraz Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw,
 • Od ponad 14 lat bierze udział, jako menedżer projektów, w kilkudziesięciu projektach związanych z wdrożeniami systemów zarządzania kosztami, sprzedażą oraz logistyką w przedsiębiorstwach z wielu branż.

przemek_zabludowski

Przemek Zabłudowski, OEM Manager Eastern Europe

 • Zarządza Programem Partnerskim OEM w Europie Wschodniej od stycznia 2017 roku, ale z firmą Qlik związany jest od prawie 3 lat.
 • Głęboko wierzy, że podejmowanie racjonalnych decyzji musi być podparte analizą dostępnych danych. Stąd jego przekonanie, że każda aplikacja operująca na danych musi oferować jej użytkownikom końcowym możliwość intuicyjnej eksploracji, analizy i wizualizacji danych.
 • Przemek pracował wcześniej w firmie Compuware w obszarze rozwiązań APM, a swoją karierę rozpoczynał pracując w kilku małych polskich Software House’ach.
 • Przemek posiada tytułu magistra inżyniera Informatyki Stosowanej uzyskany na Politechnice Warszawskiej.

photo_AP

Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Grupy Euro-tax.pl S.A.

 • Wieloletni Prezes Zarządu Grupy Euro-tax.pl S.A.
 • Specjalizuje się w kreowaniu i wdrażaniu spójnych strategii zarządzania firmą.
 • Od wielu lat wykorzystuje model ZPRK/RCA jako bazę do tworzenia nie tylko sprawnego controllingu ale i strategii marketingowych, czy systemów motywacyjnych.

Piotr Iwański

Piotr Iwański, Wiceprezes Zarządu Hanplast Sp. z o.o.

 • Wykształcenie mgr inż. telekomunikacji.
 • Od ponad 30 lat CEO lub CFO głównie w firmach produkcyjnych z kapitałem prywatnym.
 • Aktualnie Wiceprezes Zarządu związany od 23 lat z firmą Hanplast. Odpowiada za obszar finansów, informatyki, kadrowy oraz administracji spółki.
 • Entuzjasta wdrażania nowatorskich metod controllingu i zarządzania.

 

Poznań, Multikino Galeria Malta, ul. Maltańska 1, piętro II

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

UWAGA: Udział pierwszych 4 osób z jednego przedsiębiorstwa w konferencji jest BEZPŁATNY. Koszt udziału piątej i kolejnych osób z tej samej firmy jest odpłatny i wynosi 399 zł netto + 23% VAT za osobę.

Uwaga, potwierdzenie rejestracji:
Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne dopiero po potwierdzeniu rejestracji przez ABC Akademia. Potwierdzenia wysyłane są drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail. Potwierdzenia wysyłane są wyłącznie na służbowe adresy e-mail. Brak potwierdzenia mailowego oznacza odmowę rejestracji przez ABC Akademia.
W uzasadnionych przypadkach, ABC Akademia zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w konferencji bez podania przyczyn.

Praktyczna wiedza ekspercka poparta praktycznymi przykładami
Torpol S.A.
Pokazuje najlepsze rozwiązania dotyczące kalkulacji kosztów
SI Spamel
Bardzo dobra, odświeżenie istoty zarządczego rachunku kosztów
Grupa INCO S.A.
Cenna wiedza i praktyczne zastosowania rozwiązań controllingowych
Rafako S.A.
Ciekawa konferencja. Cieszę się, że wzięłam w niej udział
Bank BPH S.A.
Efektywne połączenie części szkoleniowej ze sprzedażową
Danone Polska

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych do faktury

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika