W trakcie szkolenia omawiane są następujące rodzaje procedur celnych:

  • Wywóz
  • Dopuszczenie do obrotu
  • Tranzyt
  • Skład celny
  • Przetwarzanie pod kontrolą
  • Uszlachetnianie czynne oraz bierne
  • Odprawa czasowa

Cła i procedury celne (praktyczny warsztat)

cla

Kontakt

Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

zorganizuj szkolenie

Trener / trenerzy

mgr inż. Andrzej Wąsik,
Ekspert i wykładowca celny
pobierz katalog pdf

Opis

Adresatami tego szkolenia są specjaliści do spraw celnych w firmach produkcyjnych i branży TSL.

1. Akty prawne tworzące nowy porządek prawny od 01 maja 2016 r.
2. Podstawowe definicje zawarte w art. 5 UKC – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 m.in. przedstawiciel celny, status celny, procedury celne;
3. Elementy służące do ustalania wartości celnej towaru:
a) metody wyznaczania wartości celnej towaru – art. 70 ust. 1 oraz art. 74 UKC/UCC;
b) kurs wymiany stosowany w celu ustalania wartości celnej towaru – art. 53 ust. 1 lit. a UKC/UCC plus art. 146 RW/IA ;
c) wyznaczenie miejsca wprowadzenia na obszar celny UE – art. 137 RW/IA; koszt transportu lotniczego wliczany do wartości celnej towaru – zał. 23-01 RW;
d) osoby powiązane – art. 127 ust. 1 RW/IA;
e) Użycie odpowiedniej taryfy celnej – Wspólna Taryfa Celna, Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich, System ISZTAR; tutaj przedstawię niekonwencjonalne metody taryfikacji;
f) rodzaje stawek celnych;
g) pochodzenie towarów – niepreferencyjne, preferencyjne;
h) kurs stosowany w celu określenia klasyfikacji taryfowej i należności celnych przywozowych i wywozowych – art. 153 ust. 1 lit. b UKC/UCC plus art. 48 ust. 1 RW/IA;
4. Elementy wartości transakcyjnej art. 71 UKC/UCC – elementy dodawane, katalog zamknięty.
5. Elementy nie wliczane do wartości celnej art. 72 UKC/UCC – elementy odejmowane.
6. Praktyczne przykłady wyznaczania wartości celnej czyli wartości statystycznej pole 46 SAD, uwzględniające prowizje od zakupu, sprzedaży, rabaty, licencje, montaż urządzenia na terenie UE.
7. Omówienie dokumentowania pochodzenia towaru z uwzględnieniem uruchomionego od 01 stycznia 2017 r. systemu zarejestrowanych eksporterów REX.
8. Środki taryfowe i pozataryfowe stosowane przez UE.
9. Skrótowe omówienie procedur celnych art. 5 pkt 16 UKC/UCC oraz procedur specjalnych art. 210 UKC/UCC m.in. zrozumienie funkcjonowania procedury tranzytu.
10. Magazyn czasowego składowania a procedura składu celnego. Co powinna zawierać ewidencja magazynu czasowego składowania a co składu celnego – art. 178 RD ?
11. Wydawanie decyzji celnych na podstawie UKC.
12. Procedury uproszczone – uproszczone zgłoszenie celne art. 166 ust. 1 UKC/UCC -zgłoszenie uproszczone sporadyczne, ust. 2 – regularne oraz art. 182 UKC/UCC – wpis do rejestru zgłaszającego.
Proces wnioskowania o udzielenie pozwolenia.
Warunki i kryteria uzyskania pozwolenia:zgłoszenie uproszczone – art. 145 RD, wpis do rejestru zgłaszajęcego – art. 150 RD.
Miejsce uznane w pozwoleniach na stosowanie uproszczenia wpis do rejestru złaszającego.
Zakazy i ograniczenia .
Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej.
13. Transakcje trójstronne a rozliczenie VAT.
14. SASP.
15. Wspólnotowy System Zwolnień Celnych – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 r. z dnia 16 listopada 2009 r.

mgr inż. Andrzej Wąsik

Ekspert i wykładowca celny, prowadzący własną Kancelarię Celną. Zajmuje się prowadzeniem kursów dotyczących cła jak również szkoleń dotyczących branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Działalność związaną z tą tematyką prowadzi od 1993 roku. Zaczynał od organizacji i prowadzenia szkoleń agentów celnych. Jest twórcą najskuteczniejszej metody nauczania przepisów celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Ta „uniwersalna metoda nauczania” zagwarantowała jego kursantom najwyższą zdawalność na egzaminie państwowym. Okazała się najskuteczniejsza. W chwili obecnej egzaminów już nie ma. Zainteresowanie jednak kursem nie słabnie, dlatego jest on ciągle unowocześniany i wzbogacany np. o specjalnie opracowane zadania praktyczne, które są odzwierciedleniem codziennych spraw jakie spotyka w pracy agent celny czy też specjalista d/s celnych. Uczestnikami kursów są nie tylko osoby zaczynające naukę od zera, ale również już pracujące w zawodzie. Przeszkolił tysiące osób w tym zawodzie. Sam jest czynnym agentem celnym. Jest w stanie pomóc i rozwiązać każdy problem związany z cłem.

Oprócz kształcenia w zawodzie agenta celnego zajmuje się również kształceniem w zawodach spedytora i logistyka według nowej formuły egzaminów zawodowych. Zajęcia na tych kursach cechuje nowatorskie podejście do trudnych zagadnień oraz rozwiązywanie skomplikowanych codziennych problemów zawodowych.

Zorganizuj szkolenie - wyślij formularz