Raportowanie zarządcze

Kontakt

Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

zorganizuj szkolenie

Trener / trenerzy

Edyta Szarska,
IBCS Certified Consultant, członek zespołu trenerów IBCS Institute
pobierz katalog pdf

Opis

Dwudniowe szkolenie z zakresu Raportowania zarządczego to seria warsztatów, dyskusji i prezentacji licznych przykładów raportowania i analiz.

Uczestnicy pracować będą na papierze i w MS Excel, ćwicząc wybrane tricki i proste funkcje pozwalające na sprawne wykorzystanie poznanych technik w codziennej pracy.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy

 • Analityków
 • Controllerów
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów
 1. Cele i zakres raportowania zarządczego
  • Struktury raportowe wg idei One-Page
  • Rozkład informacji na stronie w podejściach 4WF i OPO
  • Warsztat: szkicowanie struktur raportowania: tabele, wykresy, komentarze
 2. Koncepcja controllingu i architektura IT w raportowaniu
  • Identyfikacja i analiza interesariuszy controllingu
  • Dobór i definiowanie mierników raportowych oraz źródeł danych
 3. Sporządzanie raportów vs. bieżące analizy controllingu
  • Intuicyjne formułowanie przekazu z danych
  • Analizy sprzedaży:
   • definiowanie struktur marż dla wyznaczania celów sprzedażowych
   • analiza wrażliwości marży na kontraktach jako wsparcie negocjacji handlowych
   • kampanie promocyjne a wyniki finansowe
  • Analizy produkcji
   • wyznaczanie optymalnego portfela produktów
   • analiza efektywności inwestycji w optymalizacje procesów wytwarzania
   • analiza odchyleń na wolumenach i ich wpływ na wyniki finansowe
  • Analizy obszaru HR
   • analiza kosztów fluktuacji dla uzasadnienia kosztów programów lojalnościowych
   • krzywa uczenia się, czyli jak zarządzanie ludźmi wpływa na decyzje cenowe dla nowych produktów
 1. Analizy raportów i ich wykorzystanie w zarządzaniu
  • Interpretacje wyników i marż w praktyce partnerskiego wsparcia decydentów
  • Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji z uwzględnieniem aspektów psychologicznych
  • Najczęściej spotykane błędy w komunikowaniu informacji zarządczej
  • IBCS® Top Ten, czyli jak stosowanie jednolitego języka oznaczeń controllingu skraca czas spotkań zarządczych
  • Podręcznik raportowania w firmie jako praktyczny sposób utrzymania wysokiej jakości komunikacji, skutecznego raportowania i prezentowania

Zorganizuj szkolenie - wyślij formularz