Budżetowanie w przedsiębiorstwie - szkolenie online

23-24.07.2020

Miejsce


SZKOLENIE ONLINE

Data


23-24.07.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1290 zł netto *

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu w formie zdalnej, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Aby wziąć udział w szkoleniu w formule szkolenia zdalnego (distance learning) potrzebny będzie jedynie komputer z dostępem do internetu.

W ramach takiej formuły zapewniamy aktywne uczestnictwo, będziesz mógł zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji oraz wykonywać wszystkie ćwiczenia. Trener jak i pozostali uczestnicy będą dla Ciebie widoczni.

Sesje odbywać się będą w dniach:

23 lipca godz. 9:00 – 14:00

24 lipca godz. 9:00 – 14:00

Jeżeli  terminy nie są dla Ciebie odpowiednie, skontaktuj się z nami, przygotujemy odpowiednie rozwiązanie.

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Na seminarium zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki stosowania budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Przebieg szkolenia

  1. Przekazanie przed szkoleniem uczestnikom materiałów w formie plików PDF
  2. Prezentacja przez prowadzącego materiałów w formie wykładu online.
  3. W trakcie tego wykładu istnieje możliwość interaktywnej wymiany informacji z trenerem poprzez zdawanie pytań przez uczestników.

Platforma IT – szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem systemu MS Teams.

Uczestnicy szkolenia: pracownicy odpowiedzialni za planowanie budżetów.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych metod stosowania budżetowania.

Wiedza i umiejętności:

Zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie narzędzi do tworzenia nowoczesnych budżetów w przedsiębiorstwie.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika