Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA) – 3 dni

23-25.03.2023, Warszawa, (25.03.2023 online) - TERMIN GWARANTOWANY

22-24.06.2023, Online, TERMIN GWARANTOWANY

Opis

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i zasady budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Jak zaplanować budżet firmy?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zadania, funkcje i zasady projektowania budżetu w przedsiębiorstwie. Ponadto w programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące budżetowania kosztów stałych oraz przychodów i kosztów zmiennych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają różnice między budżetem statycznym i elastycznym oraz wezmą udział w warsztatach, podczas których zaprojektują budżet elastyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz usługowym (na podstawie autorskiego case study).

ABSOLWENT szkolenia z zakresu budżetowania

Absolwent Akademii Controllingu sprosta wyzwaniom współczesnego rynku i wzmocni wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa:

Korzyści szkolenia: poznanie najlepszych praktyk stosowania budżetowania w stopniu pozwalającym na samodzielnie ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych korzyści stosowania budżetowania.

Dzień 1 i 2

1. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu

Zadania i funkcje budżetu
Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym
i operacyjnym
Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:

 • dla kosztów stałych
 • dla kosztów zmiennych i przychodów

Rodzaje budżetów:

 • wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
 • budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
 • budżet zamknięty i otwarty
 • budżet zadaniowy i tradycyjny
 • zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności

Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)

2. Budżet kosztów stałych

Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

 • zarządzanie procesowe
 • wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
 • zakres odpowiedzialności
 • specyfikę działalności komórki
 • wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej

Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:

 • przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
 • rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
 • zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności

Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek

3. Metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych

 • ekstrapolacji historycznych trendów
 • zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
 • zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
 • zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

4. Budżet przychodów i kosztów zmiennych

Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
Planowanie ilościowe produkcji
Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
Planowanie zaopatrzenia
Planowanie kosztów zmiennych

Dzień 3

Budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

1. Budżet elastyczny a budżet statyczny (strategiczny)

2. Cele zarządcze oraz istota budżetowania elastycznego z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)

3. Model dostępności i wykorzystania zasobu w koncepcji ZPRK

4. Podejście do wyznaczania poziomów dostępności i wykorzystania zasobów w budżetowaniu elastycznym i statycznym

5. Zasady określania stawek kosztów planowanych dla budżetu elastycznego

6. Wyznaczanie budżetów elastycznych dla centrów kosztów:

 • Koszt (budżet elastyczny) planowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) autoryzowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) standardowy.

7. Odchylenia kosztów rzeczywistych od budżetu elastycznego:

 • Odchylenia cenowe kosztów,
 • Odchylenia autoryzowanego zużycia (wykorzystania) zasobów,
 • Odchylenia nieautoryzowanego zużycia (wydajności) zasobów,
 • Odchylenia niewykorzystanych zasobów.

8. Sytuacje problemowe w budżetowaniu elastycznym

 • Sytuacja braku informacji o rzeczywistych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku informacji o standardowych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku standardowej liczby działań (wielkości przerobu działań).

9. Case study- budżetowanie elastyczne w obszarze działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej

10. Podsumowanie – budżetowanie elastyczne jako narzędzie osiągania doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw

dr Michał Chalastra

chalastra4

Działa od 20 lat, prowadzi wąski profil działalności i koncentruje się na kluczowych obszarach controllingu. Realizuję duże projekty i specjalizuję się w rozwiązaniach ponadstandardowych zgodnych z najlepszymi światowymi wzorcami controllingu.

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający firmy w praktycznych wdrożeniach controllingu. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek rady Programowej czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.

Realizuje usługi doradcze w zakresie:

 • Audytu systemu controllingu
 • Badania stanu controllingu funkcjonującego w przedsiębiorstwie pod kątem najlepszych polskich i światowych praktyk. Celem audytu jest wskazanie działań usprawniających system controllingu.

Przeprowadził następujące usługi:

Audyty systemu controllingu:

 • Comercial Union S.A. – Warszawa
 • Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Pabianice
 • Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie – Pion Informatyki
 • Wytwórnia Napojów „Jurajska” SP Myszków
 • Scanclimber S.A. Gniezno – audyt w zakresie rachunku kosztów

Wdrożenia systemu budżetowania na zasadach controllingu

 • Canpol sp. z o. o. w Warszawie – opracowanie systemu rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej oraz wdrożenia systemu klasy Business Inteligent
 • Grall S.A. w Wejherowie – opracowanie koncepcji rachunku kosztów
 • Zakłady Chemiczne Nitrochem S.A. w Bydgoszczy – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • Vistal S.A. w Gdyni – opracowanie koncepcji rachunku kosztów i budżetowania na potrzeby wdrożenia systemu informatycznego
 • Warszawskie zakłady farmaceutyczne POLFA WARSZAWA S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • SKOK im S. Stefczyka w Gdyni – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania
 • KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO „BEŁCHATÓW” S.A. w Bełchatowie – wdrożenie systemu budżetowania
 • ENERGETYKA KALISKA S.A. w Kaliszu – wdrożenie systemu budżetowania
 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST – BOX” S. A. Słupsk – bdżetowanie i rachunek kosztów działań ABC w obszarze produkcji
 • MACROLOGIC SA Warszawa – rachunek kosztów z elementami ABC
 • TP DITEL S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania
 • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gdańsk – opracowanie koncepcji rachunku kosztów na potrzeby wdrożenia systemu zintegrowanego
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu
 • WYTWÓRNIA NAPOJÓW „JURAJSKA” SP Myszków – wdrożenie systemu budżetowania
 • YOUNG DIGITAL PLANET S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk – rachunek kosztów z elementami ABC oraz budżetowanie
 • RUBO Sp. z o.o. Rumia – wdrożenie systemu motywacyjnego opartego na parametrach ekonomicznych
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IGLOTECH” S. J. Kwidzyn – wdrożenie systemu budżetowania
 • PEC Katowice Sp. z o.o. w Katowicach – wdrożenie systemu budżetowania
 • LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – wdrożenie systemu budżetowania
 • GAZOPROJEKT S.A. Wrocław – Wdrożenie systemu budżetowania
 • BAZY i SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. Bydgoszcz – wdrożenie systemu budżetowania
 • HUTA SZKŁA „WOŁOMIN” S.A. – wdrożenie systemu budżetowania
 • Plum Sp. z o.o. Białystok – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu i rachunku kosztów
 • UNIONTEX S.A. Łódź – wdrożenie systemu budżetowania
 • Zakład Flexodruku „DRUKPOL” Nowy Dwór Maz. – wdrożenie systemu budżetowania
 • WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. Tuchów – opracowanie koncepcji biznesowej zarządzania firmą

Referencje specjalne

Nagrodzone wdrożenia w konkursie na Controllera roku organizowanym przez INFOR PL:
ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – I miejsce 2008 rok
LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – II miejsce 2008 rok

dr Tomasz M. Zieliński

dr T.M.Zieliński - foto

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Łódzkim.

Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RPCA) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN LABORATORIUM, LOTOS KOLEJ, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), ENERGA OBRÓT, ELECTROLUX, SPOMLEK, KUPIEC, PROFIM, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA i wielu innych.

Prezes Zarządu firmy ABC Akademia specjalizującej się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/RCA/GPK.

Jego największy sukces, to skuteczne powiązanie nauki i praktyki oraz najszersze w Polsce rozpowszechnianie zaawansowanych rachunków kosztów przedsiębiorstwach z różnych branż.

Autor przełomowej książki pt. “Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M” oraz wielu artykułów.

Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady dr Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące edukacyjnie niezbędne i dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów.

Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach z wielu branż.