Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling personalny

26.11.2021 POZNAŃ

Miejsce


Centrum szkoleniowe

Data


26.11.2021

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


990 zł netto *

*Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na organizację wydarzenia stacjonarnie szkolenie odbędzie się w formie online.

Trener / trenerzy

dr Paweł Błaszkiewicz,
Trener umiejętności menedżerskich
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Pomiar kapitału społecznego w organizacji umożliwia planowanie i realizowanie działań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiadając system controllingu personalnego możemy uniknąć wielu kryzysów (np. związanego ze zmianą pokoleniową) oraz budować markę wiarygodnego pracodawcy.  Nie jest to jednak zadanie łatwe. Warto przekonać się co w tej dziedzinie robią najlepsze przedsiębiorstwa.

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń (8)

Korzyści:

  • opracowanie listy kluczowych wskaźników dotyczących bezpośrednio ludzi w organizacji
  • zaplanowanie wdrożenia działań związanych z pomiarem
  • wymiana doświadczeń i wsparcie metodyczne
  • przygotowanie organizacji do nowych wyzwań związanych z zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie

1. Przedstawienie programu – quiz wstępny

2. Studia przypadków

• Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi (szacowanie czynnika ludzkiego w osiąganych wynikach)
• Miary ilościowe i jakościowe
• Specyfika miar używanych do opisu zasobów ludzkich
• Statystyka w procesach personalnych
• Zagrożenia nadmiernej aktywności w controllingu (poszukiwanie wartości dodanej controllingu personalnego)
• Co nie podlega mierzeniu wskaźnikami

3. Controlling personalny w modelach Zarządzania Zasobami Ludzkimi

• Miary kapitału intelektualnego (kompetencje, wiedza, know-how)
• Miary kapitału społecznego (współpraca, zaufanie, identyfikacja z firmą, kultura organizacyjna)

4. Miary efektywności procesów personalnych

• Rekrutacja i zwolnienia
• Ścieżki kariery
• Planowanie zatrudnienia
• Zarządzanie wynagrodzeniami
• Monitorowanie inwestycji w rozwój i szkolenia
• Zwrot z inwestycji w szkolenia

5. Wdrożenie wskaźników controllingu

• Wybór wskaźników
• Usystematyzowanie działań
• Warunki skutecznego wykorzystania wskaźników
• Zarządzanie bazą wiedzy, komunikacja informacji kadrowej

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika