Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling sprzedaży – 1 dzień

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresu controllingu sprzedaży.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak prawidłowo planować, monitorować i analizować wyniki zespołów handlowych, ale również jak stale doskonalić pracę sił sprzedaży i gdzie poszukiwać możliwości zwiększenia rentowności sprzedaży. Program szkolenia łączy w sobie również zagadnienia strategiczne i operacyjne. Szczególną uwagę poświęcimy polityce cenowej i zagadnieniom marżowości oraz wskaźnikom marketingowym, wykorzystywanym w controllingu sprzedaży.

Szkolenie uzupełnione będzie o praktyczne studia przypadków, a także szereg ćwiczeń, pomagających zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

 

1280 x 400 zdjęcia do działów szkoleń

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów Controllingu
 • Controllerów finansowych
 • Controllerów sprzedaży
 • Dyrektorów i menedżerów działów sprzedaży
 • Członków Zarządów i właścicieli przedsiębiorstw

 • zdobycie wiedzy z zakresu controllingu sprzedaży
 • zrozumienie czynników determinujących skuteczność i efektywność pracy zespołów sprzedażowych
 • poznanie narzędzi wykorzystywanych do planowania, analizy i oceny działań sprzedażowych, w tym wskaźników w sprzedaży
 • poznanie zagadnień zarządzania marżą oraz strategii cenowo-rabatowych
 • zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników na rynku pracy

 1. Pojęcie controllingu w kontekście sprzedaży, orientacja controllingu
  • czym jest controlling sprzedaży
  • rola controllingu sprzedaży
 2. Warunki prawidłowo funkcjonującego controllingu sprzedaży
 3. Determinanty efektywności sprzedaży
  • skuteczność a efektywność
  • model filarów dobrej sprzedaży
 4. Planowanie
  • metody planowania sprzedaży – ilościowe oraz jakościowe
  • budżetowanie kosztów sprzedaży
  • wyniki biznesowe, cele sprzedaży a aktywności handlowe
 5. Miary i wskaźniki wykorzystywane w sprzedaży
  • podstawowa analiza wyników sprzedaży
  • wskaźniki pozycji rynkowej firmy
  • wskaźniki realizacji celów sprzedażowych
  • mierniki relacji z klientami
 6. Polityka cenowo-rabatowa i zarządzanie marżą
  • strategie cenowe
  • pojęcie marży, analiza marży na różnych poziomach pokrycia
  • miary i wskaźniki
  • marżowość klientów
  • polityka rabatowa i jej wpływ na rentowność sprzedaży, kaskada cenowa, analiza pasma cenowego, średni poziom rabatów
  • elastyczność cenowa popytu
 7. Udzielanie informacji zwrotnej
  • projektowanie właściwego obiegu informacji zwrotnej
  • kokpit menedżerski