Controlling sprzedaży

07-08.12.2020 SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce


Data


07-08.12.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto *

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Organizacja: Sesje odbędą się w godzinach 09:00 – 15.30.

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresy controllingu sprzedaży.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak prawidłowo planować, monitorować i analizować wyniki zespołów handlowych, ale również jak stale doskonalić pracę sił sprzedaży i gdzie poszukiwać możliwości zwiększenia rentowności sprzedaży. Program szkolenia łączy w sobie również zagadnienia strategiczne i operacyjne. Szczególną uwagę poświęcimy polityce cenowej i zagadnieniom marżowości oraz wskaźnikom marketingowym, wykorzystywanym w controllingu sprzedaży.

Szkolenie uzupełnione będzie o praktyczne studia przypadków, a także szereg ćwiczeń, pomagających zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

– Dyrektorzy Controllingu

– Controllerzy

– Dyrektorzy i menedżerowie działów sprzedaży

– Członkowie Zarządów i właściciele przedsiębiorstw

– zdobycie wiedzy z zakresu controllingu sprzedaży

– zrozumienie czynników determinujących skuteczność i efektywność pracy zespołów sprzedażowych

– poznanie narzędzi wykorzystywanych do planowania, analizy i oceny działań sprzedażowych, w tym wskaźników w sprzedaży

– poznanie zagadnień zarządzania marżą oraz strategii cenowo-rabatowych

– zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników na rynku pracy

I DZIEŃ

 1. Pojęcie controllingu w kontekście sprzedaży, orientacja controllingu
 • czym jest controlling sprzedaży
 • rola controllingu sprzedaży
 • controlling sprzedaży w różnych modelach biznesowych
 • elementy controllingu sprzedaży
 1. Controlling strategiczny a operacyjny w sprzedaży i marketingu
 • cele strategiczne a cele operacyjne
 • narzędzia controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym
 • Zrównoważona Karta Wyników
 1. Warunki prawidłowo funkcjonującego controllingu sprzedaży
 2. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • analiza Kluczowych Czynników Sukcesu
 • Mapy Grup Strategicznych
 • metody portfelowe
 • pozostałe narzędzia analizy pozycji rynkowej
 1. Procesowe ujęcie sprzedaży – implikacje dla controllingu
 • czym jest proces sprzedaży
 • analiza procesu sprzedaży
 • wąskie gardła w procesie sprzedaży
 • jak projektować skuteczne i efektywne procesy sprzedaży
 1. Determinanty efektywności sprzedaży
 • skuteczność a efektywność
 • model filarów dobrej sprzedaży
 • okiem praktyka: obszary, w których najczęściej pozostaje pole do usprawnień

II DZIEŃ

 1. Planowanie
 • metody planowania sprzedaży – ilościowe oraz jakościowe
 • budżetowanie kosztów sprzedaży
 • wyniki biznesowe, cele sprzedaży a aktywności handlowe
 1. Monitorowanie i analiza
 • podstawowa analiza wyników sprzedaży
 • pozostałe wskaźniki realizacji strategii i zadań sprzedażowych
 • mierniki relacji z klientami
 • wskaźniki w obszarze komunikacji marketingowej
 1. Udzielanie informacji zwrotnej
 • projektowanie właściwego obiegu informacji zwrotnej
 • kokpit menedżerski
 1. Doskonalenie
 • koncepcja ciągłego doskonalenia w sprzedaży
 1. Polityka cenowo-rabatowa i zarządzanie marżą
 • pojęcie marży, analiza marży na różnych poziomach pokrycia
 • strategie cenowe
 • polityka rabatowa i jej wpływ na rentowność sprzedaży
 1. Narzędzia wspierające controlling sprzedaży

 

Dr Anna Sperska – Dyrektor Zarządzający w firmie doradztwa strategicznego Lograd oraz pracownik Katedry Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Praktyk biznesu z ponad 12-letnim doświadczeniem menedżerskim. Jako Dyrektor Sprzedaży, a później konsultant skutecznie prowadziła restrukturyzacje obszarów handlowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu sprzedażą, ze szczególnym uwzględnieniem controllingu sprzedaży i ukierunkowaniem na wzrost efektywności procesów. Menedżer, konsultant, autor artykułów oraz wykładowca akademicki.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika