Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu - szkolenie w formie zdalnej

15-29.06.2020

Miejsce


SZKOLENIE ONLINE

Data


15-29.06.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


2490 zł netto *

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu w formie zdalnej, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Aby wziąć udział w szkoleniu w formule szkolenia zdalnego (distance learning) potrzebny będzie jedynie komputer z dostępem do internetu.

W ramach takiej formuły zapewniamy aktywne uczestnictwo, będziesz mógł zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji oraz wykonywać wszystkie ćwiczenia. Trener jak i pozostali uczestnicy będą dla Ciebie widoczni.

Sesje odbywać się będą w dniach:

15 czerwca 2020 – godz. 09:00 – 13:00

18 czerwca 2020 – godz. 09:00 – 13:00

19 czerwca 2020- godz. 09:00 – 13:00

22 czerwca 2020- godz. 09:00 – 13:00

24 czerwca 2020- godz. 09:00 – 13:00

26 czerwca 2020- godz. 09:00 – 13:00

29 czerwca 2020- godz. 09:00 – 13:00

 

Jeżeli  terminy nie są dla Ciebie odpowiednie, skontaktuj się z nami, przygotujemy odpowiednie rozwiązanie.

Opis

Wyobraź sobie, że przeżyłeś(aś) na szkoleniu jeden dzień z życia menedżera.

Ale nie taki zwykły kolejny dzień, tylko taki wyjątkowy, który będziesz długo pamiętać. Odtwarzasz sobie wydarzenia na sali szkoleniowej i teraz widzisz już inaczej swoją rolę kierownika/lidera/menedżera.
Wiesz co jest w kierowaniu najważniejsze. Wielkie i mądre teorie z zarządzania nagle stają się prostym zbiorem kilku zasad dotyczących komunikacji, organizacji pracy, wykorzystania posiadanych zasobów. To co działo się w ćwiczeniach, dzieje się w każdej relacji przełożony-podwładny. Trochę już o tym słyszałeś, ale teraz widzisz konkretnie gdzie są szanse dla zespołu, a gdzie kryją się pułapki. Jesteś mądrzejszy, bo masz plan jak wykorzystać doświadczenie ze szkolenia w swojej pracy. A najważniejsze, że jeśli tylko chcesz, mówimy o Twoim zespole, kontekście i sytuacji przedsiębiorstwa, dzięki czemu od razu masz pomysł co robić dalej.

Jak to się stało? Wszystko dzięki najbardziej pożądanej formule zajęć. Najpierw praktyka, doświadczenie a potem analiza. Bierzesz, ze szkolenia to co ma dla Ciebie sens, co jest Ci potrzebne w zarządzaniu, co jest przedmiotem Twojej uwagi. Nie bez znaczenia jest też atmosfera zajęć – każdy uczestnik czuje się bezpiecznie, pyta o co chce w każdej chwili, a do tego wszyscy dobrze i odpowiedzialnie się bawimy. Humor jest naszym sprzymierzeńcem. Jak w życiu.

A tak konkretnie krok po kroku, to dzień szkolenia wypełniony jest praktycznymi zadaniami dla każdego menedżera. Zaczynamy od symulacji biznesowej, gdzie w oka mgnieniu powstają procesy i wyzwania do zarządzania. Odkrywamy nasze umiejętności oraz potrzeby zwrócenia uwagi na inne obszary życia zespołu. Później przychodzi nam seria zadań dotyczących zlecania zadańdelegowaniaplanowania celówmotywowania itp. Na koniec połączymy wszystkie elementy w zadania symulujące codzienność praktyki kierowania. Czeka nas analiza sytuacjipodejmowanie decyzjiorganizacja pracyocena efektów. Jedno jest pewne, ten dzień minie wyjątkowo szybko, ale będzie o sobie często przypominał gdy wrócimy do swojego środowiska pracy.

JEST TO KURS DLA MENEDŻERÓW I KIEROWNIKÓW, KTÓRZY CHCĄ LEPIEJ PRZEWODZIĆ SWOIM ZESPOŁEM I SKUTECZNIEJ ZARZĄDZAĆ ZADANIAMI.

Weź udział w szkoleniu, by dowiedzieć się jak wpływać na zachowania pracowników, optymalizować procesy i rozwijać kompetencje w zespole. Ponadto podczas warsztatów poznasz techniki rozwijania pracowników, prowadzenia zebrań, zespołowego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów w grupie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

• poznanie technik strategicznego planowania
• zdobycie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
• odkrycie nowych metod efektywnego zarządzania czasem i zmianą
• zwiększenie praktycznej wiedzy na temat zarządzania i pracy zespołowej
• poprawa umiejętności zarządzania i przywództwa w grupie
• rozwinięcie zdolności interpersonalnych
• poznanie zasad psychologii kierowania ludźmi, w tym techniki wywierania wpływu, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem
• zwiększenie umiejętności budowania świadomości i odpowiedzialności pracowników dzięki odpowiedniemu motywowaniu

Zarządzanie grupą ludzi stanowi jedno z największych wyzwań dla menedżera. Współpraca z ludźmi o różnych typach osobowości i na różnym poziomie rozwoju zawodowego ma niewątpliwie swoje zalety, ale może też nastręczać wiele problemów. Te warsztaty menedżerskie to zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania, strategicznego planowania, podejmowania decyzji oraz analizy problemów i potrzeb zmian w firmie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi, w jaki sposób formułować poleceniaaby były one zrozumiałe, w jaki sposób motywować pracowników oraz w jaki sposób egzekwować wykonanie zadań. Poznają również zasady skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji.

ZMIANA ROLI W ORGANIZACJI – SPECJALISTA STAJE SIĘ MENEDŻEREM:

• Wyzwania w roli szefa
• Budowanie autorytetu
• Źródła wpływu na pracowników
• Expose szefa – narzędzie do kształtowania wizji zespołu

KLUCZOWE ZADANIA DLA MENEDŻERA:

• Informowanie
• Planowanie
• Organizowanie
• Motywowanie
• Kontrolowanie
• Wspieranie
• Ocenianie

MOTYWOWANIE – ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY:

• Motywacja i zaangażowanie – kluczowe różnice i podobieństwa
• Fakty i mity na temat wpływu motywacji na efekty pracy – Teoria X i Y McGregora
• Metody motywowania pozapłacowego – dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
– Osiągnięcia
– Uznanie
– Odpowiedzialność
– Wywieranie wpływu
– Rozwój osobisty
• Piramida potrzeb Maslowa – motywacja z punktu widzenia biologii i psychologii

PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE:

• Zastosowanie stylów zarządzania w różnych momentach życia zespołu
• Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
• Przywództwo transformacyjne – zasada „4 I” w podejściu do ludzi

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ:

• Zasady komunikacji z pracownikami
• Profesjonalny instruktaż
• Określanie poziomu autonomii pracownikom

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ:

• Wyznaczanie celów dopasowanych do strategii organizacji
• Podejmowanie decyzji przez kierownika
• Charakterystyka dobrze sformułowanego celu – zasada SMART
• Identyfikacja zadań i działań na poszczególnych etapach procesu

METODY RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH:

• Ocena/ informacja zwrotna dotycząca pracy
• Dyscyplinowanie pracowników
• Konstruktywna krytyka
• Reagowanie za niepokojące zachowania, postawy, błędy

BUDOWA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM:

• Struktura grupy i role grupowe – typologia Belbina
• Rola jednostki w zespole
• Co decyduje o sukcesie zespołu – zarządzanie różnicami w zakresie kompetencji i cech charakteru
• Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika
• Dobre praktyki w kierowaniu zespołem – fazy rozwoju grupy Tuckmana
• Komunikacja wewnątrz zespołu

PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI

• Quiz wiedzy
• Model kompetencji kierowniczych
• Przykłady uczestników szkolenia

BUDOWANIE RELACJI W ZESPOŁACH:

• Specyficzne aspekty komunikacji
• Budowanie kapitału zaufania w zespole
• Rozwijanie postawy win-win w komunikacji
• Budowanie kontaktu i relacji z drugim człowiekiem

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ (WYDAWANIE POLECEŃ, WYMAGANIE, KRYTYKA, ASERTYWNA ODMOWA):

• Postawa asertywna (świadomość swoich praw wynikających z powierzonych nam odpowiedzialności, postawy życiowe)
• Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
• Sposoby radzenia sobie z emocjami innych ludzi
• Konstruktywne udzielanie krytyki i oceny
• Pozostawanie w dobrej relacji z osobami, którym odmawiamy
• Techniki i procedury zachowań asertywnych

COACHING – PROWADZENIE OSOBY KU ZMIANIE NA LEPSZE:

• Etapy coachingu: definiowanie, planowanie, rozwój, kontrola
• Coaching jako styl zarządzania
• Założenia i metody pracy podczas coachingu
• Model Diltsa w coachingu menedżerskim
• Metody pracy coacha
• Struktura rozmowy coachingowej

13. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW WEWNĄTRZ GRUPY:

• Źródła i rodzaje konfliktów
• Sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową
• Test style reakcji na konflikt
– rywalizacja
– unikanie
– kompromis
– łagodzenie
– kooperacja

OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI:

• Omówienie wcześniej przygotowanych przez uczestników problemów
• Odniesienie ich do tematów o których mówiliśmy na poprzedniej i na obecnej edycji szkolenia
• Podział uczestników na grupy i przydzielenie im konkretnych tematów
i problemów do opracowania
• Omówienie poszczególnych opracowanych tematów – prezentacje na forum
• Informacja zwrotna na temat poszczególnych scenek, co było dobrze, co do poprawy. Dyskusje.
• Podsumowanie opracowanych rozwiązań

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika