Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

MS Excel BI– Przegląd kluczowych dodatków Power BI – 2 dni

Opis

Szkolenie z MS Excel BI

 

Zapraszamy na certyfikowany kurs z zakresu Microsoft Power BI. To będzie doskonała okazja, by rozwinąć swoje umiejętności i efektywnie wykorzystać czas. Podczas szkolenia kompleksowo omówimy możliwości narzędzi: Power Pivot, Power Query, Power Map.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili w sposób efektywny zastosować dodatki Power BI do Excela do celów analitycznych. Ich wiedza pozwoli na samodzielne połączenie się z najważniejszymi rodzajami źródeł, wykorzystanie ich do budowy modelu danych i prawidłowe zastosowanie funkcji DAX i do tworzenia jawnych miar oraz ich wizualizacji.

Szkolenie daje pełne podstawy niezbędne do rozpoczęcia pracy z narzędziami Power BI.

Informacje techniczne dotyczące szkolenia:

Praca z wykorzystaniem własnych komputerów Uczestników.

Użytkownicy muszą posiadać prawidłowo zainstalowane i aktywne wszystkie dodatki Power BI do Excela (najlepiej MS Office 365, 2019, 2016)

Dostępność wg. producenta oprogramowania:

Power Pivot

https://support.office.com/pl-pl/article/gdzie-znajduje-si%C4%99-dodatek-power-pivot-aa64e217-4b6e-410b-8337-20b87e1c2a4b

Power Query

https://support.office.com/pl-pl/article/dodatek-power-query-—-omówienie-i-nauka-ed614c81-4b00-4291-bd3a-55d80767f81d

Power Map

https://support.office.com/pl-pl/article/pobieranie-i-przygotowywanie-danych-dla-dodatku-power-map-67e19f9a-22b8-4b89-a604-3ebb49a368e5

Masz problem z instalacją? Napisz do nas! Nasz Trener na pewno pomoże Ci w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się opracowaniem danych pochodzących z różnych źródeł w celu ich dalszej analizy i raportowania i dla których standardowy pakiet MS Office nie jest już wystarczającym narzędziem pracy.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili w sposób efektywny zastosować dodatki Power BI do Excela do celów analitycznych. Ich wiedza pozwoli na samodzielne połączenie się z najważniejszymi rodzajami źródeł, wykorzystanie ich do budowy modelu danych i prawidłowe zastosowanie funkcji DAX i do tworzenia jawnych miar oraz ich wizualizacji.

Szkolenie daje pełne podstawy niezbędne do rozpoczęcia pracy z narzędziami Power BI.

Wprowadzenie do zagadnień Microsoft BI

Uruchomienie dodatków

 1. Przegląd interfejsu Power Pivot, Power Query oraz Power Map
 2. Power Query – Transformacja i importowanie danych z różnych źródeł
 3. Import danych z plików
 4. Dokumenty tekstowe (txt, csv)
 5. Pliki Excela
 6. Import danych z folderu
 7. Zapytanie funkcji
 8. Baza danych jako źródło (przykład plik MS Access)
 9. Zewnętrzne źródła danych
 10. Pliki on-line
 11. Strona WWW
 12. API
 13. Ustawienia prywatności dla różnych źródeł – Plik lokalny, a dane zewnętrzne
 14. Język M – praca z edytorem zaawansowanym
 15. Scalanie zapytań

Power Pivot – Model danych jako podstawa skutecznego raportu

 1. Obiekty tabelaryczne w modelu
 2. Tworzenie i edycja relacji
 3. Właściwości i znaczenie relacji
 4. Hierarchie i ich zastosowanie
 5. Kalendarz i klucz daty, jako podstawa analizy czasowej
 6. Usuwanie niejawnych miar
 7. Dobre praktyki

Obliczenia w modelu danych – funkcje DAX (Data Analysis eXpresions)

 1. Miary
  1. Podstawowe funkcje: DAX – SUM, COUNT, COUNTA, COUNTROWS, AVERAGE, DIVIDE,
  2. Funkcje iteracyjne: SUMX, AVERAGEX
  3. Funkcje wykorzystujące relacje: RELATED
  4. Zmiana kontekstu wykonania: CALCULATE, FILTER, KEEPFILTERS
  5. Funkcje filtrujące – udziały procentowe: ALL, ALLSELECTED
  6. Analiza czasowa YTD, YOY: TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD
  7. Funkcje wyboru relacji: USERELATIONSHIP
  8. Funkcje i operatory logiczne: IF, AND, SWITCH
 2. KPI
  1. Uzupełnienie miary o formatowanie warunkowe
  2. Edycja KPI
 3. Kolumny wyliczane: YEAR, MONTH, DAY, FORMAT

Wizualizacja wyników

 1. Raporty tabel przestawnych w oparciu o model danych Power Pivot
 2. Fragmentatory
 3. Wykresy

Power Map

 1. Praca z warstwami
 2. Dane geograficzne i możliwości narzędzia
 3. Dobór odpowiedniego typu wizualizacji
 4. Statyczna wizualizacja danych na mapie
 5. Prezentacja danych jako materiał wideo
  1. Przewodnik
  2. Sceny i ich konfiguracja