Controlling projektów

10-11.12.2019 Poznań

Miejsce


Hampton by Hilton

Data


10-11.12.2019

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto *

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

 

Trener / trenerzy

dr Michał Chalastra,
Konsultant i wdrożeniowiec, wieloletni praktyk controllingu.
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresu budżetowania projektów. Poznasz narzędzia finansowe wykorzystywane do planowania i oceny efektywności realizowanych projektów.

Po warsztatach będziesz wiedzieć jak planować i zarządzać budżetem projektu.

Zdobyte wiadomości pozwolą na samodzielne planowanie różnego rodzaju przedsięwziąć według reguł zarządzania projektami.

Uczestnicy szkolenia:

  • Kierownicy odpowiedzialni za planowanie i realizacje projektów,
  • Specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo,
  • Controllerzy finansowi

Cel szkolenia: Prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo

Planowanie struktury budżetu głównego

Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa

Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności

Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji

Tworzenie planu projektu

Identyfikacja pojedynczych etapów projektu

Ustalanie i rola kamieni milowych projektu

Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, pracownicy, sprzęt)

Kosztorys projektu

Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów projektu

Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności

Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów

Budżet projektu

Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu

Rzeczowy i finansowy budżet projektu

Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu

Budżet przepływów finansowych według terminów płatności

Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa

Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu (usługi sprzętowe, praca specjalistów)

Analiza realizacji budżetu projektu

Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu

Poziomy marży w budżecie projektu

Kalkulacja ceny

Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych

Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych

Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty

Rozliczanie kosztów w czasie na projekty

Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami

Konta zespołów 4, 5 i 7

Konta pozabilansowe

Koszty finansowe w budżecie projektu

Koszty finansowania zewnętrznego w budżecie projektu

Koszty zamrożenia własnych środków finansowych

Wskaźniki NPV i IRR w analizie rentowności projektu

dr Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.  Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika