Negocjacje w zakupach i planowanie materiałowe

20-21.04.2020 Poznań

Miejsce


Hotel Hampton by Hilton, ul. św. Marcin 6

Data


20-21.04.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1490 zł netto *

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.
Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.
Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.
Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV
Dofinansowanie: Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Opis

Szkolenie ma celu wsparcie działu zakupowego zarówno od strony stosowanych technik miękkich jak i twardych.

W zajęciach z jednej strony położony jest nacisk na umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, nawiązywania kontaktów handlowych - rozwijane w wielu firmach na całym świecie. Uczestnicy w sposób praktyczny uczeni są jak odczytywać momenty stosowania technik manipulacji.
W pewnym sensie celem warsztatu jest walka z nie zawsze produktywnymi lub ujawnionymi przyzwyczajeniami.

Z drugiej strony w treningu został położony nacisk na usprawnianie wskaźników związanych
z planowaniem materiałowym
, zakładanym poziomem kosztów czy wskaźników obsługi klienta – również wewnętrznego. Uwzględniono tu również sprzeczne ze sobą wskaźniki np. trendy zmian cen rynkowych, kursów a koszty magazynowania. Dodatkowo pokazano również problemy związane z prowadzeniem przez zakupy - SCM (zarządzaniem łańcuchem dostaw) kwestie jakościowe dotyczące rozwoju produktów, użycia składów konsygnacyjnych, VMI (Vendor Managed Inventory), rozwiązywania problemów dotyczących dostaw, czy też technicznie - wsparciem wymiany danych przez EDI XML ... W trakcie zajęć omówione zostaje również jak Industrie 4.0 wpłynie na pracę działu zakupów.

Mając na uwadze dwie strony powyższych zajęć (miękką i twardą) – trening wyraźnie prezentuje ile w procesie podejmowania decyzji może być elementów racjonalnych, a ile emocjonalnych. Co i kiedy potrafi zdominować zachowania działu zakupowego – planowany wynik negocjacji.

Szkolenie realizowane jest przy użyciu następujących metod:

 • Moderowany wykład.
 • Case’y – studium przypadków.
 • Warsztaty.
 • Wizualizacje wykonywane na tablecie i elektronicznie przekazywane po zajęciach uczestnikom.

Grupa docelowa:

 • Zaangażowani w utrzymanie, usprawnienie konkretnych wskaźników np. koszty zakupów, a koszty magazynowania.
 • Pracownicy odpowiedzialni za negocjowania i zawierania umów.
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój produktów np. zmiany w BOM, wersjonowanie pozycji.

Korzyści:

 • Identyfikacja własnych zachowań, słabych i silnych stron – podniesienie osobistej efektywności.
 • Czytanie zachowań po stronie dostawcy – również użytych technik manipulacji.
 • Poprawienie współpracy zarówno z dostawcami, jak i klientami działu zakupowego.
 • Usprawnienie procesu nawiązywania kontaktów handlowych.
 • Poprawnie przygotowania do i prowadzenia negocjacji – wymagane wskaźniki, ograniczenia, mierzalna przestrzeń negocjacyjna.
 • Kontrola i świadomość własnego stanu emocjonalnego – rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Usprawnienie planowania materiałowego – również od strony mierzalnych wskaźników.

Dzień 1

1. Rola i specyfika pracy działu zakupów w firmie

a. Uwarunkowania i specyfika branż
b. Jakość i metody dostępu do informacji rynkowych, jak i wewnątrz firmy
c. Rodzaje adresowanych kosztów i wskaźników

2. Obszary prowadzenia negocjacji zakupowych

a. Materiały i surowce produkcji
b. Materiały eksploatacyjne
c. Usługi
d. Środki trwałe
e. Zmiany projektowe przy rozwoju produktów np. wersje w BOM, terminy

3. Cele prowadzenia negocjacji zakupowych

a. Rozwój współpracy w łańcuchu dostaw
b. Utrzymanie właściwego poziomu kosztów np. magazynowanie
c. Poprawnie obsługi np. produkcji, rynku, projektu

4. Poziomy i metody współpracy z dostawcą z perspektywy zajmowanej pozycji na rynku

a. Przewaga popytu nad podażą
b. Przewaga podaży nad popytem
c. Ochrona prawna przedmiotu dostawy
d. Wielkość partnera i udział w rynku – od równorzędny po większy/mniejszy

5. Formalna klasyfikacja zawieranych umów po stronie zakupowej i przenoszenie ryzyka na wskazane strony umowy – trzy główne grupy umów

Dzień 2

1. Kształtowanie składu zespołu negocjacyjnego i przygotowanie do negocjacji

a. Profile osobowości i ich wpływ na zachowania w procesie negocjacyjnym
b. Świat emocji i świat racjonalnej analizy – wpływ na proces podejmowania decyzji
c. Metody kontroli emocji od eskalacji po wyciszenie – inteligencja emocjonalna w procesie osiągania celu negocjacyjnego
d. Planowanie sekwencji działań negocjacyjnych w zależności od planowanych celów – moderowania spotkań/rozmów

2. Realizacja procesu negocjacji

a. Zmiana strategii w trakcie negocjacji
b. Przerwy w procesie negocjacji – przypadkowe/zamierzone
c. Reakcja na tzw. „wrzutki” w trakcie i po negocjacjach

3. Techniki manipulacji stosowane w negocjacjach i umiejętność ich odczytywania

a. Trzy podstawowe metody obrony lub/i przejęcia kontroli
b. Wnioski płynące z „old-school’owych” źródeł wiedzy np. Kabała

4. Metody rozwoju partnerskiej współpracy

a. Umowy ramowe
b. Normy jakościowe
c. Definicja wartości działu zakupów – VOC (Voice of Customer) w obszarze czas, jakość, cena
d. Integracja systemów lub spięcie protokołów wymiany danych EDI, XML
e. Rozwój współpracy na poziomie VMI (Vendor Managed Inventory) lub/i składy konsygnacyjne
f. Wsparcie dla Pull/JIT/JIS
g. Concurrent Engineering przy rozwoju nowych produktów
h. Usprawnienie pozyskiwania danych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z wnętrza firmy
i. Korekty w MRP (planowanie materiałowe po stronie zakupowej) – zasady wprowadzania i określania wielkości partii

5. Podsumowanie zajęć

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika