Analiza opłacalności inwestycji - szkolenie online

29-30.06.2020

Miejsce


SZKOLENIE ONLINE

Data


29-30.06.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1290 zł netto *

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu w formie zdalnej, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Aby wziąć udział w szkoleniu w formule szkolenia zdalnego (distance learning) potrzebny będzie jedynie komputer z dostępem do internetu.

W ramach takiej formuły zapewniamy aktywne uczestnictwo, będziesz mógł zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji oraz wykonywać wszystkie ćwiczenia. Trener jak i pozostali uczestnicy będą dla Ciebie widoczni.

Sesje odbywać się będą w dniach:

29 czerwca godz. 09.00 – 13:00

30 czerwca godz. 12:00 – 16:00

Jeżeli  terminy nie są dla Ciebie odpowiednie, skontaktuj się z nami, przygotujemy odpowiednie rozwiązanie.

Opis

Analiza opłacalności inwestycji – szkolenie online

Szkolenie ukierunkowane na zbudowanie kompetencji niezbędnych do kompleksowej oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą:

 • Krótkie wykłady wprowadzające w omawianą tematykę
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Prezentacja symulacji finansowych
 • Studia przypadków
 • Dostarczamy know-how

Uczestnicy zapoznają się z narzędziami analitycznymi (w Excel), a po zakończonym szkoleniu otrzymają poznane arkusze kalkulacyjne, które mogą wykorzystywać w swojej pracy

 

 • Budujemy kontekst biznesowy

Omawiane zagadnienia ilustrujemy przykładami. Dzięki temu rozwiązywane problemy  i  ćwiczenia są realistyczne, a nabyte umiejętności łatwo wykorzystać w pracy.

Zaprezentowanie uczestnikom oraz przećwiczenie metodologii prognozowania korzyści i kosztów inwestycji oraz analizy uzyskanych wyników i wskaźników oceniających efektywność projektu.

Dzięki temu szkoleniu:

 • będziesz świadomie uczestniczyć w analizie i ocenie finansowych efektów przedsięwzięć inwestycyjnych (np. wprowadzenie nowego produktu, usługi, zmiana technologii).
 • Będziesz wiedzieć czego nie można pominąć w szacowaniu korzyści i kosztów działań inwestycyjnych i poznasz logikę prac analitycznych
 • Będziesz dostawcą wiarygodnych informacji planistycznych dla kadry innych działów,
 • Będziesz w stanie rozstrzygać: czy i kiedy zwróci się inwestycja oraz jaki przyniesie zwrot

Moduł I – 4 godziny

 1. Słowniczek inwestycyjny
 2. Specyfika projektu, skala i ryzyko projektu – a zakres niezbędnych analiz.
 3. Prognozowanie przepływów pieniężnych – Harmonogram i struktura przepływów.
 4. Metody i wskaźniki oceny opłacalności inwestycji:
  • – metody wstępne i statyczne: rachunek porównawczy kosztów, stopa zwrotu z inwestycji (ROI), okres zwrotu (PP),
  • – metody dynamiczne: zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR i MIRR), wskaźnik zyskowności (PI)
 5. Analiza Business Case’ów

Moduł II – 4 godziny

 1. Charakterystyka inwestycji w aktywa trwałe i metody amortyzacji.
 2. Struktura kosztów projektu inwestycyjnego:
  • CAPEX v OPEX  – wpływ na wyniki projektu i wyniki firmy.
  • Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie w prognozowaniu przepływów.
 3. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)
  • Koszt „inwestycji w zapasy i w należności”,
 4. Źródła finansowania projektów a koszt kapitału:
  • Dyskontowanie przepływów gotówkowych.
  • Koszt kapitału zaangażowanego w projekt. WACC.
 5. Analiza Business Case’ów

Dariusz Czarnecki

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal University.

Doświadczenie zdobywał jako, analityk finansowy w biurze maklerskim, Project Manager, przedsiębiorca, wykładowca finansów i ekonomiki przedsiębiorstw na uczelniach wyższych (min. Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższa Szkoła Bankowa).

Jest autorem biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych, wycen wartości przedsiębiorstw, audytów i wdrożeń systemów controllingu finansowego.

Realizował projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla:

ABB Elbud, ADB Polska, Alior Bank, Altkom Akademia, Antalis, Bristol Myers Squibb, Bank Millennium, BUDIMEX, CEMEX, Ceramika PARADYŻ, KB Doraco, DPD, Elektrociepłowania Białystok, Elektrownia Bełchatów, Energa, Energa Kogeneracja, Ergo Hestia, GAEU, GDN Airport Services, Geis, GPEC, Harper Hygienics, HOCHTIEF, ING Bank Śląski, ING Nationale Nederlanden, WIKA-KFM Manometry, KROSS Rowery, Leroy Merlin, LPP, PLL LOT, NETIA,  NMVO, Nyborg Mawent, ORANGE, PCC Rokita, PERN „Przyjaźń”, Polska Grupa Farmaceutyczna, Philips Kętrzyn, Philips Piła, PKN Orlen, T-Mobile, PPG Deco (Polifarb Cieszyn, Wrocław), PGE, PSE, PSE Centrum, PTE Bankowy, PZU S.A, Rieber Foods Polska, Suzuki Motor Poland, Svenska Fónster, Thomson, Toyota Motor Poland, Telekomunikacja Polska SA, TP EmiTel, UTC, VECTRA, Volkswagen Poznań, Volkswagen Bank, Volvo Polska, Zelmer, Grupa Żywiec.

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika