Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling inwestycji

27-28.02.2020 Warszawa

Miejsce


Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B

Data


27-28.02.2020

Kontakt


Marta Elimer
marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Tel. + 48 61 852 33 53
Fax. + 48 61 666 03 63

Koszt udziału


1690 zł netto *

* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

Promocje:
Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja 15% rabatu dla Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Dofinansowanie:
Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Trener / trenerzy

Dariusz Czarnecki,
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal University
zapisz się online
pobierz formularz pdf pobierz katalog pdf

Opis

Szkolenie ukierunkowane na zbudowanie kompetencji niezbędnych do kompleksowej oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dostarczamy know-how  - Uczestnicy zapoznają się z narzędziami analitycznymi (w Excel) otrzymują po szkoleniu poznane arkusze kalkulacyjne, które mogą wykorzystywać w swojej pracy.

Budujemy kontekst branżowy - omawiane zagadnienia ilustrujemy przykładami. Dzięki temu rozwiązywane problemy  i  ćwiczenia są realistyczne a nabyte umiejętności łatwo wykorzystać w pracy.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą poniższe techniki szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady wprowadzające w omawianą tematykę
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Prezentacja symulacji finansowych
 • Studia przypadków
 • Będziesz świadomie uczestniczyć w analizie i ocenie finansowych efektów przedsięwzięć inwestycyjnych (np. wprowadzenie nowego produktu, usługi, zmiana technologii).
 • Będziesz wiedzieć czego nie można pominąć w szacowaniu korzyści i kosztów działań inwestycyjnych i poznasz logikę prac analitycznych
 • Będziesz dostawcą wiarygodnych informacji planistycznych dla kadry innych działów,
 • Będziesz w stanie rozstrzygać: czy i kiedy zwróci się inwestycja oraz jaki przyniesie zwrot

Zaprezentowanie uczestnikom oraz przećwiczenie metodologii prognozowania korzyści i kosztów inwestycji oraz analizy uzyskanych wyników i wskaźników oceniających efektywność projektu.

 1. Specyfika projektu a zakres niezbędnych analiz.
 2. Perspektywa czasowa projektu i ryzyko prognozy.
 3. Określenie kosztów zmian kompetencji firmy niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
 4. Charakterystyka inwestycji w aktywa trwałe oraz w …… aktywa obrotowe.
 5. Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne CAPEX v OPEX.
 6. Prognozowanie przepływów pieniężnych – Harmonogram i struktura przepływów.
 7. Analiza otoczenia rynkowego i szacowanie przychodów / korzyści
  • Rynek i wartość rynku
  • pozycja konkurencyjna
 8. Struktura kosztów projektu inwestycyjnego:
  • CAPEX v OPEX
  • Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie.
  • Koszty utopione (sunk costs), koszty alternatywne i kalkulacyjne.
 9. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)
  • Koszt „inwestycji w zapasy i w należności”,
 10. Źródła finansowania projektów a koszt kapitału.
  • Stopa dyskontowa.
  • Koszt kapitału zaangażowanego w projekt. WACC.
 11. Procedura oceny opłacalności inwestycji – metody statyczne i dynamiczne: rachunek porównawczy kosztów, księgowa stopa zwrotu (ARR), okres zwrotu (PP), zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskaźnik zyskowności (PI) – case study
 12. Scenariusze, analiza wrażliwości i monitoring realizacji.
 13. Analiza Business Case’ów

Dariusz Czarnecki

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów
z Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal University. Doświadczenie zdobywał jako analityk finansowy w biurze maklerskim, Project Manager, przedsiębiorca, wykładowca finansów
i ekonomiki przedsiębiorstw na uczelniach wyższych (min. Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższa Szkoła Bankowa). Jest autorem biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych, wycen wartości przedsiębiorstw, audytów i wdrożeń systemów controllingu finansowego.

Pracował m.in. dla:

ABB Elbud, ADB Polska, Alior Bank, Altkom Akademia, Antalis, Bristol Myers Squibb, Bank Millennium, BUDIMEX, CEMEX, Ceramika PARADYŻ, KB Doraco, Elektrociepłowania Białystok, Elektrownia Bełchatów, Energa, Energa Kogeneracja, Energetyka Kaliska, Ergo Hestia, GDN Airport Services, GPEC, Harper Hygienics, HOCHTIEF, ING Nationale Nederlanden, WIKA-KFM Manometry, KROSS Rowery, Leroy Merlin, PLL LOT, NETIA, Nyborg Mawent, ORANGE, PCC Rokita, PERN „Przyjaźń”, Polska Grupa Farmaceutyczna, Philips Kętrzyn, Philips Piła, PKN Orlen, T-Mobile, PPG Deco (Polifarb Cieszyn, Wrocław), PSE, PSE Centrum, PTE Bankowy, PZU S.A, Rieber, Foods Polska, Svenska Fónster, Thomson, Toyota Motor Poland, Telekomunikacja Polska SA, TP EmiTel, Wyższa Szkołą Bankowa, VECTRA, Volkswagen Poznań, Volkswagen Bank, Volvo Polska, Zelmer, Grupa Żywiec…

Zgłoszenie

Aby wysłać prosimy wypełnić poniższy formularz online.
Zgłoszenie można przesłać również faksem

Wydrukowany formularz proszę wysłać faksem pod numer 61 666 03 63

Zgłoszenie online

Dane firmy

Dane firmy do korespondencji

skopiuj z danych powyżej

Dane osoby kontaktowej

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika

Dane Uczestnika