dr hab. Arkadiusz Januszewski

Trener, Praktyk

Prof. nadzw. w Katedrze Inżynierii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych „Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce” na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy.

Wykładowca na studiach podyplomowych „Rachunkowość Zarządcza i Controlling – Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej” na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na studiach MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerskich z „Zarządzania projektami informatycznymi” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe.

Opracował i prowadził takie szkolenia jak:

  • „Planowanie systemu informacji menedżerskiej”
  • „Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie”
  • „Excel w zarządzaniu”
  • „Rachunkowość zarządcza”
  • „Excel w zarządzaniu MŚP”

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie analizy, projektowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu oraz systemów informatycznych.

Opracował m.in. metodykę projektowania i wdrożenia instrumentów controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych i usługowych w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”.

Autor ponad 100 publikacji naukowych, dotyczących komputerowego wspomagania rachunkowości zarządczej, controllingu i systemów informatycznych zarządzania (w tym kilkudziesięciu publikacji w piśmie Controlling i Rachunkowość Zarządcza), autor książki „Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania” (Tom1 – Zintegrowane systemy transakcyjne, Tom 2 – Systemy Business Intelligence) wydanej przez PWN.

Identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa odzieżowego na potrzeby budowy modelu rachunku kosztów działań

autor:
dr hab. Arkadiusz Januszewski
Czytaj

Identyfikacja procesów przedsiębiorstwa odzieżowego na potrzeby budowy modelu rachunku kosztów działań

autor:
dr hab. Arkadiusz Januszewski
Czytaj

Szkolenia zamknięte trenera

Pozostali trenerzy