Elżbieta Gąsiorek

Lider Grupy Roboczej ICV Katowice – Kraków

Pozostali trenerzy