Elżbieta Diering

Trener, Praktyk, Agent Celny

EJP

Posiada uprawnienia Agenta Celnego potwierdzone egzaminem państwowym od 1997 roku.
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości – kierunek Logistyka. Posiada wieloletnie doświadczeni praktyczne w zakresie wywozu, dopuszczenia do obrotu, procedury uproszczonej oraz wszelkich procedur gospodarczych.

Od 1996 roku jest aktywnie zawiązana z tematyką ceł i procedur celnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych oraz logistycznych.

Posiada dwudziestoletnią praktykę zarówno w firmach produkcyjnych jak i w Agencjach Celnych oraz w wiodącej firmie transportowo – spedycyjnej na stanowisku zastępcy kierownika Agencji Celnych w zakresie ceł i podatków w transporcie morskim, drogowym oraz lotniczym.

Posiada ukończony państwowy egzamin: Agent Celny. Szkolenia z zakresu procedur celnych, deklaracji CE.

Zna programy do obsługi celnej takie jak: InterLan, Winsad, MCS – biegle, ECS, Celina weń oraz opus, NCTS – biegle.
Trenerka jest w stałym kontakcie z Urzędami Celnymi oraz Izbami Celnymi na terenie całego kraju.

Posiada praktyczną wiedzę na temat:

  • Wywozu
  • Dopuszczenia do obrotu
  • Procedury uproszczonej z art. 33a
  • Tranzytu
  • Składu celnego
  • Przetwarzania pod kontrolą
  • Uszlachetnienia czynnego oraz biernego
  • Odprawy czasowej
  • Nowych udogodnień wprowadzonych przez UC (odprawa scentralizowana)

Prywatnie miłośniczka zwierząt.
Mama dwójki dzieci oraz pupila rodzinnego Berneńczyka – Fidzi.

Pozostali trenerzy