Łukasz Zimnoch

Dyrektor Finansowy w Exchord S.A.

Dyrektor Finansowy w firmie Exchord S.A. Jako CFO dba o rentowność i płynność biznesu swoich klientów tak, aby zabezpieczyć środki finansowe na inwestycje w przedsiębiorstwo, wynagrodzenia dla pracowników oraz wypłaty właścicielskie. Pomaga również w pozyskiwaniu finansowania na cele inwestycyjne związane z zakupem i budową nieruchomości, nabyciem środków trwałych oraz rozwojem biznesu. Dba o płynność finansową poprzez odpowiednie wykorzystanie kredytów obrotowych, faktoringu oraz gwarancji bankowych.

Pozostali trenerzy