Piotr Biliński

Konsultant ds. narzędzi controllingu, Członek Zarządu Controlling Partner Sp. z o.o.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV i członkiem IBCS-A (International Business Communication Standards).

Realizował projekty wdrożeniowe dla największych polskich firm branż m.in. telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, chemicznej, energetycznej, FMCG, sektora publicznego i przemysłu ciężkiego.

Prowadzi warsztaty dla pracowników controllingu z zakresu strukturyzowania informacji controllingu, z wizualizacji informacji, buduje koncepcje rozwiązań technologicznych dla controllerów pod potrzeby biznesowe organizacji. W swojej pracy łączy świat controllingu i informatyki.

Szkolenia zamknięte trenera

Pozostali trenerzy