ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Jakie zadania wykonują controllerzy?

Jakie zadania wykonują controllerzy finansowi i jak jest istotność tych zadań. W badaniu ankietowym* poproszono respondentów, aby wskazali na ile istotne w ich pracy są określone zadania. Następnie uzyskane wyniki uszeregowano w taki sposób, aby zadania, które najczęściej wskazywane były jako bardzo istotne oraz istotne znalazły się na szczycie listy (rysunek poniżej).

Okazało się, że najistotniejszym działaniem controllerów jest tworzenie raportów dotyczących wydajności i efektywności dla menedżerów. Łącznie 83% ankietowanych wskazało to zadanie jako bardzo istotne lub istotne. Na drugim miejscu pod kątem ważności znalazło się zadanie polegające na analizowaniu rentowności produktów i klientów. W tym przypadku łącznie 77% respondentów wskazało to zadanie jako bardzo istotne lub istotne.

Kolejnymi zadaniami pod względem ważności, które wykonują controllerzy w Polsce są: redukowanie kosztów i zwiększanie zysków, rozwój mechanizmów i procedur controllingowych, wspieranie menedżerów w osiąganiu celów przedsiębiorstwa oraz zapewnienie zgodności z wymogami zewnętrznego raportowania finansowego.

Mniejszy stopień istotności wskazany został w przypadku zadań polegających na ocenie możliwości inwestycyjnych, zapewnianiu, aby menedżerowie nie wydawali więcej pieniędzy niż przewidziane w budżecie.

Na końcu pod względem istotności znalazło się zadanie związane z rozwojem strategii przedsiębiorstwa. W przypadku tego zadania podobna część respondentów uważa to zadanie jako bardziej istotne, a połowa jako mniej nieistotne. Zastanawiającym jest, dlaczego nie wykorzystywany jest potencjał zespołów controllingowych i ich szczegółowa wiedza na temat funkcjonowania organizacji w procesie definiowania strategii firmy?

*Na podstawie badania wykonanego przez Akademię Controllingu w II kwartale 2022 r.