ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Super Controller to controller finansowy + Sztuczna inteligencja (AI)

Controller finansowy + AI to przyszły Super Controller. Takie patrzenie na AI otwiera nowe horyzonty dla dziedziny finansów i controllingu. Wykorzystanie AI może przekształcić controllerów w strategicznych doradców biznesowych, wyposażając ich w narzędzia do analizowania złożonych danych i przewidywania trendów z niespotykaną dotąd precyzją. Gdzie widzimy nowe możliwości, myśląc o Super Controllerze wykorzystującym AI w […]

czytaj więcej

Czy controllerzy powinni zaangażować się w zrównoważony rozwój i raportowanie ESG?

Zgodnie z misją controllerów finansowych, która jest promowana przez wiodące organizacje w dziedzinie controllingu, takie jak ICV oraz IGC, głosi ona: „Controllerzy wywierają istotny wpływ na zrównoważony rozwój i sukces organizacji oraz są partnerami biznesowymi kadry zarządzającej”. Ten ważny postulat rodzi pytanie: Czy controllerzy finansowi powinni zaangażować się aktywnie w kwestie zrównoważonego rozwoju i raportowanie […]

czytaj więcej

Standardy w projektowaniu raportów – potrzeba czy moda?

Standaryzacja w komunikacji międzyludzkiej wspiera rozwój zarówno całych społeczeństw, jak i grup zawodowych. Kierowcy na całym świecie stosują ten sam system znaków drogowych, bez niego poruszanie się pojazdami po świecie byłoby bardzo utrudnione. Elektrycy opracowali całą symbolikę i wykorzystują schematy elektryczne do opisywania budowy i działania nawet bardzo złożonych urządzeń i systemów elektrycznych. Architekci wypracowali […]

czytaj więcej

“Business Partner” czy “Number Cruncher”? Na co poświęcają czas controllerzy?

Przeprowadzone badanie* wykazało, że najwięcej czasu, 20,6% poświęcane jest na raportowanie zarządcze (rysunek 6). Uszczegóławiając tę analizę według przedsiębiorstw pod względem przychodów, najwięcej czasu na ten proces potrzebują zespoły controllingowe w najmniejszych przedsiębiorstwach (22%). Wynikać to może z faktu najmniejszej automatyzacji tego procesu oraz braku wykorzystywania zaawansowanych narzędzi raportowych w małych firmach. Drugim pod względem […]

czytaj więcej

Self – Service BI

W ostatnich latach pojawiło się znacznie więcej możliwości oferowanych przez IT, a zwłaszcza w obszarze analityki. Przełożyło się to na kompleksowe wsparcie informatyczne wielu procesów, również w obszarze finansów i controllingu. Podczas gdy, wdrażanie systemów Business Intelligence (BI) nie jest dzisiaj nowością, to jednak funkcjonalności tych rozwiązań zostały na tyle rozwinięte, że w coraz większym […]

czytaj więcej

Jakie korzyści daje controllerom Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)?

Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) prowadzi wszechstronne działania, które  skierowane są na wsparcie controllerów w różnych aspektach ich zawodowego życia, od edukacji, przez wymianę doświadczeń, aż po uznanie ich osiągnięć w branży. Więcej na stronie ICV POLSKA>> Zapoznaj się z działaniami i korzyściami z członkostwa w ICV: Regionalne Grupy Robocze: Umożliwiają spotkania oraz wymianę doświadczeń między […]

czytaj więcej

Jakie zadania wykonują controllerzy?

Jakie zadania wykonują controllerzy finansowi i jak jest istotność tych zadań. W badaniu ankietowym* poproszono respondentów, aby wskazali na ile istotne w ich pracy są określone zadania. Następnie uzyskane wyniki uszeregowano w taki sposób, aby zadania, które najczęściej wskazywane były jako bardzo istotne oraz istotne znalazły się na szczycie listy (rysunek poniżej). Okazało się, że […]

czytaj więcej

CFO czy CEO? Komu podlega controlling?

Dyrektor finansowy (CFO) czy dyrektor wykonawczy (CEO)? Oto jest pytanie. Wiele firm zastanawia się czy lepiej, aby dział controllingu podlegał dyrektorowi finansowemu czy lepiej, aby miał go w swojej dyspozycji dyrektor wykonawczy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, chociaż badanie wykazało wyraźny trend. Większa część zespołów controllingowych, bo aż 67,5% podlega dyrektorom finansowym (CFO). […]

czytaj więcej

Ile firm posiada dział controllingu?

Wśród badanych firm 83% deklaruje, że posiada dział controllingu lub inny spełniający tę rolę*. 17% firm nie posiada takiego działu (rysunek). Świadomość controllingowa przedsiębiorstw działających w Polsce oraz potrzeby informacyjne menedżerów sprawiają, że coraz większa część przedsiębiorstw powołuje działy controllingu i zatrudnia pracowników na stanowiskach controllerów lub specjalistów ds. rachunkowości zarządczej. Analizując nieco głębiej, jakie […]

czytaj więcej

Robotic Process Automation a controlling

Czas na procesy zarządcze! Nieustanne dążenie do poprawy efektywności w biznesie dotyczy nie tylko procesów podstawowych, takich jak produkcja czy usługi, ale coraz więcej inicjatyw podejmowanych jest w celu poprawy, optymalizacji oraz zwiększenia efektywności procesów wspierających i zarządczych (np. księgowość, HR, zakupy, controlling). Znacząca część tych procesów jest realizowana przy użyciu różnych systemów informatycznych o […]

czytaj więcej

Stan standaryzacji, automatyzacji i wykorzystania SSC w procesach controllingowych

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego stanu standaryzacji, automatyzacji i wykorzystania SSC w procesach controllingowych*. Respondenci w pierwszej kolejności ocenili ten stan na 2021 rok, a następnie wskazali swoje oczekiwania w tym zakresie na 2026 rok. W badaniu ocenie zostały poddane następujące główne procesy controllingowe: Planowanie, budżetowanie i prognozowanie, Controlling inwestycji, Rachunek kosztów, Raportowanie […]

czytaj więcej

Jakich kompetencji potrzebuje controller przyszłości?

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania kompetencji controllerów*. Kompetencje te zostały podzielone na sześć grup: kompetencje w obszarze finansów i controllingu kompetencje dotyczące zarządzania umiejętności komunikacji i współpracy kompetencje w zakresie technologii i analiz przedsiębiorczość kompetencje personalne W ramach tych kompetencji respondenci oceniali swoje kompetencje wybierając odpowiedź spośród trzech opcji: wysokie, średnie niskie. Wyniki prezentuje […]

czytaj więcej

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

Artykuł ma formę praktycznego Case Study i pokazuje istotę, zastosowanie, potencjał informacyjny i możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów do prawidłowej kalkulacji kosztów i osiągania doskonałości operacyjnej na przykładzie outsourcingowego centrum usług typu BPO (Business Process Outsourcing). Celem artykułu jest pokazanie wykorzystania koncepcji ZPRK w spółkach laboratoryjnych oraz nakreślanie problematyki branży w kalkulacji kosztów kontraktów usługowych, […]

czytaj więcej

Controlling personalny czyli kapitał ludzki pod lupą ekonomii

W każdej firmie ścieżki dyrektora finansowego krzyżują się z drogami innych menedżerów, również tych odpowiedzialnych za decyzje dotyczące zarządzania personelem. Ludzie są dla organizacji zarówno źródłem dochodów, ale też są pozycją w kosztach. Podejmując różne decyzje dotyczące strategii zarządzania kapitałem ludzkim warto przyjrzeć się bliżej skutkom finansowym takich działań. Jak na przykład ocenić koszty i zyski […]

czytaj więcej

Komunikacja controllera – czyli jak jasno i czytelnie zaprezentować sprawozdanie

Gdy jako trener prowadzę różne zajęcia na temat psychologii w biznesie często uczestnicy zajęć proszę mnie aby wskazał tytuły różnych książek. I tu mam problem, bo wiele dobrych pozycji napisanych jest trudnym dla czytelnika językiem. Mam całą kolekcję książek o komunikacji, które nie są zbyt komunikatywne. Uwielbiam psychologię, ale gdy pisałem doktorat bardzo męczyłem się […]

czytaj więcej

Branża transportowa w Polsce

Branża transportowa w Polsce to, w ostatnich latach, ponad 26 tyś. firm, posiadających licencje na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, ponad 3,6 tyś. firm zatrudniających powyżej 9 osób, eksploatująca ponad 3,2 mln samochodów ciężarowych, stanowiących ok. 13% wszystkich pojazdów samochodowych w Polsce oraz zatrudniająca ok. 730 tyś. osób (ponad 5% wszystkich miejsc pracy w Polsce). Branża generująca ponad 10% krajowego PKB, ale […]

czytaj więcej

Magazyn a szczyty sprzedażowe

Zmienność obciążeń to jeden z najgorszych czynników dla biznesu. Chyba każdy zna groźnie brzmiące pojęcia z obszaru prognozowania, takie jak trend oraz wahania cykliczne, sezonowe i przypadkowe (losowe), wahania, które mogą dotyczyć praktycznie wszystkiego, w tym zwłaszcza sprzedaży. Przekłada się to wprost na zmienność obciążeń logistyki firmy, do czego trzeba się przygotować tak, by mocy przerobowych było nie za dużo […]

czytaj więcej

Porady nie od parady, czyli Assessment Center for dummies

Rzadko na rynku wydawniczym pojawiają się książki, które mogą wzbudzić tak duże nadzieje i niestety, tak bardzo rozczarować. Większość czytelników książek z zarządzania ceni sobie autorów praktyków, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Gdy więc przeczytałem w opisie, że Jacek Wieczorek realizował różne projekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w ponad pięćdziesięciu firmach, to poczułem, że […]

czytaj więcej

Audyt organizacyjny

Konieczność stałego przeglądu procesów organizacji jest zapisana w wielu modelach i teoriach efektywnego funkcjonowania firm. Audyt jest np. standardowym działaniem oceny jakości organizacji przewidzianym w normach ISO. Inna sprawa, że zbyt często koncentruje się na badaniu dokumentacji, ale to już kwestia umiejętności audytowania, a nie samej idei audytów wewnętrznych. Również filozofia ciągłego doskonalenia (continus improvement) […]

czytaj więcej

Jak zamienić idee ZZL na konkretne korzyści?

Od kilkudziesięciu lat mnożą się koncepcje na temat tego, czym firmy i ludzie w nich pracujący mogą i powinni zarządzać. Jeśli się nad tym zastanowić chwilę, to nie ma dziś obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, które nie zostałoby opisane w rozmaitych koncepcjach teoretycznych. Życie na bieżąco weryfikuje jakość i przydatność metod dotyczących zarządzania produkcją, jakością, sekretariatem i […]

czytaj więcej

Zasoby, kapitał czy koszty – controlling personalny w perspektywie teorii kapitału społecznego

Controlling personalny a teorie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Żyjemy w społeczeństwie wiedzy, w którym informacje są kluczem do wszystkiego. Wiele wskazuje na to, że coraz większą rolę w skutecznym kierowaniu firmą odgrywać będzie umiejętność zarządzania wiedzą. W skład tej dziedziny wchodzi przede wszystkim strategie selekcji i oceny zbieranych danych. Dla mnie controlling personalny to twórcze tworzenie […]

czytaj więcej

Weź to na klatę

Zanim zaczniesz czytać ten tekst, uprzedzam, że może nie być przyjemnie. Możesz poczuć się dotknięty, a może nawet stwierdzisz, że autor przesadza. A już bardzo jest prawdopodobne, że uznasz, że opisane zjawiska są prawdziwe w stosunku do innych ludzi, ale nie do ciebie. Będzie o tym, jak sobie radzimy ze słuchaniem niemiłych informacji. Większość ludzi rozumie, że krytyka ich aktywności służy rozwojowi […]

czytaj więcej

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – istota i zakres

Fleets constitute the most important production mean in the transportation industry. Their appropriate management is crucial for the whole branch. The paper is the first one from the series of three papers that the Authors dedicate to the freight fleet management topic. The paper presents the essence and the scope of the freight fleet management. […]

czytaj więcej

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – metody

Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu trzech artykułów, jakie Autorzy pragną dedykować tematyce zarządzania samochodowym taborem ciężarowym. Artykuł ten prezentuje pięć ilościowych (optymalizacyjnych) metod rozwiązywania wybranych problemów zarządzania taborem wraz z definicjami każdego z owych problemów oraz opisem sposobów rozwiązywania. W artykule zaprezentowano szczegółowo liniowy model matematyczny problemu Make or Buy, nieliniowy model problemu liczebności/kompozycji […]

czytaj więcej

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – przykłady

Niniejszy artykuł jest trzecim z cyklu artykułów, jakie autorzy analizują tematykę zarządzania samochodowym taborem ciężarowym. Artykuł ten prezentuje pięć przykładów zastosowania ilościowych (optymalizacyjnych) metod rozwiązywania wybranych problemów zarządzania taborem. W artykule zaprezentowano przykłady rozwiązania następujących problemów: Make or Buy (MOB), liczebność/kompozycja taboru, wymiana taboru, przydział pojazdów do zadań przewozowych oraz marszrutyzacja (ang. vehicle routing problem […]

czytaj więcej

Limitations of the Theory of Constraints and Goldratt concept in optimizing project portfolios

Lazarski, A., „Limitations of the Theory of Constraints and Goldratt concept in optimizing project portfolios” Unpublished paper for newsletter: ‘ODiTK’, 02/10, 2010 Limitations of the Theory Of Constraints and Goldratt concept in optimizing project portfolios It is hard to point out the beginning of the project management. But more important than history is current discussion […]

czytaj więcej

Influence of motivation factors on tasks duration estimation process – is Goldratt always correct?

Lazarski, A., „Influence of motivation factors on tasks duration estimation process – is Goldratt always correct?” Unpublished paper for newsletter: ‘Project Management Institute – Munich Chapter’, 04/10, pp. 8-13, 2010 Influence of motivation factors on tasks duration estimation process – is Goldratt always correct? One of the major factors in successful Project Management is to […]

czytaj więcej

Fight for a deadline

Lazarski, A., „Fight for a deadline” Coaching (ISSN: 2081-3112), vol. 8 no. 5, pp. 52-55, 2011,9. „Na kiedy się z tym wyrobisz?” – na to fundamentalne pytanie, powtarzane każdego dnia w milionach firm na całym świecie, dopiero od niedawna próbuje się odpowiadać w naukowy sposób. Za tydzień będzie gotowe! – mówi pracownik, kolega z pracy […]

czytaj więcej

Advantages and limitations of the quantitative data analysis of the coaching performance and results. Is coaching really effective? Are surveys conducted after the coaching sessions representing the best tool to gather data?

Lazarski, A., “Advantages and limitations of the quantitative data analysis of the coaching performance and results. Is coaching really effective? Are surveys conducted after the coaching sessions representing the best tool to gather data?” Unpublished paper for newsletter: ‘ODiTK’, 02/10, 2010 Introduction A lot of the companies are investing their money into the human resources […]

czytaj więcej

Powtarzalność procesów sprzeczna z unikalnością projektów? Czyli miejsce project management w logistyce

Lazarski, A. and Hussain, Z., Tytuł: „Powtarzalność procesów sprzeczna z unikalnością projektów? Czyli miejsce project management w logistyce” Logistyka, a jakość (ISSN: 1509–3719), vol. 82, no. 4, pp. 44-45, 2013. Artykuł ma na celu przedyskutowanie czym faktycznie jest Project Management (PM) i jakie są nie zawsze słuszne przeświadczenia związane z tym obszarem wiedzy biznesowej. Autorzy […]

czytaj więcej

Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach

Istota relacji zysk–ryzyko jest stosunkowo dobrze opisana w literaturze przedmiotu. Celem artykułu była diagnoza polskich przedsiębiorstw w latach 2002–2012 pod kątem zależności rentowność–ryzyko. Jak wykazują badania, zależność pomiędzy ryzykiem i rentownością jest silnie dodatnia i zależy w większym stopniu od przyjętego wskaźnika rentowności, a w mniejszym od przyjętej miary zmienności. Brak paradoksu Bowmana może wiązać […]

czytaj więcej

Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej

Celem artykułu jest ustalenie wielkości granicznych dla wskaźników statycznej, krótkoterminowej płynności finansowej na podstawie badań empirycznych dla polskich przedsiębiorstw. Hipotezą pracy jest twierdzenie, że wielkości graniczne wskaźników statycznej, krótkoterminowej płynności finansowej wyznaczone empirycznie będą w istotny sposób różnić się od wielkości granicznych prezentowanych w literaturze przedmiotu, a przez to użyteczność tych pierwszych w ocenie płynności […]

czytaj więcej

Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej

Celem artykułu jest odnalezienie źródeł oraz najbardziej aktualnego rozumienia controllingu w literaturze anglosaskiej. W artykule dokonano syntezy ewolucji idei controllingu od XII wieku. Okresy ewolucji tego pojęcia w literaturze anglosaskiej podzielono na następujące 4 podokresy. Do 1880 roku rozumiany był zgodnie ze słowem to controll tłumaczonym jako „mieć kontrolę nad” w tym przypadku budżetem. Drugi […]

czytaj więcej

Jak zarząd może korzystać z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym

Celem artykułu jest próba przedstawienia narzędzi analitycznych pozwalających liczbowo określić kondycję przedsiębiorstwa, użytecznych dla zarządu, a zwłaszcza MŚP zarządzanego przez właścicieli. W praktyce przedsiębiorstwa dzielą się na dwie grupy: takie, w których funkcje zarządcze oddzielone są od właścicielskich, oraz przedsiębiorstwa, którymi zarządzają właściciele. W pierwszej grupie, kto inny zarządza (jest to zazwyczaj opłacany menedżer), a […]

czytaj więcej

Outsourcing procesów magazynowych – TAK czy NIE

Strategia outsourcingu to przejaw rozumowania, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie działać najbardziej efektywnie na rynku we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania. Oznacza to, że producent jest najbardziej efektywny w produkowaniu wyrobów gotowych, dystrybutor ma najniższe koszty jednostkowe magazynowania i transportu, firma konsultingowa najefektywniej wykonuje analizy, a przedsiębiorstwo zarabiające na sprzątaniu „najtaniej” sprząta. Pytanie czy wydzielić […]

czytaj więcej

Rachunek kosztów u menedżera logistyki?

Klienci są coraz bardziej wymagający, rynki ulegają podziałowi, skracają się cykle życia produktów, a producenci inwestują w elastyczne technologie. Era masowej produkcji i masowego marketingu została zastąpiona erą elastycznej produkcji i mikromarketingu. Systemy zarządzania kosztami… Sprawdź nasze szkolenia z autorem artykułu>> obszar finanse i controlling << >> Sprawdź pozostałe artykuły autora <<

czytaj więcej

Jak kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów z wykorzystaniem rachunku kosztów (ABC/M) w branży usługowej

Prawidłowa kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów sprawia, że w rachunkach kosztów nie ma zjawiska subsydiowania kosztów oraz minimalizowane jest ryzyko wystąpienia tzw. „spirali śmierci kosztów stałych”. Dobra informacja kosztowa, wzbogacona o dane na temat kosztów niewykorzystanych zasobów, prawidłowo wspiera menedżerów w podejmowaniu decyzji.

czytaj więcej

Rachunek kosztów ABC – reaktywacja!

Ostatnia dekada to lata zbierania na świecie doświadczeń wdrożeniowych procesowego rachunku kosztów, opracowano w tym czasie warianty rachunku kosztów ABC jak np. Time-Driven ABC czy Cost Driven ABC, które uprościły wdrażanie i utrzymanie tego rachunku. Ponadto wypracowano skuteczne metodyki wdrożeniowe i narzędzia informatyczne klasy ABC/M, co razem sprawia, że aktualnie koncepcja procesowego rachunku kosztów (ABC) […]

czytaj więcej

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 2

Niniejszy artykuł jest drugą z dwóch części, opisujących przykład wykorzystania koncepcji rachunku kosztów działań (Activity Based Costing) w zarządzaniu rentownością klienta przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Pierwsza część ukazała się w numerze 2/2004 Eurologistics. Na wstępie przypomnijmy sobie zakres działalności firmy Nadwiślanka S.A. oraz problem z jakim spotkała się Kadra Zarządcza tego przedsiębiorstwa. Nadwiślanka S.A. prowadzi dwie główne […]

czytaj więcej

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 1

Niniejszy artykuł jest pierwszą z dwóch części, opisujących przykład wykorzystania koncepcji rachunku kosztów działań (ABC) w zarządzaniu rentownością klienta przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Przedsiębiorstwo Nadwiślanka S.A. prowadzi dwie główne działalności: Hurtownię Mega cash & carry oferującą artykuły spożywcze oraz Zakład Produkcyjny wytwarzający wyroby cukiernicze. Przedmiotem zainteresowań, w niniejszym artykule, jest problem rentowności klienta zaobserwowany w Hurtowni Mega […]

czytaj więcej

Koncepcje i strategie w zarządzaniu a rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) to zarządzanie przepływem surowców i produktów począwszy od źródła zaopatrzenia aż do finalnego konsumenta [1]. Powyższe wskazuje, że system logistyczny obejmuje pełen przepływ materiałowy od zaopatrzenia w surowce do dostarczenia gotowych produktów finalnym odbiorcom (wraz z towarzyszącym przepływem informacji, który zarówno kontroluje jak i ewidencjonuje ruch towarowy). Tak rozumiany […]

czytaj więcej

Wdrożenie systemu rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie Nadwiślanka S.A.

Prototyp modelu ABC otworzył oczy menedżerom. Okazało się na przykład, że największy klient przedsiębiorstwa generuje straty! W organizacji popełniano wiele błędów, a system cenowo- rabatowy nie miał nic wspólnego z rentownością realizowanych transakcji. Szybko podjęto decyzję o wdrożeniu Activity Based Costing w hurtowni. Nadwislanka Controller Roku

czytaj więcej

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RCA) w Grupie Energa Obrót

Artykuł jest podsumowaniem wdrożenia koncepcji Zasobowo – Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting – RCA) w spółkach Energa Obrót oraz Energa Obsługa i Sprzedaż z wykorzystaniem oprogramowania Doctor Coster® Artykuł_ZPRK_w_Energa_Obrót

czytaj więcej

Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC)

Activity Based Costing to metoda pomiaru, analizy kosztów oraz efektywności działań realizowanych w ramach procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Tradycyjne systemy rachunku kosztów, jakie stosowane są w ogromnej większości polskich przedsiębiorstw, w zasadzie nie dostarczają informacji na temat kosztów i efektywności procesów. Koszty i efektywnosc procesow w rachunku kosztow dzialan

czytaj więcej

Budżetowanie kosztów działań (ABB) w projektowaniu sieci dystrybucji

Budżetowanie kosztów działań (Activity Based Budgeting – ABB) to odwrócenie rachunku kosztów działań. Metoda ta zakłada określanie wielkości zasobów dla jednostek organizacyjnych i ośrodków odpowiedzialności na podstawie zapotrzebowania na działania, które te zasoby mają przeprowadzić. Budzetowanie kosztow dzialan ABB w projektowaniu dystrybucji

czytaj więcej

Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing

Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania klientami firmy odsłania obszary nieefektywności w obsłudze klienta oraz pozwala aktywnie i dynamicznie zarządzać rentownością odbiorców. Przedsiębiorstwo staje się nowoczesną organizacją XXI wieku otwartą na wyzwania jakie niesie ze sobą przyszłość i działanie konkurencji. Zarzadzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing  

czytaj więcej

Wieloryby w dystrybucji – wykorzystanie systemów ABC/M

W niniejszym artykule prezentowane są doświadczenia z wdrożeń systemów ABC/M w polskich przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych. Celem artykułu jest pokazanie wykorzystania „krzywych wieloryba” zyskowności klientów do identyfikacji profilu rentownego i nierentownego klienta. W artykule wykorzystano doświadczenia z wdrożenia systemu ABC/M w polskim przedsiębiorstwie dystrybucyjnym działającym w branży FMCG. cz1_Wieloryby w dystrybucji-systemy ABCM cz2_Wieloryby w dystrybucji-systemy […]

czytaj więcej

Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło (As Easy As ABC)

Niniejsze opracowanie otwiera cykl sześciu artykułów „As Easy As ABC”, których celem jest logiczne i proste przedstawienie, na bazie polskich i zagranicznych doświadczeń wdrożeniowych, głównych zasad projektowania i skutecznego wdrażania systemów ABC/M (…) cz1_As Easy As ABC

czytaj więcej

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

Wdrożenie rachunku kosztów działań to przedsięwzięcie wymagające zaangażowania całej organizacji. Dlaczego? ABC/M jest koncepcją, która pozwala na budowanie systemowych, holistycznych modeli efektowności przedsiębiorstw, obejmujących swym zasięgiem całość organizacji. Koncepcja ta, jako procesowy rachunek kosztów jest niezależna od funkcjonalnego podziału przedsiębiorstwa. Przedstawia ona organizację jako system składający się z działań realizowanych na rzecz wytworzenia produktów i […]

czytaj więcej

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań (ABC/M)

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań jest prosta i logiczna to, jaka jest przyczyna częstych niepowodzeń wdrożeniowych. Jedną z podstawowych przyczyn niepowodzeń wdrożeniowych systemów ABC/M jest brak zasobowego rachunku kosztów przekładający się na niedostępność informacji o kosztach poszczególnych zasobów organizacyjnych, przez co już w pierwszej fazie rozliczeń kosztów zespoły wdrożeniowe napotykają na duże problemy. A tak […]

czytaj więcej

Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów

Wyobraźmy sobie, że zakładamy nowy biznes – firmę produkcyjną. W wynajętej za 4700 zł miesięcznie hali produkcyjnej stawiamy nowo nabytą maszynę produkcyjną o praktycznej wydajności wytwarzania 10 sztuk wyrobów gotowych na zmianę. Cena rynkowa sprzedaży produktu wynosi 12 000 zł. Miesięczny koszt amortyzacji maszyny to 60 000 zł. Maszyna obsługiwana jest przez 1 operatora o […]

czytaj więcej

Krzywe wieloryba zyskowności produktów w systemach ABC/M

Jeżeli twoja firma sprzedaje w tym samym okresie dwa produkty w tych samych ilościach i cenach do jednego klienta to czy sprzedaż tych produktów jest tak samo zyskowna? Oczywiście, że nie. Niektóre produkty produkowane są w przedsiębiorstwie w znacznie krótszych seriach produkcyjnych niż inne, co skutkuje koniecznością wykonywania większej liczby działań związanych chociażby z przygotowaniem […]

czytaj więcej

Krzywe wieloryba zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

Jeżeli dwóch klientów kupuje w naszym przedsiębiorstwie taki sam miks produktów po tych samych cenach w tym samym okresie, to czy są oni jednakowo zyskowni? Oczywiście, że nie. Niektórzy klienci składają zamówienia realizowane w ramach standardowych tras  transportowych, podczas gdy inni wymagają wyjątkowego traktowania, jak np. specjalnych terminów i miejsc dostaw.

czytaj więcej

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

Rachunek kosztów działań jest prezentowany w Polsce zarówno z dobrej, jak i złej strony. Jak pokazują doświadczenia, przedstawianie koncepcji ABC/M jako skomplikowanego i niewdrażalnego systemu rachunkowości zarządczej wynika wyłącznie z braku praktycznych doświadczeń wdrożeniowych. MoRiF 12-2008 as easy as abc

czytaj więcej

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań, cykl AS Easy As ABC

Podczas wdrożeń systemów ABC/M elementowi zasobów poświęca się niewiele uwagi, a warto zauważyć, że element zasobów jako pierwszy wpływa na dokładność wszelkich późniejszych obliczeń. Brak Zasobowego Rachunku Kosztów jest jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń wdrożeniowych rachunku kosztów działań. Jak temu zaradzić? MoRiF luty_2009 as easy as abc

czytaj więcej

Zarządzanie i kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań (ABC/M)

Rozliczanie kosztów niewykorzystanych zasobów na wytwarzane produkty może grozić wystąpieniem zjawiska tzw. spirali śmierci kosztów stałych. Polega to na tym, że w danym okresie rozliczeniowym wytworzone produkty obciążane są kosztem niewykorzystanych zasobów i na podstawie tak skalkulowanego kosztu ustalana jest zawyżona cena sprzedaży produktu. Jak uniknąć tego groźnego zjawiska?” MoRiF marzec_2009 as easy as abc

czytaj więcej

„Krzywe wieloryba” zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

Niniejsze opracowanie jest VI częścią cyklu As Easy As ABC i dotyka problemu kalkulacji kosztów oraz zyskowności klientów przedsiębiorstwa. Celem cyklu artykułów jest proste i logiczne przedstawienie, na bazie polskich oraz zagranicznych doświadczeń wdrożeniowych, głównych zasad projektowania i skutecznego wdrażania systemow rachunku kosztów dzialań (ABC/M). MoRiF maj_2009_as easy as abc

czytaj więcej

Model 12 Poziomów Dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 1

Wielu Dyrektorów Finansowych i Controllerów zastanawia się, jak aktualnie stosowany w firmie rachunek kosztów ma się do najlepszych praktyk oraz światowych doświadczeń w zakresie zarządzania kosztami. Przedstawiony w artykule „Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów” (opublikowany przez Międzynarodową Federację Księgowych  – IFAC), jest doskonałym narzędziem benchmarkingowym, które może być wykorzystane przez organizacje do samooceny […]

czytaj więcej

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 2

W tej części cyklu opisujemy pierwsze cztery poziomy z modelu 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów1. Model ten został opublikowany przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC). Poziomy od 1 do 4, to poziomy, w których kalkulacja odbywa się na bazie danych historycznych, a rezultatem kalkulacji jest zagregowana informacja o kosztach na poziomie […]

czytaj więcej

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów wpisuje się w najnowsze trendy rozwoju koncepcji controllingowych na świecie, będąc jednocześnie odpowiedzią na szerokie zapotrzebowanie menedżerów i controllerów na szczegółowe i wiarygodne informacje o kosztach i rentowności. W artykule opisane są najwazniejsze założenia Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów. Artykuł_Zieliński_T.M._2013_Zasobowo_procesowy_rachunek_kosztów

czytaj więcej

Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

Mając na uwadze rosnące potrzeby informacyjne zarządzających, krytykę założeń tradycyjnego rachunku kosztów oraz światowy rozwój nowoczesnych koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów, zasadne jest postawienie pytania: Jaki jest obecnie poziom zaawansowania stosowanych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach działających w Polsce? W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego, którego celem było określenie luki, „odległości”, jaka dzieli polskie przedsiębiorstwa od […]

czytaj więcej

Koncepcje i narzędzia wspierające zarządzanie kosztami i efektywnością procesów w łańcuchach dostaw

Integracja łańcucha dostaw dostarcza wielu możliwości poprawy obsługi klienta oraz eliminacji zbędnych kosztów. Rachunek kosztów łańcucha dostaw (Supply Chain Costing) to podejście postulujące pomiar kosztów procesów (działań) przebiegających w całym łańcuchu dostaw. Wykorzystanie informacji kosztowych do oceny efektywności łańcucha ma strategiczne znaczenie odnośnie do kompozycji i struktury, pomiaru efektywności oraz alokacji korzyści wewnątrz łańcucha dostaw. […]

czytaj więcej