ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Branża transportowa w Polsce

Branża transportowa w Polsce to, w ostatnich latach, ponad 26 tyś. firm, posiadających licencje na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, ponad 3,6 tyś. firm zatrudniających powyżej 9 osób, eksploatująca ponad 3,2 mln samochodów ciężarowych, stanowiących ok. 13% wszystkich pojazdów samochodowych w Polsce oraz zatrudniająca ok. 730 tyś. osób (ponad 5% wszystkich miejsc pracy w Polsce). Branża generująca ponad 10% krajowego PKB, ale tylko ok. 1% dochodu narodowego, branża o średniej rentowności na poziomie 1,5% (wg danych ZMPD i GUS).
Branża transportowa jest zatem istotnym elementem składowym polskiej gospodarki, ale nie tylko. Jako kraj jesteśmy już od kilku lat największym dostawcą usług transportowych w Europie – to polskie pojazdy i polscy kierowcy przewożą najwięcej ładunków w całej Europie (Niemcy są natomiast największym dostawcą infrastruktury drogowej – to po niemieckich drogach odbywa się najwięcej przewozów). Branża transportowa jest jednak niejednorodna i poddawana, tak corocznie, jak i na przestrzeni lat, znaczącym wahaniom koniunktury. Niejednorodna, bo złożona z dwóch ważnych i bardzo odmiennych grup przedsiębiorstw: dużych, posiadających powyżej 50 pojazdów (stanowiących mniej niż 1% wszystkich firm – wspomnianych wyżej 26 tyś.) i dyktujących warunki w zakresie jakości, kompleksowości i nowoczesności świadczonych usług oraz małych, wśród których prawie 90% posiada 5 i mniej pojazdów, dyktujących warunki cenowe. Z kolei obciążenia pracą firm transportowych w Polsce, popyt na ich usługi, waha się w skali roku (sezonowo) na poziomie +/‐20% w stosunku do obciążenia średniego. Miesiące przeciętne to zazwyczaj kwiecień i listopad, zaś minima i maksima obciążeń obserwowane są odpowiednio w miesiącach styczeń / luty oraz czerwiec / lipiec / grudzień. Co gorsza, wahania ilości zlecanych firmom transportowym przewozów występują także w skali każdego miesiąca. Zazwyczaj obserwuje się istotny wzrost przewozów w ostatniej, trzeciej dekadzie, czy też ostatnim tygodniu każdego miesiąca, kiedy to „sprzedażowcy” realizują „targety”, a „zakupowcy”
rabaty. Branża ta podlega także istotnym długofalowym wahaniom koniunktury, objawiającym się przewagą popytu na usługi transportowe nad ich podażą lub odwrotnie. Okresem przewagi popytu nad podażą były lata od 2004/2005 do 2008/2009. Był to okres, kiedy rynek transportowy można było nazwać rynkiem producenta, korzystnym dla dostawców usług przewozowych. Przed i po tym okresie, włącznie z chwilą obecną, obserwowana jest, niestety dla branży transportowej i „stety” dla jej klientów, przewaga podaży usług transportowych nad popytem na nie, a więc rynek konsumenta, na którym to klienci dyktują warunki współpracy.

Sprawdź nasze szkolenia z >> obszaru zarządzanie <<

Sprawdź nasze szkolenia z >> obszaru finanse i controlling <<


czytaj cały artykuł