ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Wykorzystanie i zastosowania ChatGPT (LLM) w pracy finansistów

Korzystanie z ChatGPT

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się integralną częścią środowiska biznesowego, controllerzy coraz częściej korzystają z narzędzi takich jak ChatGPT, aby poprawić swoją efektywność i wydajność. Niedawne badanie przeprowadzone przez ICV POLSKA oraz Akademię Controllingu Sp. z o.o.* pokazuje, że znaczna część controllerów planuje zastosować ChatGPT do różnych zadań, w tym automatyzacji i wsparcia w podejmowaniu decyzji.

Artykuł ten prezentuje kluczowe wnioski z badania dotyczące stopnia wykorzystania oraz zastosowań ChatGPT w pracy finansistów. Wyniki badania wskazują, że największa grupa respondentów, stanowiąca 45%, pracuje w dużych firmach. Kolejna znacząca grupa to osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach, które stanowią 39% uczestników. Najmniejszy udział, wynoszący 16%, mają pracownicy małych firm.

Poniższy wykres ilustruje różne stopnie, w jakich profesjonaliści włączają ChatGPT do swoich codziennych zadań. Co ciekawe, 58% respondentów wskazało plany wykorzystania ChatGPT w przyszłości, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie narzędziami AI. Jednak tylko 13% korzysta z niego regularnie, podczas gdy 23% robi to rzadko, co pokazuje ostrożny, ale rosnący trend adopcji technologii AI. Warto zauważyć, że mała grupa osób, tylko 6%, nie ma zamiaru wykorzystywać ChatGPT, co podkreśla pewien opór lub brak postrzeganej wartości w tej technologii.

 

Gdzie widzimy wartość

Badanie podkreśla najbardziej wartościowe funkcje ChatGPT wśród profesjonalistów. Automatyzacja zadań jest najczęściej wskazywana, 28% respondentów uważa ją za najbardziej użyteczną, co wskazuje na silną preferencję do usprawniania powtarzalnych zadań. Tuż za nią znajdują się zarówno wyszukiwanie informacji (googlowanie), jak i generowanie treści/dokumentów, które są równie cenione przez 25% respondentów, pokazując efektywność narzędzia w zbieraniu informacji i produkcji materiałów pisemnych. Wsparcie decyzji jest użyteczne dla 18% respondentów, pokazując jego rolę w poprawie strategicznych wyborów. Zaskakująco, analiza danych znajduje się na najniższym poziomie, tylko 3%, co sugeruje, że mimo iż ChatGPT jest potężnym narzędziem w wielu obszarach, może nie być jeszcze preferowanym narzędziem do zadań związanych z danymi. Taki rozkład preferencji podkreśla różnorodne sposoby, w jakie ChatGPT może wspierać profesjonalne przepływy pracy.

 

Postaw na siebie:

Zapoznaj się z tematyką sztucznej inteligencji na szkoleniu: Zastosowania i odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) w przedsiębiorstwach

*Badanie przeprowadzone podczas webinaru ICV POLSKA „AI i JA – Wykorzystanie ChatGPT i generatywnej sztucznej inteligencji w codziennej pracy”, 2024-01-16, Akademia Controllingu Sp. z o.o.


Pozostałe artykuły

Powolne przełamywanie dystansu konsumenta do innowacyjnych produktów

autor:
Piotr Kwiatek, dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Self – Service BI

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wieloryby w dystrybucji – wykorzystanie systemów ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Standardy w projektowaniu raportów – potrzeba czy moda?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Super Controller to controller finansowy + Sztuczna inteligencja (AI)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Budżetowanie kosztów działań (ABB) w projektowaniu sieci dystrybucji

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Model 12 Poziomów Dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

„Krzywe wieloryba” zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koncepcje i strategie w zarządzaniu a rachunek kosztów przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zarządzanie i kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań, cykl AS Easy As ABC

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów ABC – reaktywacja!

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów z wykorzystaniem rachunku kosztów (ABC/M) w branży usługowej

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności produktów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów u menedżera logistyki?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Outsourcing procesów magazynowych – TAK czy NIE

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koncepcje i narzędzia wspierające zarządzanie kosztami i efektywnością procesów w łańcuchach dostaw

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło (As Easy As ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Robotic Process Automation a controlling

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj