ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Zastosowania i odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) w przedsiębiorstwach – szkolenie dla Dyrektorów Finansowych (CFO), Menedżerów (CEO) oraz Dyrektorów Controllingu – 1 dzień – NOWOŚĆ!

16.11.2023, Warszawa

8.12.2023, Warszawa

Opis

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence – AI) i uczenie maszynowe (machine learning – ML) to technologie, które wchodzą w świat biznesu w niespotykanym dotąd tempie. Mają one ogromny potencjał na usprawnianie i doskonalenie przedsiębiorstw oraz w najbliższych latach z pewnością zmienią sposób pracy ludzi na wielu stanowiskach pracy. Technologie te posiadają potencjał do całkowitego zmieniania, budowania nowych i doprowadzenia do upadku całych organizacji.

To wszystko sprawia, że liderzy w swoich organizacjach muszą dobrze rozumieć nie tylko zastosowania, potencjał i zagrożenia, ale również społeczne aspekty wdrażania sztucznej inteligencji.

To szkolenie oferuje rzetelny wgląd w świat AI i ML, pokazując, jak te zaawansowane technologie mogą zrewolucjonizować Twój biznes. Rozpoznawanie obrazów, mowy, personalizowane rekomendacje produktów – te aplikacje AI już dziś kształtują świat biznesu. To szkolenie pozwoli Ci zrozumieć, jak je efektywnie wykorzystać, a także pokaże jak unikać typowych błędów i pułapek podczas wdrażania tych systemów.

Odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji w organizacjach to z pewnością wyzwanie dla Dyrektorów Finansowych (CFO), Menedżerów (CEO) oraz Dyrektorów Controllingu, którzy wdrażając ją muszą nie tylko myśleć o poprawie efektywności procesów, ale powinni uwzględniać również aspekty społeczne i obawy pracowników związane z wdrażaniem tej technologii.

Dopiero poprawne i holistyczne rozumienie problemu wdrażania sztucznej inteligencji pozwoli liderom na odniesienie sukcesu i sprawienie, aby jej wdrożenie przyniosło korzyści nie tylko samemu przedsiębiorstwu, ale równiej jego klientom i pracownikom.

Jeżeli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo osiągnęło przewagę konkurencyjną dzięki AI i ML, to szkolenie jest kluczem do zrozumienia tych technologii. Tylko pełna świadomość i kompetencje w zakresie AI i ML gwarantują, że nie zostaniesz wykluczony z rynku, który z każdym dniem staje się coraz bardziej technologiczny i zautomatyzowany.

Nie zwlekaj, postaw na rozwój i zrozumienie technologii przyszłości! Zrób krok naprzód w świecie nowoczesnych technologii, zrozum sztuczną inteligencję i jej rosnącą rolę w biznesie! Zapisz się na szkolenie, które otworzy Ci drzwi do przyszłości Twojego przedsiębiorstwa.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska dyrektorskie, menedżerskie i kierownicze w różnych obszarach, które chcą świadomie współuczestniczyć w rozwoju technologicznym swoich organizacji oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania sztucznej inteligencji oraz innych innowacji technologicznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany zrozumieniem, jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) mogą wpłynąć na działalność biznesową Twojej organizacji i jak skutecznie wdrożyć te technologie w swoich organizacjach to powinieneś wziąć udział w szkoleniu.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Dyrektorzy Finansowi (CFO)
2. Chief Executive Officers (CEO)
3. Dyrektorzy Controllingu
4. Uczestnicy projektów wdrażania AI i ML
5. Menedżerowie Projektów
6. Specjaliści ds. Marketingu Cyfrowego
7. Doradcy ds. Strategii Biznesowej
8. Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Informacji
9. Specjaliści ds. Rozwoju Produktu
10. Menedżerowie ds. Innowacji
11. Specjaliści ds. Zarządzania Ryzykiem
12. oraz menedżerowie odpowiedzialni za rozwój nowoczesnych technologii

Podczas naszego szkolenia zdobędziesz szereg kluczowych umiejętności i wiedzy, które pozwolą Ci skutecznie i odpowiedzialnie wdrażać sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML) w Twojej organizacji.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Zrozumienie podstaw AI i ML: Poznasz podstawowe koncepcje związane z sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, co pozwoli Ci zrozumieć, jak te technologie działają i jak mogą być wykorzystane w Twojej organizacji.

2. Praktyczne zastosowanie AI i ML: Przez analizę rzeczywistych case studies z biznesu, zrozumiesz, jak AI i ML mogą być skutecznie wykorzystane do zaspokajania potrzeb Twojej organizacji i jak mogą wpływać na różne aspekty działalności.

3. Kompetencje w zarządzaniu procesem wdrażania ML: Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące wdrażania systemów uczenia maszynowego, od planowania i implementacji, przez testowanie, aż do oceny i utrzymania systemu.

4. Zrozumienie ograniczeń i wyzwań AI: Dowiesz się, jakie są ograniczenia AI i ML, jakie wyzwania mogą napotkać organizacje podczas ich wdrażania i jak unikać typowych błędów, które mogą prowadzić do niepowodzeń.

5. Etyka i odpowiedzialność w AI: Zdobędziesz wiedzę na temat etycznych i społecznych aspektów stosowania AI i ML, co pozwoli Ci na odpowiedzialne i świadome zarządzanie tymi technologiami w swojej organizacji.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności i wiedzy potrzebnej do zrozumienia, zastosowania i odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w swoich organizacjach.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Rozumienie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML): Uczestnicy będą w stanie zrozumieć podstawy AI i ML, ich różne typy i zastosowania, jak również wpływ, jaki mają na strukturę organizacji i społeczeństwo.

2. Zastosowanie AI w praktyce biznesowej: Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do identyfikacji możliwości zastosowania AI w ich organizacjach, korzystając z case studies i przykładów z różnych branż.

3. Poznanie systematycznego podejścia do procesu wdrażania systemów uczenia maszynowego (ML): Uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do skutecznego i odpowiedzialnego wdrażania systemów ML. Poznają kluczowe zasady, etapy oraz potencjalne ograniczenia i wyzwania związane z wdrażaniem tych technologii. Nauczą się, jak unikać typowych błędów prowadzących do niepowodzeń w procesie wdrażania.

Zastosowania i odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) w przedsiębiorstwach

 1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI)
  a. rodzaje sztucznej inteligencji
  b. uczenie maszynowe (machine learning – ML)
  c. automatyzacja z AB – zastępowanie stanowisk pracy)
  d. tworzenie nowych miejsc pracy z AI – wzmacnianie stanowisk pracy)
 2. Zastosowania AI – case studies w międzynarodowych przedsiębiorstwach
  a. rozpoznawanie obrazów (Image Recognition)
  b. rozpoznawanie mowy (Speech Recognition)
  c. rekomendowanie produktów (Product Recommendations)
  d. media społecznościowe (Social Media)
  e. inne zastosowania biznesowe
 3. Proces wdrażania systemów uczenia maszynowego (ML)
  a. najważniejsze zasady wdrażania systemów sztucznej inteligencji (AI/ML)
  b. kompleksowy model wdrażania systemów uczenia maszynowego (ML)
  c. etapy wdrażania systemów uczenia maszynowego (ML)
  d. ograniczenia systemów sztucznej inteligencji (AI)
  e. przyczyny niepowodzeń wdrażania systemów uczenia maszynowego (ML)
 4. Kluczowe kwestie we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji (AI)
  a. odporność i kruchość systemów uczenia maszynowego
  b. ochrona prywatności i ryzyka związane z bezpieczeństwem danych
  c. rola człowieka w pętli (human in the loop)
 5. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji
  a. predykcja systemu a decyzja
  b. skrzywienia w systemach uczenia maszynowego
  c. Interpretowalność predykcji a podejmowanie decyzji
 6. Organizacyjne i społeczne aspekty wdrażania odpowiedzialnego AI
  a. systemy sztucznej inteligencji a organizacja
  b. wykluczenie i powszechny dobrobyt a systemy sztucznej inteligencji
 7. Wykorzystanie generatywnego AI (Chat GPT/Bing Chat/Google Bard) w codziennej pracy
  a. zadawanie odpowiednich pytań
  b. tworzenie promptów
 8. Podsumowanie

Podczas szkolenia uczestnicy będą używać swoich komputerów (wymagany edytor tekstowy np. MS Word oraz przeglądarka internetowa).

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.