ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Ile firm posiada dział controllingu?

Wśród badanych firm 83% deklaruje, że posiada dział controllingu lub inny spełniający tę rolę*. 17% firm nie posiada takiego działu (rysunek). Świadomość controllingowa przedsiębiorstw działających w Polsce oraz potrzeby informacyjne menedżerów sprawiają, że coraz większa część przedsiębiorstw powołuje działy controllingu i zatrudnia pracowników na stanowiskach controllerów lub specjalistów ds. rachunkowości zarządczej.

Analizując nieco głębiej, jakie przedsiębiorstwa posiadają działy controllingu warto rozszerzyć tę analizę biorąc pod uwagę podział przedsiębiorstw ze względu na wartość ich przychodów.

Wśród największych firm biorących udział w badaniu aż 95,2% to przedsiębiorstwa posiadające dział controllingu (rysunek 3). Tylko niewielka część dużych firm nie posiada działu controllingu (4,8%). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw. Tylko nieco ponad połowa z nich (51,5%) ma w swoich strukturach działy controllingu. W przypadku przedsiębiorstw o średnim poziomie przychodów aż 89,1% z tych firm ma działy controllingu. Badanie wyraźnie pokazuje, że im większe przedsiębiorstwo tym bardziej prawdopodobnym jest, że ma w swoich strukturach dział controllingu. Związane jest to z większym zróżnicowaniem procesów biznesowych w tych przedsiębiorstwach oraz większą złożonością procesów zarządczych. To wszystko przekłada się na większą potrzebę profesjonalnego wsparcia kadry zarządzającej przez wyspecjalizowane zespoły controllerów.

*Na podstawie badania wykonanego przez Akademię Controllingu w II kwartale 2022 r.