ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Jakie korzyści daje controllerom Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)?

Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) prowadzi wszechstronne działania, które  skierowane są na wsparcie controllerów w różnych aspektach ich zawodowego życia, od edukacji, przez wymianę doświadczeń, aż po uznanie ich osiągnięć w branży.

Więcej na stronie ICV POLSKA>>

Zapoznaj się z działaniami i korzyściami z członkostwa w ICV:

  1. Regionalne Grupy Robocze:

Umożliwiają spotkania oraz wymianę doświadczeń między controllerami z różnych firm. Poprzez dzielenie się praktykami, controllerzy zdobywają nową wiedzę i rozwiązania do swoich codziennych zadań.

  1. Eksperckie Grupy Robocze:

Grupy składające się z ekspertów i naukowców wypracowują know-how w różnych obszarach controllingu, które potem jest publikowane i udostępniane członkom ICV, dzięki czemu controllerzy mają dostęp do najnowszej, praktycznej wiedzy w swoim zawodzie.

  1. Międzynarodowe Kongresy:

Kongresy, jak Kongre ICV POLSKA: Controlling Intelligence Adventure (CIA), oferują platformę do międzynarodowej wymiany doświadczeń, prezentując doświadczenia controllerów z innych krajów i dużych firm.

  1. Współpraca z uczelniami i firmami szkoleniowymi:

ICV przekazuje wiedzę i know-how do szerokiej społeczności poprzez programy szkoleniowe (Akademia Controllingu) i studia podyplomowe. Controllerzy mają możliwość dalszego kształcenia i specjalizacji w swoim zawodzie.

  1. Publikacje – „Dream Car Reports”:

Regularne raporty dostarczają aktualnej wiedzy na temat trendów w controllingu i roli controllerów w obliczu tych zmian.

  1. Wydawnictwo ICV:

Poprzez książki i publikacje, controllerzy mają dostęp do głębokiej wiedzy eksperckiej na temat know-how, najnowszych trendów i najlepszych praktyk w controllingu.

  1. Badania:

Regularne badania dostarczają wglądu w aktualne trendy, wyzwania i potrzeby branży controllingu. Controllerzy mogą dostosowywać się do zmieniających się realiów rynkowych dzięki informacjom z badań.

  1. Współpraca z czasopismami:

Poprzez publikacje w prestiżowych czasopismach, controllerzy mają dostęp do najnowszej wiedzy i badań w swojej dziedzinie.

  1. Nagrody:

Nagrody, takie jak „Controlling Excellence Award”, promują i doceniają wybitne osiągnięcia w dziedzinie controllingu, co może motywować controllerów do dalszego rozwoju i doskonalenia.