ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Self – Service BI

W ostatnich latach pojawiło się znacznie więcej możliwości oferowanych przez IT, a zwłaszcza w obszarze analityki. Przełożyło się to na kompleksowe wsparcie informatyczne wielu procesów, również w obszarze finansów i controllingu. Podczas gdy, wdrażanie systemów Business Intelligence (BI) nie jest dzisiaj nowością, to jednak funkcjonalności tych rozwiązań zostały na tyle rozwinięte, że w coraz większym stopniu wdrażana jest koncepcja Self-Service BI.

Self-Service BI

Wdrażanie rozwiązań Self-Service BI wynika po części ze wzrostu kompetencji informatycznych menedżerów. Oznacza to, że w coraz większym stopniu możliwe jest zaangażowanie kadry zarządzającej w samodzielne wykonywanie, początkowo prostych, a następnie bardziej zaawansowanych czynności analitycznych.

Ideą tej koncepcji jest to [1], że zarówno analityk, controller jak i menedżer (użytkownik końcowy) mają dostęp do danych przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania działu IT. Użytkownicy mogą wyświetlać, analizować, a nawet samodzielnie rozbudowywać i modyfikować raporty. To wszystko sprawia, że dostęp do danych i informacji jest szybszy oraz proces decyzyjny jest krótszy.

Uzyskana tym samym elastyczność i zwinność niesie jednak ryzyko, że użytkownicy mogą wyciągać własne wnioski tym samym tworzyć własną „rzeczywistość”. Ryzyko to jest tym większe im mniej zaznajomiony z obsługą narzędzi BI jest użytkownik końcowy.

Dlatego też kluczową rolę we wdrażaniu Self-Service BI odgrywa proces zarządzania danymi (data governance). Dotyczy to zarówno kwestii udzielania dostępu do danych, jak i zarządzania jakością tych danych. Nie bez znaczenia jest również tworzenie przejrzystej dokumentacji wdrożeniowej oraz szkolenie użytkowników.

Przypisy:

[1] Möller K., red, Controlling Process Model 2.0, Wytyczne do opisu i projektowania procesów controllingowych, Akademia Controllingu Sp. z o.o., Poznań 2019, s. 45.


Pozostałe artykuły

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koncepcje i narzędzia wspierające zarządzanie kosztami i efektywnością procesów w łańcuchach dostaw

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło (As Easy As ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Robotic Process Automation a controlling

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Powolne przełamywanie dystansu konsumenta do innowacyjnych produktów

autor:
Piotr Kwiatek, dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Standardy w projektowaniu raportów – potrzeba czy moda?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wieloryby w dystrybucji – wykorzystanie systemów ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Super Controller to controller finansowy + Sztuczna inteligencja (AI)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Budżetowanie kosztów działań (ABB) w projektowaniu sieci dystrybucji

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Model 12 Poziomów Dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

„Krzywe wieloryba” zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koncepcje i strategie w zarządzaniu a rachunek kosztów przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zarządzanie i kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań, cykl AS Easy As ABC

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów ABC – reaktywacja!

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów z wykorzystaniem rachunku kosztów (ABC/M) w branży usługowej

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności produktów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów u menedżera logistyki?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Outsourcing procesów magazynowych – TAK czy NIE

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj