ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Super Controller to controller finansowy + Sztuczna inteligencja (AI)

Controller finansowy + AI to przyszły Super Controller. Takie patrzenie na AI otwiera nowe horyzonty dla dziedziny finansów i controllingu. Wykorzystanie AI może przekształcić controllerów w strategicznych doradców biznesowych, wyposażając ich w narzędzia do analizowania złożonych danych i przewidywania trendów z niespotykaną dotąd precyzją.

Gdzie widzimy nowe możliwości, myśląc o Super Controllerze wykorzystującym AI w swojej pracy?

  • Zaawansowana analiza danych: wykorzystując techniki Big Data i uczenia maszynowego, Controller z AI może pomóc w identyfikacji ukrytych wzorców i zależności w danych finansowych, umożliwiając lepsze zrozumienie ryzyka i potencjalnych możliwości.
  • Prognozowanie i modelowanie: Controller z AI może tworzyć zaawansowane modele finansowe, które potrafią przewidywać wyniki finansowe z wyjątkową dokładnością, pomagając w planowaniu budżetowym i strategicznym.
  • I wiele innych zadań.

Kształcenie Super Controllerów wymaga nie tylko zrozumienia narzędzi AI, ale również zdolności krytycznego myślenia i analizy strategicznej. Szkolenie Super Controllerów powinno obejmować:

  • Sztuczna Inteligencja – zapoznanie z narzędziami AI, uczenie maszynowe, analiza danych, i programowanie, wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji.
  • Wdrażanie nowoczesnych koncepcji controllingowych opartych na dużych zbiorach danych – jak np. zaawansowane rachunki kosztów i modelowanie operacyjne i finansowe.
  • Ciągły rozwój kompetencji analitycznych: nauka interpretacji zaawansowanych analiz danych i wykorzystywania tych informacji do podejmowania decyzji.
  • Zarządzanie zmianą i kompetencje miękkie: nabywanie umiejętności zarządzania transformacją cyfrową w organizacji i kierowanie zespołami w nowym, zautomatyzowanym środowisku.

Budowanie nowych kompetencji Super Controllera jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku pracy, gdyż pozwala na elastyczne dostosowanie się do nowych technologii i trendów biznesowych. Rozwijanie umiejętności, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, wdrażanie nowoczesnego controllingu czy kompetencji miękkich, jest fundamentem dla ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w każdej karierze.

Dołącz do szkoleń Akademii Controllingu i zostań z Super Controllerem.

Zapoznaj się z tematyką sztucznej inteligencji na szkoleniu: Zastosowania i odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) w przedsiębiorstwach


Pozostałe artykuły

„Krzywe wieloryba” zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koncepcje i strategie w zarządzaniu a rachunek kosztów przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zarządzanie i kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań, cykl AS Easy As ABC

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Nadwiślanka na dwóch kanałach – zarządzanie rentownością klienta w hurtowni spożywczej – część 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów ABC – reaktywacja!

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności i zarządzanie rentownością klientów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów z wykorzystaniem rachunku kosztów (ABC/M) w branży usługowej

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Krzywe wieloryba zyskowności produktów w systemach ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów u menedżera logistyki?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Outsourcing procesów magazynowych – TAK czy NIE

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań (ABC/M)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koncepcje i narzędzia wspierające zarządzanie kosztami i efektywnością procesów w łańcuchach dostaw

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Jak uniknąć porażki przy wdrożeniu systemu ABC/M?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – case study

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło (As Easy As ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Robotic Process Automation a controlling

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Powolne przełamywanie dystansu konsumenta do innowacyjnych produktów

autor:
Piotr Kwiatek, dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Self – Service BI

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wieloryby w dystrybucji – wykorzystanie systemów ABC/M

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Standardy w projektowaniu raportów – potrzeba czy moda?

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Poziom dojrzałości rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Wykorzystanie i zastosowania ChatGPT (LLM) w pracy finansistów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Budżetowanie kosztów działań (ABB) w projektowaniu sieci dystrybucji

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 2

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC)

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Model 12 Poziomów Dojrzałości w kalkulacji kosztów, cz. 1

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj

Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa

autor:
dr Tomasz M. Zieliński
Czytaj