ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej

Celem artykułu jest odnalezienie źródeł oraz najbardziej aktualnego rozumienia controllingu w literaturze anglosaskiej. W artykule dokonano syntezy ewolucji idei controllingu od XII wieku. Okresy ewolucji tego pojęcia w literaturze anglosaskiej podzielono na następujące 4 podokresy. Do 1880 roku rozumiany był zgodnie ze słowem to controll tłumaczonym jako „mieć kontrolę nad” w tym przypadku budżetem. Drugi okres to lata 1880–1962, kiedy idea controllingu nawiązywała do osoby i zadań kontrolera. W trzecim okresie, przypadającym w latach 1962–1995, utożsamiano ją w literaturze amerykańskiej z rachunkowością zarządczą, a później strategiczną rachunkowością zarządczą, Natomiast po 1995 roku controlling jest coraz częściej tożsamy z terminem zarządzania dokonaniami (performance management).

>> Sprawdź pozostałe artykuły autora <<

Sprawdź nasze szkolenia z >> obszaru finanse i controlling <<


czytaj cały artykuł

Pozostałe artykuły

Jak zarząd może korzystać z informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj

Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach

autor:
dr Andrzej Niemiec
Czytaj