ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

CFO czy CEO? Komu podlega controlling?

Dyrektor finansowy (CFO) czy dyrektor wykonawczy (CEO)? Oto jest pytanie.

Wiele firm zastanawia się czy lepiej, aby dział controllingu podlegał dyrektorowi finansowemu czy lepiej, aby miał go w swojej dyspozycji dyrektor wykonawczy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, chociaż badanie wykazało wyraźny trend. Większa część zespołów controllingowych, bo aż 67,5% podlega dyrektorom finansowym (CFO).

Jest to z pewnością naturalny kierunek wyodrębniania wyspecjalizowanych zespołów controllerów z szerszych zespołów finansistów i analityków finansowych (rysunek poniżej).

Jednakże w sytuacjach, gdy zadaniem zespołów controllingowych w większym stopniu jest asystowanie menedżerom w ich bieżącej pracy, wydaje się, że bardziej zasadnym jest, gdy podlegają oni dyrektorowi wykonawczemu (CEO), a tym samym włączeni są w strukturę zarządczą organizacji. Badanie wykazało, że takie podejście stosuje 31,6% ankietowanych przedsiębiorstw.

*Na podstawie badania wykonanego przez Akademię Controllingu w II kwartale 2022 r.