Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Inflacja w budżetowaniu – 1 dzień

20.04.2023, Online

Opis

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane m.in.

Szkolenie adresowane jest do

 • controllerów
 • analitycy finansowi odpowiedzialni za budżetowanie

Prezentacja technik planowania zabezpieczających system budżetowania przed inflacją.

 1. Definicja i rodzaje inflacji
  • Inflacja średnia i branżowa
  • Inflacja dla pojedynczych i istotnych pozycji kosztów oraz przychodów
  • Prognozowanie poziomu inflacji
  • Nierównomierny przyrost cen w czasie
  • Poziomy inflacji i ich wpływ na budżetowanie
 2. Podatność budżetowania na inflację
  • Wpływ inflacji na analizę rentowności w budżecie
  • Zasada ostrożnej wyceny w budżetowaniu w odniesieniu do inflacji
  • Podział pozycji budżetowych według ich istotności w celu doboru technik planowania uwzględniających inflację
 3. Techniki planowania i zarządzania budżetem uwzględniające inflację
 4. Brak ujęcia inflacji w planowanym budżecie
  • Aktualizacja budżetu do poziomu cen bieżących w fazie jego realizacji
  • Reakcja na odchylenia z tytułu inflacji dla przychodów i kosztów zmiennych
  • Reakcja na odchylenia z tytułu inflacji dla kosztów stałych
 5. Planowanie budżetu z założeniem wzrostu inflacyjnego
  • Pozycji o istotnej, średniej i niewielkiej wartości
  • Metody ekstrapolacji uwzględniające poziom inflacji
 6. Planowanie budżetu w walucie obcej
  • Planowanie cen w walucie obcej dla istotnych pozycji budżetowych
  • Planowanie wartościowe zbiorczych pozycji w walucie obcej
  • Planowanie częściowe budżetu w walucie obcej