ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Skuteczne zarządzanie zespołem – 2 dni

Opis

Szef uczy się swojego fachu codziennie, ale nie zawsze ma czas i motywację, aby wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności swojego postępowania. Każdy kto pracuje z ludźmi powinien co jakiś czas ocenić jak wywiązuje się ze swojej roli lidera. Najlepiej to zrobić na warsztatach, gdzie w świetnej atmosferze można zobaczyć co już opanowaliśmy, a co warto udoskonalić. W trakcie ćwiczeń i różnego rodzaju symulacji zadań kierowniczych będziemy poruszać tematy związane z umiejętnościami koordynowania pracy zespołu. Zobaczymy na własnych przykładach, dziejących się sali szkoleniowej, na czym polega efekt skutecznego menedżera, z jakimi wyzwaniami łączy się taka praca i jakie dylematy często wywołuje. Szkolenie szczególnie polecamy tym, którzy dopiero zaczynają kierować ludźmi, ale i osoby doświadczone zawsze wynoszą coś dla siebie. Do wykorzystania szkolenia potrzebna jest otwarta głowa na nowe pomysły oraz chęć przyjmowania informacji zwrotnych. W bezpiecznych szkoleniowych warunkach będziemy testować różne techniki zarządzania dzięki czemu będziemy wiedzieć co robić, a czego nie w prawdziwych sytuacjach kierowniczych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą lepiej przewodzić swoim zespołem i skuteczniej zarządzać zadaniami.

Kompetencje kierownicze, które będziemy rozwijać podczas szkolenia:

  • Wiedza na temat warunków efektywnej pracy w zespole
  • Umiejętność budowania dobrej komunikacji i współpracy w zespole
  • Wiedza na temat stylów kierowania i dopasowania ich do poziomu dojrzałości pracownika i sytuacji kierowania
  • Doskonalenie zachowania kierownika w sytuacji wydawania poleceń, przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikowi (pozytywnej i negatywnej), motywowania pracowników, delegowania uprawnień
  • Umiejętność przydzielania zadań w zespole w oparciu o potencjał jego członków
  • Umiejętność organizacji i koordynacji działań w zespole

1. Zmiana roli w organizacji – specjalista staje się menedżerem:

• Wyzwania w roli szefa
• Budowanie autorytetu
• Źródła wpływu na pracowników
• Expose szefa – narzędzie do kształtowania wizji zespołu

2. Kluczowe zadania dla menedżera:

• Informowanie
• Planowanie
• Organizowanie
• Motywowanie
• Kontrolowanie
• Wspieranie
• Ocenianie

3. Motywowanie – zaangażowanie zespołu i podnoszenie efektywności pracy:

• Motywacja i zaangażowanie – kluczowe różnice i podobieństwa
• Fakty i mity na temat wpływu motywacji na efekty pracy – Teoria X i Y McGregora
• Metody motywowania pozapłacowego – dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
– Osiągnięcia
– Uznanie
– Odpowiedzialność
– Wywieranie wpływu
– Rozwój osobisty
• Piramida potrzeb Maslowa – motywacja z punktu widzenia biologii i psychologii

4. Przywództwo w praktyce:

• Zastosowanie stylów zarządzania w różnych momentach życia zespołu
• Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
• Przywództwo transformacyjne – zasada „4 I” w podejściu do ludzi

5. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zakresie zlecania zadań:

• Zasady komunikacji z pracownikami
• Profesjonalny instruktaż
• Określanie poziomu autonomii pracownikom

6. Zarządzanie realizacją zadań:

• Wyznaczanie celów dopasowanych do strategii organizacji
• Podejmowanie decyzji przez kierownika
• Charakterystyka dobrze sformułowanego celu – zasada SMART
• Identyfikacja zadań i działań na poszczególnych etapach procesu

7. Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach:

• Ocena/ informacja zwrotna dotycząca pracy
• Dyscyplinowanie pracowników
• Konstruktywna krytyka
• Reagowanie za niepokojące zachowania, postawy, błędy

8. Budowa i zarządzanie zespołem:

• Struktura grupy i role grupowe – typologia Belbina
• Rola jednostki w zespole
• Co decyduje o sukcesie zespołu – zarządzanie różnicami w zakresie kompetencji i cech charakteru
• Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika
• Dobre praktyki w kierowaniu zespołem – fazy rozwoju grupy Tuckmana
• Komunikacja wewnątrz zespołu

9. Omówienie najczęściej pojawiających się problemów w zakresie zarządzania i rozmów z pracownikami:

• Omówienie wcześniej przygotowanych przez uczestników problemów
• Odniesienie ich do tematów o których mówiliśmy na poprzedniej i na obecnej edycji szkolenia
• Podział uczestników na grupy i przydzielenie im konkretnych tematów
i problemów do opracowania
• Omówienie poszczególnych opracowanych tematów – prezentacje na forum
• Informacja zwrotna na temat poszczególnych scenek, co było dobrze, co do poprawy. Dyskusje.
• Podsumowanie opracowanych rozwiązań