ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie – 2 dni

Opis

W dobie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, prawidłowe zarządzanie budżetem i kompetencje w zakresie controllingu oraz rachunkowości zarządczej są kluczowe dla sukcesu biznesu. Wiedza w tych obszarach staje się coraz bardziej ceniona i niezbędna w celu podejmowania strategicznych decyzji oraz optymalizacji kosztów. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym specjalistycznym szkoleniu z budżetowania w przedsiębiorstwie.

Szkolenie to jest adresowane do każdego finansisty, controllera finansowego, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej czy budżetowania, jak również dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Przedstawiamy najnowsze trendy i podejścia, dzięki czemu uczestnicy zyskają przewagę na rynku i nie zostaną wykluczeni z głównego nurtu nowoczesnego zarządzania finansami.

Zapewniamy solidne podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim skupiamy się na praktycznych aspektach budżetowania. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć wielowymiarowe struktury budżetu, jak przygotować plany ilościowe i operacyjne. Wyjaśnimy zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych oraz dowiesz się, jakie są najważniejsze zasady reakcji na odchylenia w budżecie.

Kierownicy i dyrektorzy dowiedzą się, jak przekształcić budżet według konsumentów kosztów na twórców kosztów i jakie są różne rodzaje odpowiedzialności za koszty. Poruszymy także tematy związane z różnymi rodzajami budżetów i nauczymy, jak wybierać je adekwatnie do prowadzonej działalności.

To szkolenie to wartościowa inwestycja w rozwój zawodowy. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności, które pozwolą im efektywnie i skutecznie zarządzać budżetami w swoich organizacjach.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na nasze szkolenie. Podnieś swoje kompetencje do wyższego poziomu.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

Szkolenie jest dedykowane dla szerokiego grona specjalistów zarówno z obszaru finansów, jak i zarządzania, którzy poszukują nowoczesnych narzędzi i technik w zakresie budżetowania, controllingu oraz rachunkowości zarządczej. Program szkolenia jest tak skonstruowany, aby spełniał oczekiwania osób na różnych poziomach doświadczenia zawodowego, od osób początkujących po doświadczonych profesjonalistów. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w swoim miejscu pracy.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Specjalistów ds. Controllingu
2. Specjalistów ds. Finansów
3. Specjalistów ds. Budżetowania
4. Specjalistów ds. Rachunkowości Zarządczej
5. Kierowników Działów Planowania i Analiz
6. Konsultantów ds. Finansów i Controllingu
7. Analityków Finansowych
8. Głównych Księgowych
9. Księgowych
10. Dyrektorów Finansowych (CFO)
11. Dyrektorów Controllingu
12. Kierowników Działów Finansów
13. Kierowników Działów Controllingu
14. i innych zainteresowanych tematyka budżetowania.

Wzięcie udziału w naszym szkoleniu umożliwi Ci zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania budżetami w Twoim przedsiębiorstwie. Po zakończeniu szkolenia będziesz w stanie precyzyjnie planować i kontrolować budżet swojego przedsiębiorstwa.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Zdobędziesz umiejętność tworzenia i aktualizacji budżetów, co pozwoli Ci na stałe monitorowanie finansów i reagowanie na odchylenia – nawet w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

2. Nauczysz się tworzyć i zarządzać budżetami kosztów stałych i zmiennych, co umożliwi Ci optymalizację kosztów i lepsze zarządzanie zasobami finansowymi.

3. Zdobędziesz wiedzę na temat budżetowania przychodów, co umożliwi Ci precyzyjne planowanie i prognozowanie przychodów.

4. Zdobędziesz umiejętność dostosowania budżetu do zakresu odpowiedzialności poszczególnych centrów kosztów, co poprawi efektywność zarządzania kosztami w Twoim przedsiębiorstwie.

5. Nauczysz się planować pojedyncze pozycje budżetowe, w tym ekstrapolować historyczne trendy i konstruować tabele budżetowe, co pozwoli Ci na efektywne planowanie i zarządzanie finansami w różnych warunkach rynkowych.

Celem głównym szkolenia jest wyposażenie uczestników w nowoczesne narzędzia i techniki budżetowania, controllingu oraz rachunkowości zarządczej, które są niezbędne do efektywnego zarządzania budżetami w przedsiębiorstwie. Zdobycie tych umiejętności pozwoli uczestnikom na optymalizację kosztów, lepsze planowanie i podejmowanie skutecznych decyzji strategicznych.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Zrozumienie roli i funkcji budżetowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – poznanie technik tworzenia i aktualizacji budżetów oraz zasad reagowania na odchylenia.

2. Zdobycie umiejętności tworzenia i zarządzania budżetami kosztów stałych i zmiennych, jak również budżetem przychodów – w tym także nauczenie się, jak dostosować budżet do zakresu odpowiedzialności poszczególnych centrów kosztów.

3. Poznanie metod planowania pojedynczych pozycji budżetowych, w tym ekstrapolacji historycznych trendów i konstrukcji tabel budżetowych, przystosowanych do różnych metod planowania.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

 1. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu
  a. Zadania i funkcje budżetu
  b. Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
  c. Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym
  i operacyjnym
  d. Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:
  – dla kosztów stałych
  – dla kosztów zmiennych i przychodów
  e. Rodzaje budżetów:
  – wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
  – budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
  – budżet zamknięty i otwarty
  – budżet zadaniowy i tradycyjny
  – zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności
  f. Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
  g. Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)
 2. Budżet kosztów stałych
  a. Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:
  – zarządzanie procesowe
  – wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
  – zakres odpowiedzialności
  – specyfikę działalności komórki
  – wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej
  b. Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:
  – przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
  – rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
  – zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności
  – Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek
 3. Metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych
  a. ekstrapolacji historycznych trendów
  b. zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
  c. zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
  d. zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych
 4. Budżet przychodów i kosztów zmiennych
  a. Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
  b. Planowanie ilościowe produkcji
  c. Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
  d. Planowanie zaopatrzenia
  e. Planowanie kosztów zmiennych

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.