ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA) – 3 dni

17-19.10.2024, Warszawa (19.10. - online), TERMIN GWARANTOWANY

Opis

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i zasady budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Jak zaplanować budżet firmy?

W obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz rosnącej kompleksowości procesów finansowych, umiejętność skutecznego budżetowania stanowi klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Aktualne trendy w biznesie wymagają od specjalistów nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Szkolenie „Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)” to propozycja wyjątkowa, której nie możesz przegapić.

Nasze trzydniowe szkolenie to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Dzięki niemu zrozumiesz kluczowe aspekty budżetowania w przedsiębiorstwie, dowiesz się, czym jest budżetowanie elastycznie (flexible budgeting) i jak ono pozwala dostosować budżet do rzeczywistej skali działalności.

Przybliżymy Ci metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych, wskażemy kluczowe różnice między budżetem statycznym a budżetem elastycznym (flexible budgeting) oraz podkreślimy praktyczne korzyści płynące z wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów w budżetowaniu.

Szkolenie nie tylko zapewnia solidne podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim skupia się na praktycznych aspektach budżetowania. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć wielowymiarowe struktury budżetu, jak przygotować plany ilościowe i operacyjne. Wyjaśnimy zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych oraz dowiesz się, jakie są najważniejsze zasady reakcji na odchylenia w budżecie.

Na szkoleniu poznasz praktyczne stosowanie budżetowania elastycznego  i zdobędziesz umiejętność kalkulowania budżetu elastycznego oraz odchyleń kosztu standardowego od kosztu rzeczywistego, dzięki czemu z łatwością wyjaśnisz przyczyny tych odchyleń i przełożyć je na zarządzanie firmą i jej doskonałość operacyjną. Jeżeli zastanawiasz się jak przeliczyć budżet statyczny na budżet elastyczny to podczas szkolenia uzyskasz niezbędna wiedzę.

Jeżeli aspirujesz do doskonałości w swojej roli zawodowej, to właśnie tutaj zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności. Dzięki szkoleniu niemu zyskasz konkretne narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania finansami w Twoim przedsiębiorstwie.

Nie czekaj! Zarejestruj się na nasze szkolenie i przekształć teorię w praktyczne umiejętności, które przyniosą wymierne korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa. Do zobaczenia na szkoleniu!

Kontynuuj edukację i zostań Advanced Controlling Business Partner (ACBP)

Szkolenie „Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)” jest częścią programu dyplomowego Advanced Controlling Business Partner (ACBP). Po ukończeniu szkolenia możesz kontynuować swoją edukację w ramach programu dyplomowego ACBP i zdobyć prestiżowy dyplom – sprawdź szczegóły >>.

Advanced Controlling Business Partner (ACBP) to jedyny na polskim rynku szkoleń controllingowych zaawansowany program dyplomowy organizowany przez Akademię Controllingu oparty na nowoczesnej, aktualnej i praktycznej wiedzy controllingowej wypracowywanej przez najważniejsze światowe organizacje zajmujące się controllingiem: International Association of Controllers (ICV) oraz International Group of Controlling (IGC).

Głównym celem programu ACBP jest interdyscyplinarny rozwój kompetencji uczestników programu, w sposób umożliwiający im odgrywanie roli PARTNERÓW BIZNESOWYCH kadry zarządzającej.

Jeżeli chcesz dołączyć do prestiżowego grona absolwentów programu ACBP to skontaktuj się z nami lub zapisz się na bezpłatny webinar o ACBP.

Kto powinien wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jest stworzone z myślą o profesjonalistach z dziedziny finansów, controllingu i rachunkowości zarządczej. Jeśli jesteś osobą, która chce pogłębić swoją wiedzę na temat budżetowania w przedsiębiorstwie, zrozumieć kluczowe aspekty budżetowania elastycznego oraz zdobyć umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego zarządzania finansami w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, to to szkolenie jest dla Ciebie.

W szczególności szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach:

1. Controller Finansowy
2. Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej
3. Analityk Finansowy
4. Menedżer ds. Planowania i Analizy Finansowej
5. Specjalista ds. Budżetowania
6. Kierownik Działu Finansów
7. Koordynator ds. Procesów Rachunkowych
8. Doradca ds. Optymalizacji Kosztów
9. Specjalista ds. Prognoz Finansowych
10. Kierownik Działu Controllingu
11. Dyrektor Controllingu
12. Dyrektor Finansowy (CFO)
13. Główny Księgowy
14. i innych zainteresowanych tematyką nowoczesnego budżetowania.

Wzięcie udziału w naszym szkoleniu umożliwi Ci zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania budżetami w Twoim przedsiębiorstwie, w tym z wykorzystaniem budżetowania elastycznego (flexible budgeting). Po zakończeniu szkolenia będziesz w stanie precyzyjnie planować i kontrolować budżet swojego przedsiębiorstwa.

Podczas szkolenia zdobędziesz następujące umiejętności i wiedzę:

1. Skuteczne zarządzanie budżetem – Będziesz potrafił wyznaczać, analizować i dostosowywać budżety, co pozwoli Ci na dynamiczną reakcję na potrzeby rynku i wymagania biznesowe.

2. Analiza odchyleń – Nauczysz się identyfikować, interpretować i reagować na odchylenia od założeń budżetowych w różnych obszarach działalności, nawet w najbardziej nieprzewidywalnych sytuacjach.

3. Praktyczne stosowanie budżetowania elastycznego – Zdobędziesz umiejętność kalkulowania budżetu elastycznego oraz odchyleń kosztu standardowego od kosztu rzeczywistego, dzięki czemu z łatwością wyjaśnisz przyczyny tych odchyleń i przełożyć je na zarządzanie firmą.

4. Optymalizacja procesów finansowych – Poznasz narzędzia i techniki umożliwiające usprawnienie procesów związanych z budżetowaniem, co przełoży się na zwiększenie efektywności i rentowności Twojego przedsiębiorstwa.

5. Komunikacja w obszarze finansów – Będziesz w stanie efektywnie komunikować się z innymi działami oraz prezentować analizy i wnioski finansowe wynikające z budżetu w sposób jasny i przekonujący dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa.

Głównym celem trzydniowego szkolenia „Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)” jest wyposażenie uczestników w umiejętności skutecznego budżetowania w dynamicznym środowisku biznesowym, z głębokim zrozumieniem różnych form budżetowania i praktycznym wykorzystaniem budżetowania elastycznego (flexible budgeting) stosowanego w zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK/RPCA).

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Zrozumienie roli budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zdobycie wiedzy na temat różnych rodzajów budżetów i ich odpowiedniego stosowania w praktyce biznesowej.

2. Zdobycie umiejętności tworzenia i zarządzania budżetami kosztów stałych i zmiennych, jak również budżetem przychodów – w tym także nauczenie się, jak dostosować budżet do zakresu odpowiedzialności poszczególnych centrów kosztów.

3. Zdobycie kompetencji w zakresie budżetowania elastycznego (flexible budgeting) z wykorzystaniem ZPRK/RPCA, umożliwiające analizę odchyleń i przełożenie tego na doskonałość operacyjną przedsiębiorstwa.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

Dzień 1 i 2

 1. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu
  a. Zadania i funkcje budżetu
  b. Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
  c. Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym
  i operacyjnym
  d. Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:
  – dla kosztów stałych
  – dla kosztów zmiennych i przychodów
  e. Rodzaje budżetów:
  – wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
  – budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
  – budżet zamknięty i otwarty
  – budżet zadaniowy i tradycyjny
  – zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności
  f. Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
 2. Budżet kosztów stałych
  a. Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:
  – zarządzanie procesowe
  – wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
  – zakres odpowiedzialności
  – specyfikę działalności komórki
  – wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej
  b. Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:
  – przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
  – rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
  – zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności
  c. Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek
 3. Metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych
  a. ekstrapolacji historycznych trendów
  b. zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
  c. zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
  d. zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych
 4. Budżet przychodów i kosztów zmiennych

  a. Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
  b. Planowanie ilościowe produkcji
  c. Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
  d. Planowanie zaopatrzenia
  e. Planowanie kosztów zmiennych

Dzień 3 – Budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)

 1. Budżet elastyczny a budżet statyczny (strategiczny)
 2. Cele zarządcze oraz istota budżetowania elastycznego z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)
 3. Model dostępności i wykorzystania zasobu w koncepcji ZPRK
 4. Podejście do wyznaczania poziomów dostępności i wykorzystania zasobów w budżetowaniu elastycznym i statycznym
 5. Zasady określania stawek kosztów planowanych dla budżetu elastycznego
 6. Wyznaczanie budżetów elastycznych dla centrów kosztów:
  a. Koszt (budżet elastyczny) planowany,
  b. Koszt (budżet elastyczny) autoryzowany,
  c. Koszt (budżet elastyczny) standardowy.
 7. Odchylenia kosztów rzeczywistych od budżetu elastycznego:
  a. Odchylenia cenowe kosztów,
  b. Odchylenia autoryzowanego zużycia (wykorzystania) zasobów,
  c. Odchylenia nieautoryzowanego zużycia (wydajności) zasobów,
  d. Odchylenia niewykorzystanych zasobów.
 8. Sytuacje problemowe w budżetowaniu elastycznym
  a. Sytuacja braku informacji o rzeczywistych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
  b. Sytuacja braku informacji o standardowych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
  c. Sytuacja braku standardowej liczby działań (wielkości przerobu działań).
 9. Case study- budżetowanie elastyczne w obszarze działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej
 10. Podsumowanie – budżetowanie elastyczne jako narzędzie osiągania doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw

Wymagania techniczne dotyczące szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów komputerowych na własnych komputerach, wszystkie zadania rozwiązywane są z wykorzystaniem MS Excel.

W przypadku szkolenia realizowanego w formie zdalnej zalecane jest, aby korzystać z dwóch monitorów. Dzięki funkcji rozszerzenia ekranu będą mogli Państwo na jednym ekranie obserwować prezentację trenera, a na drugim samodzielnie wykonywać zadania w arkuszu Excel.

Organizator zastrzega sobie możliwość ew. nieznacznej modyfikacji programu szkoleniowego.