Program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Budżetowanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Opis

Szkolenie: Budżetowanie i controlling

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki i zasady budżetowania. Dzięki nim system ten może przynosić wymierne korzyści w poprawie wyników firmy zarówno syntetycznych jak i na poziomie pojedynczych zasobów. Omówione będą zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi budżetowania oraz praktyczne metody ich zastosowania. Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów wspartych prezentacjami multimedialnymi.

Jak zaplanować budżet firmy?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zadania, funkcje i zasady projektowania budżetu w przedsiębiorstwie. Ponadto w programie szkolenia znalazły się również zagadnienia dotyczące budżetowania kosztów stałych oraz przychodów i kosztów zmiennych.

Korzyści szkolenia: poznanie najlepszych praktyk stosowania budżetowania w stopniu pozwalającym na samodzielnie ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia: wskazanie praktycznych korzyści stosowania budżetowania

1. WYKORZYSTANIE BUDŻETOWANIA W ZARZĄDZANIU
Zadania i funkcje budżetu w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania (etapy planowania, realizacji i aktualizacji budżetu)
Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym i operacyjnym
Zasady reakcji na odchylenia w budżecie:
• dla kosztów stałych
• dla kosztów zmiennych i przychodów
Rodzaje budżetów:
• wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
• budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
• budżet zamknięty i otwarty
• budżet zadaniowy i tradycyjny
• zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności
Proces budżetowania nastwiony na realizację celów strategicznych
Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
Planowanie budżetu nastwione na osiągnięcie celów w zakresie:
• rentowności kapitału
• udziału w rynku i dywersyfikacji działalności
• wykorzystania zdolności produkcyjnych (urządzeń i pracowników)

2. BUDŻET KOSZTÓW STAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYCM
Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa produkcyjnego na centra budżetowe (MPK):
• MPK stopnia 1 – dla maszyn produkcyjnych i zespołów pracowników
• MPK stopnia 2 – dla kosztów ogólnowydziałowych produkcji
Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym dla:
• Technicznym (maszynowych) MPK
• Osobowych MPK
• Kosztów wydziałowych

Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:
• centra kosztów a centra odpowiedzialności za koszty
• rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
• zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności
Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek

3. METODY PLANOWANIA POJEDYNCZYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH
• ekstrapolacji historycznych trendów
• zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
• zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
• zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

4. BUDŻET PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZMIENNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
Wielowymiarowe struktury budżetu sprzedaży odrębne dla przychodów i wpływów
Planowanie ilościowe produkcji uwzględniające potrzeby sprzedaży i posiadane zdolności produkcyjne
Planowanie ilościowe produkcji na pojedynczych zasobach produkcyjnych
Ustalanie przesunięć w czasie ilościowego budżetu produkcji z uwzględnieniem dostępności produktów na rynku a posiadanymi zdolnościami produkcyjnymi.
Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych z dokładnością do pojedynczych zasobów produkcyjnych
Tworzenie rocznego planu produkcji w zakresie finansowym i rzeczowym
Planowanie zaopatrzenia w ujęciu ilościowym i wartościowym

5. RAPORTY BUDŻETU KOSZTÓW PRODUKCJI
Raport dla kosztów zmiennych produkcji
Raport na temat kosztów wytworzenia dla produkcji
Przykłady wzorów raportów marżowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych

dr Michał Chalastra

chalastra4

Działa od 20 lat, prowadzi wąski profil działalności i koncentruje się na kluczowych obszarach controllingu. Realizuję duże projekty i specjalizuję się w rozwiązaniach ponadstandardowych zgodnych z najlepszymi światowymi wzorcami controllingu.

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający firmy w praktycznych wdrożeniach controllingu. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek rady Programowej czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.

Realizuje usługi doradcze w zakresie:

 • Audytu systemu controllingu
 • Badania stanu controllingu funkcjonującego w przedsiębiorstwie pod kątem najlepszych polskich i światowych praktyk. Celem audytu jest wskazanie działań usprawniających system controllingu.

Przeprowadził następujące usługi:

Audyty systemu controllingu:

 • Comercial Union S.A. – Warszawa
 • Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Pabianice
 • Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie – Pion Informatyki
 • Wytwórnia Napojów „Jurajska” SP Myszków
 • Scanclimber S.A. Gniezno – audyt w zakresie rachunku kosztów

Wdrożenia systemu budżetowania na zasadach controllingu

 • Canpol sp. z o. o. w Warszawie – opracowanie systemu rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej oraz wdrożenia systemu klasy Business Inteligent
 • Grall S.A. w Wejherowie – opracowanie koncepcji rachunku kosztów
 • Zakłady Chemiczne Nitrochem S.A. w Bydgoszczy – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • Vistal S.A. w Gdyni – opracowanie koncepcji rachunku kosztów i budżetowania na potrzeby wdrożenia systemu informatycznego
 • Warszawskie zakłady farmaceutyczne POLFA WARSZAWA S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • SKOK im S. Stefczyka w Gdyni – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania
 • KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO „BEŁCHATÓW” S.A. w Bełchatowie – wdrożenie systemu budżetowania
 • ENERGETYKA KALISKA S.A. w Kaliszu – wdrożenie systemu budżetowania
 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST – BOX” S. A. Słupsk – bdżetowanie i rachunek kosztów działań ABC w obszarze produkcji
 • MACROLOGIC SA Warszawa – rachunek kosztów z elementami ABC
 • TP DITEL S.A. Warszawa – wdrożenie systemu budżetowania
 • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gdańsk – opracowanie koncepcji rachunku kosztów na potrzeby wdrożenia systemu zintegrowanego
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu
 • WYTWÓRNIA NAPOJÓW „JURAJSKA” SP Myszków – wdrożenie systemu budżetowania
 • YOUNG DIGITAL PLANET S.A. Gdańsk – wdrożenie systemu budżetowania i rachunku kosztów
 • Szpital Marynarki Wojennej Gdańsk – rachunek kosztów z elementami ABC oraz budżetowanie
 • RUBO Sp. z o.o. Rumia – wdrożenie systemu motywacyjnego opartego na parametrach ekonomicznych
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IGLOTECH” S. J. Kwidzyn – wdrożenie systemu budżetowania
 • PEC Katowice Sp. z o.o. w Katowicach – wdrożenie systemu budżetowania
 • LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – wdrożenie systemu budżetowania
 • GAZOPROJEKT S.A. Wrocław – Wdrożenie systemu budżetowania
 • BAZY i SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. Bydgoszcz – wdrożenie systemu budżetowania
 • HUTA SZKŁA „WOŁOMIN” S.A. – wdrożenie systemu budżetowania
 • Plum Sp. z o.o. Białystok – opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu i rachunku kosztów
 • UNIONTEX S.A. Łódź – wdrożenie systemu budżetowania
 • Zakład Flexodruku „DRUKPOL” Nowy Dwór Maz. – wdrożenie systemu budżetowania
 • WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. Tuchów – opracowanie koncepcji biznesowej zarządzania firmą

Referencje specjalne

Nagrodzone wdrożenia w konkursie na Controllera roku organizowanym przez INFOR PL:
ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. Gdańsk – I miejsce 2008 rok
LUMAG Sp. z o.o. Budzyń – II miejsce 2008 rok