ACBP - program dyplomowy dla controllerów i finansistów – dowiedz się więcej!

Controlling sprzedaży – 2 dni

Opis

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę z zakresy controllingu sprzedaży.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak prawidłowo planować, monitorować i analizować wyniki zespołów handlowych, ale również jak stale doskonalić pracę sił sprzedaży i gdzie poszukiwać możliwości zwiększenia rentowności sprzedaży. Program szkolenia łączy w sobie również zagadnienia strategiczne i operacyjne. Szczególną uwagę poświęcimy polityce cenowej i zagadnieniom marżowości oraz wskaźnikom marketingowym, wykorzystywanym w controllingu sprzedaży.

Szkolenie uzupełnione będzie o praktyczne studia przypadków, a także szereg ćwiczeń, pomagających zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

– Dyrektorzy Controllingu

– Controllerzy

– Dyrektorzy i menedżerowie działów sprzedaży

– Członkowie Zarządów i właściciele przedsiębiorstw

– zdobycie wiedzy z zakresu controllingu sprzedaży

– zrozumienie czynników determinujących skuteczność i efektywność pracy zespołów sprzedażowych

– poznanie narzędzi wykorzystywanych do planowania, analizy i oceny działań sprzedażowych, w tym wskaźników w sprzedaży

– poznanie zagadnień zarządzania marżą oraz strategii cenowo-rabatowych

– zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność uczestników na rynku pracy

I DZIEŃ

 1. Pojęcie controllingu w kontekście sprzedaży, orientacja controllingu
 • czym jest controlling sprzedaży
 • rola controllingu sprzedaży
 • controlling sprzedaży w różnych modelach biznesowych
 • elementy controllingu sprzedaży
 1. Controlling strategiczny a operacyjny w sprzedaży i marketingu
 • cele strategiczne a cele operacyjne
 • narzędzia controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym
 • Zrównoważona Karta Wyników
 1. Warunki prawidłowo funkcjonującego controllingu sprzedaży
 2. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • analiza Kluczowych Czynników Sukcesu
 • Mapy Grup Strategicznych
 • metody portfelowe
 • pozostałe narzędzia analizy pozycji rynkowej
 1. Procesowe ujęcie sprzedaży – implikacje dla controllingu
 • czym jest proces sprzedaży
 • analiza procesu sprzedaży
 • wąskie gardła w procesie sprzedaży
 • jak projektować skuteczne i efektywne procesy sprzedaży
 1. Determinanty efektywności sprzedaży
 • skuteczność a efektywność
 • model filarów dobrej sprzedaży
 • okiem praktyka: obszary, w których najczęściej pozostaje pole do usprawnień

II DZIEŃ

 1. Planowanie
 • metody planowania sprzedaży – ilościowe oraz jakościowe
 • budżetowanie kosztów sprzedaży
 • wyniki biznesowe, cele sprzedaży a aktywności handlowe
 1. Monitorowanie i analiza
 • podstawowa analiza wyników sprzedaży
 • pozostałe wskaźniki realizacji strategii i zadań sprzedażowych
 • mierniki relacji z klientami
 • wskaźniki w obszarze komunikacji marketingowej
 1. Udzielanie informacji zwrotnej
 • projektowanie właściwego obiegu informacji zwrotnej
 • kokpit menedżerski
 1. Doskonalenie
 • koncepcja ciągłego doskonalenia w sprzedaży
 1. Polityka cenowo-rabatowa i zarządzanie marżą
 • pojęcie marży, analiza marży na różnych poziomach pokrycia
 • strategie cenowe
 • polityka rabatowa i jej wpływ na rentowność sprzedaży
 1. Narzędzia wspierające controlling sprzedaży